The RationalistSkip to content


We have registered
166.362.055 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Apel do KRRiT o niekaranie za kpiny z księży
Author of this text:

Warszawa, 7 IX 2012

Fundacja Wolnej Myśli
ul. Dobra 23/25 lok. 21, 00-238 Warszawa
wydawca portalu Racjonalista.pl
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Jan Dworak,
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
skargi@krrit.gov.pl

Szanowny Panie Przewodniczący!

Apelujemy o nierozszerzanie ochrony przekonań religijnych w polskich mediach na kpiny z księży i nie karanie Superstacji za antyklerykalne programy satyryczne. Wnosimy jednocześnie skargę na uchwałę Rady z 4 września 2012, w przedmiotowej kwestii, w trybie art. 249 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wspomniana uchwała Rady, która „upoważniła" Pana Przewodniczącego do nałożenia kary za programy satyryczne Krzywe zwierciadło z 29 grudnia 2011 i 22 lutego 2012 r., opiera się bowiem na rozszerzającej interpretacji „przekonań religijnych", tym samym staje się formą cenzury, gdyż sankcje karne, także i administracyjne, nie powinny być interpretowane rozszerzająco.

Mariusz Gzyl i Kuba Wątły w Krzywym Zwierciadle z 22 lutego
1. Mariusz Gzyl i Kuba Wątły w Krzywym Zwierciadle z 22 lutego

W programie z 22 lutego 2012, prowadzący wyraźnie na końcu podkreślił, że rozróżniają oni pomiędzy wiarą odbiorców, i tej nie atakowali, a religią, czyli formą instytucjonalną. Program ten w istocie atakował w ostrych słowach, ale księży i Kościół za jego postawę wobec pedofilii wśród duchowieństwa, a nie wiarę odbiorców. Należy podkreślić, że ustawa o radiofonii i telewizji nie wprowadza analogicznej do prawa karnego ochrony „uczuć religijnych", czyli pewnych stanów emocjonalnych, lecz wyłącznie „przekonania religijne" i „chrześcijański system wartości", a w swym komunikacie KRRiT pisze także o stwierdzeniu obrazy uczuć religijnych.

Art. 18 ust. 2 wspomnianej ustawy stanowi: „Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości."

W swoich kpinach prowadzący podkreślali, że pedofilii dopuszcza się pewien odsetek księży, a tym samym nie oskarżają wszystkich. Godząc natomiast w księży molestujących dzieci oraz w kunktatorską postawę hierarchii kościelnej, nie tylko nie atakowali chrześcijańskiego systemu wartości, lecz przeciwnie — atakowali tych, którzy weń godzą.

Uważamy, że kpiny z księży nie powinny być utożsamiane z „brakiem szacunku dla przekonań religijnych", abstrahując już od tego, że niniejszy przepis budzi istotne wątpliwości konstytucyjne, jako że dyskryminuje niereligijne przekonania światopoglądowe. Z pewnością jednak nie ma podstaw w polskim prawie, by chronić księży a nawet Kościół przed satyrą, nawet ostrą, która może bulwersować, lecz jest elementem niezbędnym państwa nieopresywnego.

Wspomniana uchwała Rady budzi obawy o kształtowanie zjawiska autocenzury prewencyjnej w polskich mediach, przyczyniając się do nieuzasadnionego ograniczenia wolności słowa. Czy jest Pan gotów dodać te wątpliwe dokonania do swego dorobku?

W imieniu Zarządu Fundacji, Mariusz Agnosiewicz.

*

Jeśli popieracie ten apel, prześlijcie go na podany adres emailowy KRRiT lub sformułujcie własnymi słowami!

Zachęcamy również do dołączenia się do apelu na facebooku: Kpiny z księży i Kościoła to nie obraza uczuć religijnych! (Klikając „Lubię to" z osobistego konta z imieniem i nazwiskiem, podpisujesz się pod apelem)

 Comment on this article..   See comments (25)..   


«    (Published: 07-09-2012 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 8322 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)