The RationalistSkip to content


We have registered
175.829.917 visits
There are 7340 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28964 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2979 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Agnieszka Zakrzewicz - Papież i kobieta
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
  »

Zieloni wojują krzyżem
Author of this text:

Do Kleszczowa zjechała dziś trzydziestoosobowa brygada Greenpic z ciężarówką krzyży. Nieopodal Kopalni Bełchatów wbili w ziemię 1000 krzyży z napisem „Węgiel zabija". Zdaniem ekopropagandystów Elektrownia Bełchatów tylko w 2010 zabiła tysiąc osób. Domagają się od polskich władz jak i zarządu PGE rezygnacji z budowy nowych bloków węglowych, a w zamian zwiększenia inwestycji w OZE. Dlaczego nikt głuptasom nie powiedział, że tam realizują technologię czystego węgla? Może nie zmarnowaliby wówczas niepotrzebnie drzew, które i tak nie mają lekko w związku z tym, że Polska stała się światowym centrum ekomody na spalanie biomasy?

13ty blok Bełchatowa to pionierska inwestycja w zakresie technologii „czystego węgla". Za ok. 3,2 mld zł powstał nowoczesny blok węglowy o mocy 858 MW. Jego budowa rozpoczęła się 2 października 2006 i zakończyła się we wrześniu 2011. Z czteromiesięcznym opóźnieniem ze względu na błędnie wykonany projekt rurociągu instalacji odsiarczania mokrego. Wykonawcą była firma Alstom, a podwykonawcą: Rafako. Blok jest największym i najnowocześniejszym bełchatowskiej elektrowni, jak i w całym kraju.

Charakteryzuje się nadkrytycznymi parametrami pary, co umożliwia osiągnięcie sprawności ok. 45% i obniżenie emisji CO2 o ok. 20%. [ 1 ] Jego spaliny kierowane są nie do komina, lecz do (największej w Polsce, o wys. 180 m) chłodni kominowej. Spełnia wysokie standardy emisyjne w zakresie dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu, określone w dyrektywie 2010/75/UE, którą nam Buzek z europarlamentu przysłał, z terminem wejścia w życie od początku 2016. [ 2 ] Nie ma on jeszcze zamontowanej instalacji wychwytywania i składowania CO2 (CCS: Carbon Capture and Storage), ale jest już do niej przystosowany (Capture Ready: przyłącza w układach wody chłodzącej oraz do kanałów spalin).

Kanał spalinowy przystosowany do przyłączenia instalacji CCP (pobór i zrzut spalin). W niższej części metalowej konstrukcji widać część instalacji wody chłodzącej dla CCP. Żródło: pgegiek.pl
1. Kanał spalinowy przystosowany do przyłączenia instalacji CCP (pobór i zrzut spalin). W niższej części metalowej konstrukcji widać część instalacji wody chłodzącej dla CCP. Żródło: pgegiek.pl

Na lata 2012-2015 zaplanowana była budowa instalacji wychwytującej i składującej zanieczyszczenia węglowe w oparciu o technologię zaawansowanych amin (AAP — Advanced Amine Process). CCS składa się z trzech podsystemów: poza systemem samego wychwytu (o sprawności na poziomie 85%), potrzebna jest stacja sprężania CO2 oraz kilkadziesiąt km rurociągu do jego transportu, do odpowiedniego miejsca składowania (w fazie projektowej wyodrębniono 3 potencjalne lokalizacje), wraz ze stacją zatłaczania CO2 pod powierzchnię ziemi (do głębokich warstw solankowych) i monitoringu, w celu jego permanentnego składowania. Szacowane nakłady inwestycyjne na system CCS są na poziomie 624 mln euro (ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 470 zł to koszt rurociągu do transportu sprężonego CO2).

Poszukiwali dofinansowania projektu. W 2009 przyznano im 180 mln euro z funduszy UE, ale z terminem wykonania instalacji do końca 2013 roku. 6 kwietnia 2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało negatywną decyzję o przyznaniu na ten projekt dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje 100 mld zł środków unijnych i sporo przeznacza na „przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną". Ministerstwo uważa, że oznacza to wyłapywanie wiatru i ptaków i chwali się finansowaniem niemal trzystu wiatraków. Tak więc swoje próby uzyskania dofinansowania na niskoemisyjny projkt węglowy PGE podsumowało następująco: „Pomimo licznych deklaracji wsparcia Projektu, brak jakichkolwiek przesłanek o  możliwości dofinansowania Projektu ze źródeł będących w gestii Rządu Rzeczpospolitej Polskiej" (Instalacja demonstracyjna CCS zintegrowana z nowym blokiem 858 MW, czerwiec 2011).

Mimo tego projekt był kontynuowany. Wykonawcą miała być firma Alstom Carbon Capture. Inżynierem kontraktu wybrano spółkę Elbis. Do wytyczenia trasy rurociągu i przygotowania raportu oddziaływań na środowisko wybrana została firma ILF Consulting Engineers Polska. W lutym 2013 wycofano się z projektu, wskazując jako powód z jednej strony „brak gwarancji rządowych dla finansowania przedsięwzięcia", z drugiej zaś niewprowadzenie przez rząd odpowiednich przepisów przepisów w tym zakresie: „m.in. brak implemntacji Dyrektywy CCS do polskiego porządku prawnego oraz brak rozwiązań dla realizacji przesyłu dwutlenku węgla".

Idąc jednocześnie za modą europejską, PGE zapowiedziało wejście w wiatraki. Zamierza postawić trzysta wiatraków po 3 MW każdy (przy dobrych wiatrach). Każdy o średnicy rotora ok. 100 m! Łączny koszt projektu: 5,1 mld zł. Ciekawe ile do tego minister dorzuci?

Węgiel spożywany na czczo zabija, a zielone ogłupia.

 Comment on this article..   See comments (23)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Do poziomu 5,1-5,5 mln t/a.
[ 2 ] Dwutlenek siarki i tlenki azotu: poniżej 200 mg/Nm3, pyły: poniżej 30 mg/Nm3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010  r. w sprawie emisji przemysłowych (Załącznik V)

«    (Published: 12-06-2013 Last change: 13-06-2013)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9024 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)