The RationalistSkip to content


We have registered
152.216.270 visits
There are 7296 articles   written by 1062 authors. They could occupy 28776 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2963 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Enter your comment on this article …
aqwa5 - nie porównujmy drogi leśnej z miejską aleją   3 na 3
Sytuacja Finlandii i Polski była i w dużej mierze nadal jest nieporównywalna z powodów geograficznych, demograficznych i cywilizacyjnych. Polska leży w centrum Europy na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i handlowych a Finlandia w lesie na uboczu. Populacja fińska liczyła w 1850 roku nieco ponad 1,5 mln, podczas gdy ówczesna polska w samym Królestwie 5 mln. Królestwo mogło sobie "pozwolić" na większe straty ludnościowe. Podobne w bezwzględnych liczbach straty były do odrobienia dla populacji polskiej natomiast dla populacji sąsiednich małych narodów, jak Fiński, mogłyby się okazać niepowetowane. Kultura polska w XIX wieku była wciąż istotną konkurencją dla kultury rosyjskiej, podczas gdy rozwój kultury fińskiej nastąpił dopiero po odzyskaniu niepodległości. Rosja mogła sobie pozwolić na eksperymentowanie z autonomią fińską, natomiast nie mogła eksperymentować w takim samym zakresie z Królestwem. Do utrzymania ziem polskich w ryzach potrzebowała sprzymierzeńców w Prusach i Austrii. Przy braku adekwatnego sojuszu (jak, kolejny przykład, amerykańsko-rosyjski w czasie ostatniej wojny) Polska odzyskuje mniej lub bardziej pełną niepodległość. Sytuacja międzynarodowa jest zmienna ale reguły, które rządzą losem narodów się nie zmieniają.
Author: aqwa5  Date: 10-03-2018
Reklama
hyperion - @Polska i fińska droga do niepodległości
Pamiętajmy, że Polacy wyciągnęli wnioski z Powstania Styczniowego i przez następne 50 lat nie dali się wciągnąć w żadne powstanie.
Author: hyperion  Date: 10-03-2018

Sort comments from the newest

Sign in to add comment

  

Sign in using Facebook or OpenID
In case not signed in - sign up..

Advertisement
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)