The RationalistSkip to content


We have registered
200.682.438 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
« Information about the site  
Racjonalista.pl (NL)

Polen — een land van overvolle kerken en een geboorteland van de vorige paus Johannes Paulus II; een land waar abortus praktisch verboden is en waar er een beperking van de vrouwenrechten voor het prenatale onderzoek is; een land waar de kerk een aanspraak maakt (en krijgt) op het meebeslissen over wetten die niets te maken hebben met de kerk. Een land, waarin de kerk zou willen uitspreken wat wel en wat niet door wetenschappers onderzocht mag worden. De kerk, die in staat was om een tweedracht tussen Polen en de Europese Unie te zaaien over het invoeren van een preambule in de Grondwet, waarin de naam van God moest staan.

Wij — www. Racjonalista.pl — proberen in dit land een rationalistische manier van het denken te propageren. Tegenwoordig zijn wij het grootste publicitaire centrum van de Poolse vrijdenkers en rationalisten. Wij publiceren artikelen van Poolse en buitenlandse schrijvers, en steeds meer deskundigen van verschillende wetenschapelijke gebieden gaan met ons samenwerken. Sinds het begin hebben ongeveer 250 auteurs hun artikelen op onze website gepubliceerd. Op dit moment zijn ongeveer 2700 artikelen bij ons geplaatst en dagelijks bezoeken onze site meer dan 10.000 mensen.

Conform het traditionele verlichtingsdenken propageren we wetenschappelijke betrouwbaarheid en methode voor het controleren van alle onthullingen, en speuren we absurditeiten, vooroordelen, kwakzalverijen, leugens en fobieën, aanwezige in elk levensgebied, na.

RACJONALISTA.pl publiceert artikelen en werken van alle belangrijke gebieden van menselijke kennis en daardoor streven we naar het vormen op het Poolse internet van een stelselmatig wetenschappelijk compendium, dat door de rationalisten bewerkt is. Actueel leggen we de meeste druk op de godsdiensten, kerkgeschiedenis, filosofie, burgerseducatie, wetenschap, geschiedenis en ethiek.

Lessen van de katholieke religie zijn in alle scholen, zelfs bij kleuters, en ze worden door overheid betaald. Wij krijgen geen subsidie, niettemin zijn wij een soort antidote. De groeiende populariteit van de Racjonalista wijst erop dat in Polen een vraag naar rationalisme is ondanks een expansie van de kerk en toenemend klerikalisme, de uitingen van intolerantie en achterlijkeid.

In januari 2005 hebben we een vereniging opgericht, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR — Poolse Vereniging van Rationalisten), met een zetel in Wroclaw. Tegenwoordig proberen we de mensen, die er van overtuigd zijn dat gezamenlijke acties voor de ontwikkeling van individu en maatschapij volgens een rationalistisch idee noodzakelijk zijn , bij ons te verenigen.

contact: info@racjonalista.pl


Europees pact voor neutraliteit van wereldbeschouwing en openheid van samenleving

De Vereniging voor een Staat met Neutrale Wereldbeschouwing "NEUTRUM" en de Poolse Vereniging van Rationalisten nodigen Europese non-gouvernementele organisaties, die voor een neutrasl land met vrijheid van religie, geloof, en secularisatie van eigen land en het Europese continent zijn, uit om in deze kwestie een Europese overeenkomst voor samenwerking te sluiten.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Racjonalista.pl (SE)
Racjonalista.pl (PL)


« Information about the site   (Published: 22-08-2005 Last change: 08-12-2005)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4326 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)