The RationalistSkip to content


We have registered
201.992.145 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie mowy sejmowe
Agnieszka Zakrzewicz - Papież i kobieta
« Information about the site  
Racjonalista.pl (CZ)

Polsko — stát přeplněných kostelů, stát, ve kterém milióny vítají s velkým nadšením „polského papeže"; stát, ve kterém je prakticky zákázán potrat a omezeno právo žen na prenatální vyšetření; stát, ve kterém si církev osobuje právo (a to je jí přiznáno) na navrhování zákonů, které nemají s církví nic společného. Stát, ve kterém by církev chtěla rozhodovat o tom, co je a co není dovoleno vědecky zkoumat. Stát, ve kterém je církev ochotna vyvolat roztržku mezi Polskem a Evropskou Unií ve jménu zapsání Boha do preambule Ústavy EU.

V tomto státě se pokoušíme propagovat racionální myšlení: RACJONALISTA.pl je v současné době největším publicistickým střediskem polských volnomyšlenkářů a racionalistů.

Publikujeme práce polských i zahraničních autorů. Spolupráci s námi navazuje čím dál tím více odborníků z jednotlivých oborů. Od našeho založení v roce 2000 uveřejnilo u nás své články a příspěvky kolem 200 autorů. V současné době náš server obsahuje přibližně 2700 článků a denně zaznamenává kolem 10 tisíc návštěv.

V souladu s renesanční myšlenkovou tradicí propagujeme vědeckou věrohodnost a vědecké přístupy při kontrole veškerých vynálezů, pronásledujeme absurdity, předsudky, zaujatosti, šarlatánství, lži a fobie existující skoro v každé oblasti života.

RACJONALISTA.pl zveřejňuje články a publikace ze všech důležitých oblastí lidského vědění směřujíce k vybudovaní racionalisty zpracovaného systematického kompendia polské vědy na polském internetu. V současné době klademe největší důraz na vědu o církvi a její dějiny, filosofii, vzdělávání obyvatelstva, vědu, historii a etiku.

Vyučování katolického náboženství na školách (a také ve školkách) je podporované z polského státního rozpočtu. My samozřejmě nedostáváme žádné dotace; naopak, představujeme pro mládež zvláštní antidotum. Stoupající popularita Racjonalisty ukazuje, že racionalismu je v Polsku opravdu zapotřebí, jako protipólu k expansi církve a narůstajícího klerikalismu, projevům netolerance a zaostalosti.

V lednu roku 2005 lidé sdruženi kolem Racjonalisty založili Polské Sdružení Racjonalistů se sídlem ve Wroclawi. V současné době tato organizace představuje sdružení lidí přesvědčených o potřebě společného podnikaní ve prospěch jednotlivce a společnosti založeného na myšlence racionálnosti.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Racjonalista.pl (DA)
Racjonalista.pl (UA)


« Information about the site   (Published: 20-07-2005 Last change: 27-07-2005)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4256 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)