Andrzej Jerzy Koraszewski

Ur. 26 marca 1940 w Szymbarku. Publicysta i pisarz ekonomiczno-społeczny, były dziennikarz BBC, wiceszef polskiej sekcji BBC, i publicysta paryskiej "Kultury", obecnie zastępca redaktora naczelnego portalu Racjonalista.pl.
Ukończył socjologię w Warszawie, od 1971 na emigracji w Szwecji, w Lundzie. Związany z uniwersytetami w Uppsali oraz Lund. Był przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół "Kultury Paryskiej" w Lund, członkiem Grupy Kontaktowej Polskiego Ruchu Demokratycznego w Szwecji oraz przewodniczącym Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund. Od 1986 mieszkał w Londynie, gdzie pracował w BBC.
W 1998 wraz z żoną Małgorzatą, tłumaczką, wrócił do Polski, osiedlając się w Dobrzyniu nad Wisłą.
Na emigracji współpracował z wieloma pismami polonijnymi, od połowy lat 70. ub. w. pisywał okazjonalnie do paryskiej "Kultury", następnie do redagowanego przez Smolarów "Aneksu" (Uppsala-Londyn) i do redagowanego przez Wildsteina "Kontaktu" (Paryż).
Od połowy lat 90. do końca czasopisma był stałym współpracownikiem i jednym z czołowych publicystów paryskiej "Kultury", w której zajmował się sprawami gospodarczymi oraz rolnictwem.
Publikował poza tym m.in. w "Polityce", "Rzeczpospolitej", "Tygodniku Powszechnym", "Przeglądzie Politycznym".
W 2000 r. został ostatnim laureatem nagrody publicystycznej im. Juliusza Mieroszewskiego (za rok 1999), jednej z najbardziej prestiżowych na-gród dla publicystów i dziennikarzy, przyznawanej przez "Kulturę".
Od 2004 jest redaktorem i jednym z głównych publicystów portalu Racjonalista.pl. Jest także współzałożycielem i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.
Jest autorem książek:
• Rycerze domniemanej oczywistości, Jedność, Sztokholm 1981.
• Najsłabsze ogniwo, Arka-Jedność, Sztokholm 1985.
• Wielki poker, PWN, Warszawa 1992.
• W grzechu poczęci: wiara i seks we współczesnym świecie, Scholar, Warszawa 1996.
• I z wichru odezwał się Pan... Darwin, czuj się odwołany, Art Factory Publishing / Racjonalista.pl, Warszawa 2007.

Zamknij