Zieloni wojują krzyżem
Author of this text:

Do Kleszczowa zjechała dziś trzydziestoosobowa brygada Greenpic z ciężarówką krzyży. Nieopodal Kopalni Bełchatów wbili w ziemię 1000 krzyży z napisem „Węgiel zabija". Zdaniem ekopropagandystów Elektrownia Bełchatów tylko w 2010 zabiła tysiąc osób. Domagają się od polskich władz jak i zarządu PGE rezygnacji z budowy nowych bloków węglowych, a w zamian zwiększenia inwestycji w OZE. Dlaczego nikt głuptasom nie powiedział, że tam realizują technologię czystego węgla? Może nie zmarnowaliby wówczas niepotrzebnie drzew, które i tak nie mają lekko w związku z tym, że Polska stała się światowym centrum ekomody na spalanie biomasy?

13ty blok Bełchatowa to pionierska inwestycja w zakresie technologii „czystego węgla". Za ok. 3,2 mld zł powstał nowoczesny blok węglowy o mocy 858 MW. Jego budowa rozpoczęła się 2 października 2006 i zakończyła się we wrześniu 2011. Z czteromiesięcznym opóźnieniem ze względu na błędnie wykonany projekt rurociągu instalacji odsiarczania mokrego. Wykonawcą była firma Alstom, a podwykonawcą: Rafako. Blok jest największym i najnowocześniejszym bełchatowskiej elektrowni, jak i w całym kraju.

Charakteryzuje się nadkrytycznymi parametrami pary, co umożliwia osiągnięcie sprawności ok. 45% i obniżenie emisji CO2 o ok. 20%. [ 1 ] Jego spaliny kierowane są nie do komina, lecz do (największej w Polsce, o wys. 180 m) chłodni kominowej. Spełnia wysokie standardy emisyjne w zakresie dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu, określone w dyrektywie 2010/75/UE, którą nam Buzek z europarlamentu przysłał, z terminem wejścia w życie od początku 2016. [ 2 ] Nie ma on jeszcze zamontowanej instalacji wychwytywania i składowania CO2 (CCS: Carbon Capture and Storage), ale jest już do niej przystosowany (Capture Ready: przyłącza w układach wody chłodzącej oraz do kanałów spalin).

Kanał spalinowy przystosowany do przyłączenia instalacji CCP (pobór i zrzut spalin). W niższej części metalowej konstrukcji widać część instalacji wody chłodzącej dla CCP. Żródło: pgegiek.pl
1. Kanał spalinowy przystosowany do przyłączenia instalacji CCP (pobór i zrzut spalin). W niższej części metalowej konstrukcji widać część instalacji wody chłodzącej dla CCP. Żródło: pgegiek.pl

Na lata 2012-2015 zaplanowana była budowa instalacji wychwytującej i składującej zanieczyszczenia węglowe w oparciu o technologię zaawansowanych amin (AAP — Advanced Amine Process). CCS składa się z trzech podsystemów: poza systemem samego wychwytu (o sprawności na poziomie 85%), potrzebna jest stacja sprężania CO2 oraz kilkadziesiąt km rurociągu do jego transportu, do odpowiedniego miejsca składowania (w fazie projektowej wyodrębniono 3 potencjalne lokalizacje), wraz ze stacją zatłaczania CO2 pod powierzchnię ziemi (do głębokich warstw solankowych) i monitoringu, w celu jego permanentnego składowania. Szacowane nakłady inwestycyjne na system CCS są na poziomie 624 mln euro (ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 470 zł to koszt rurociągu do transportu sprężonego CO2).

Poszukiwali dofinansowania projektu. W 2009 przyznano im 180 mln euro z funduszy UE, ale z terminem wykonania instalacji do końca 2013 roku. 6 kwietnia 2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało negatywną decyzję o przyznaniu na ten projekt dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje 100 mld zł środków unijnych i sporo przeznacza na „przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną". Ministerstwo uważa, że oznacza to wyłapywanie wiatru i ptaków i chwali się finansowaniem niemal trzystu wiatraków. Tak więc swoje próby uzyskania dofinansowania na niskoemisyjny projkt węglowy PGE podsumowało następująco: „Pomimo licznych deklaracji wsparcia Projektu, brak jakichkolwiek przesłanek o  możliwości dofinansowania Projektu ze źródeł będących w gestii Rządu Rzeczpospolitej Polskiej" (Instalacja demonstracyjna CCS zintegrowana z nowym blokiem 858 MW, czerwiec 2011).

Mimo tego projekt był kontynuowany. Wykonawcą miała być firma Alstom Carbon Capture. Inżynierem kontraktu wybrano spółkę Elbis. Do wytyczenia trasy rurociągu i przygotowania raportu oddziaływań na środowisko wybrana została firma ILF Consulting Engineers Polska. W lutym 2013 wycofano się z projektu, wskazując jako powód z jednej strony „brak gwarancji rządowych dla finansowania przedsięwzięcia", z drugiej zaś niewprowadzenie przez rząd odpowiednich przepisów przepisów w tym zakresie: „m.in. brak implemntacji Dyrektywy CCS do polskiego porządku prawnego oraz brak rozwiązań dla realizacji przesyłu dwutlenku węgla".

Idąc jednocześnie za modą europejską, PGE zapowiedziało wejście w wiatraki. Zamierza postawić trzysta wiatraków po 3 MW każdy (przy dobrych wiatrach). Każdy o średnicy rotora ok. 100 m! Łączny koszt projektu: 5,1 mld zł. Ciekawe ile do tego minister dorzuci?

Węgiel spożywany na czczo zabija, a zielone ogłupia.


 Footnotes:
[ 1 ] Do poziomu 5,1-5,5 mln t/a.
[ 2 ] Dwutlenek siarki i tlenki azotu: poniżej 200 mg/Nm3, pyły: poniżej 30 mg/Nm3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010  r. w sprawie emisji przemysłowych (Załącznik V)

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 948  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author

 Original.. (http://therationalist.eu.org/kk.php/s,9024)
 (Last change: 13-06-2013)