The RationalistSkip to content


We have registered
200.677.571 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« Information about the site  
Racjonalista.pl (PL)

Polska — kraj przepełnionych kościołów; kraj, w którym miliony entuzjastycznie witają „Polskiego Papieża"; kraj, w którym jest praktyczny zakaz aborcji i ograniczanie prawa kobiet do badań prenatalnych; kraj, w którym Kościół rości sobie prawo (i otrzymuje je) do wypowiadania się o proponowanych ustawach prawnych, niemających z Kościołem nic wspólnego. Kraj, w którym Kościół chciałby się wypowiadać o tym, co wolno, a czego nie wolno badać naukowcom. Kościół, który gotów był skłócić Polskę z Unią Europejską w imię wprowadzenia Boga do preambuły konstytucji.

Próbujemy w tym kraju propagować racjonalne myślenie — RACJONALISTA.pl jest obecnie największym ośrodkiem publicystycznym wolnomyślicieli i racjonalistów polskich. Publikujemy autorów polskich i zagranicznych. Współpracę z nami podejmuje coraz więcej specjalistów z poszczególnych dziedzin. Od powstania w roku 2000 publikowało u nas ok. 200 autorów. Obecnie serwis zawiera ok. 2700 artykułów i dziennie notuje ponad 10 tyś. odwiedzin.

Zgodnie z tradycją myśli oświeceniowej, propagujemy naukową rzetelność i naukowe metody sprawdzania wszelkich odkryć, tropimy absurdy, przesądy, szarlatanerię, uprzedzenia, kłamstwa i fobie obecne w niemal każdej dziedzinie życia.

RACJONALISTA.pl publikuje artykuły i opracowania ze wszystkich ważniejszych dziedzin ludzkiej wiedzy dążąc do budowy w polskim internecie usystematyzowanego kompendium wiedzy opracowywanego przez racjonalistów. Aktualnie największy nacisk kładziemy na religioznawstwo, historię kościołów, filozofię, edukację obywatelską, naukę, historię i etykę.

Nauczanie religii katolickiej we wszystkich szkołach (a nawet przedszkolach) opłacane jest z budżetu państwa polskiego. My, oczywiście, nie dostajemy żadnych dotacji, a jednak stanowimy dla młodzieży swoiste antidotum. Rosnąca popularność Racjonalisty pokazuje, że na racjonalizm jest w Polsce zapotrzebowanie, mimo ekspansji Kościoła i narastającego klerykalizmu, przejawów nietolerancji i zaściankowości.

W styczniu 2005 r. ludzie skupieni wokół Racjonalisty powołali Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Obecnie trwa organizacja polskiego zrzeszenia ludzi przekonanych o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Racjonalista.pl (EN)
Racjonalista.pl (DE)


« Information about the site   (Published: 01-11-2004 Last change: 21-03-2005)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 3734 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)