The RationalistSkip to content


We have registered
167.851.197 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
Alain Finkielkraut - W imię innego. Antysemicka twarz lewicy

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Christianity »

Chrześcijaństwo w Rosji

W ostatnich latach na pytanie «Czy wierzysz w Boga» większość mieszkańców kraju — około 54-55 proc. odpowiada twierdząco. Niewierzących jest mniej — 32-33 proc (w Polsce — 4%! — przyp. M.A.). Pozostali mają trudności z określeniem swej przynależności do jednej bądź dej grupy. Przy tym w populacji męskiej stosunek wierzących do niewierzących wynosi 40:42 proc., w populacji żeńskiej 64:23 procent.
Wiek wpływa na religijność dopiero od 60 roku życia poczynając; u sześćdziesięciolatków stosunek wierzących do niewierzących wynosi 64:24 proc. Najmniej wierzących jest pośród robotników — 43 proc., bezrobotnych — 46 proc. i studentów — 48 proc. W zamożnych warstwach społeczeństwa procent wierzących jest niższy od średniej krajowej, natomiast w warstwach uboższych wierzących wynosi 64 proc.
Główna religia — to prawosławie, które wyznaje 91 proc tych, którzy uważają się za wierzących. Wyznawców islamu jest 4 proc., po 1 proc. katolicyzmu i judaizmu. Około 3 proc. wyznaje inne religie.
W ankiecie* zadaje się pytanie «jaką rolę w twoim życiu odgrywa religia?» Odpowiedzi na nie nieco różnią się od odpowiedzi na pytanie «czy wierzysz w Boga». Tak więc 4 proc. odpowiada, że w ich życiu religia ma «zasadnicze znaczenie». 17 proc. oceniło rolę religii jako «istotną», zaś 28 proc. jako «mało znaczącą». «Praktycznie żadnej» roli nie odgrywa religia w życiu 26 proc. zaś 12 proc. uznaje się za ateistów, także 12 proc. nie znajduje odpowiedzi na to pytanie.
Rzeczywiste rozeznanie w kwestiach religijnych ma nie więcej, niż 20 proc. populacji. Jednakże kwestia stosunków rosyjskiej Cerkwi prawosławnej z innymi instytucjami religijnymi interesuje wielu; dotyczy to zwłaszcza stosunków z Kościołem katolickim. Na pytanie «jaki jest twój stosunek do współpracy Cerkwi z Kościołem», większość (53 proc.) odpowiedziała — «pozytywny». Jedynie 15 proc. jest przeciwnych takiej współpracy, zaś 32 proc. nie ma własnego zdania w tej kwestii.
Odzwierciedleniem takiego stosunku do Kościoła katolickiego jest reakcja na oczekiwaną wizytę papieża w Rosji. 51 proc. odnosi się pozytywnie do «możliwości wizyty papieża w Rosji», jedynie 6 proc. wyraziło opinię negatywną, 28 proc. nic nie wiedziało o takiej wizycie, zaś 15 proc. nie miało w tej kwestii zdania. Jest oczywiste, że trudno by było poszukiwać w masach poparcia dla odkładania takiej wizyty.
Na początku pierestrojki i potem na początku radykalnych reform trzy instytucje cieszyły się najwyższym zaufaniem Cerkiew, prasa i nowe, demokratycznie wybrane organy władzy. Od tamtej pory niejedno bożyszcze zmieciono z piedestału, jednakże Cerkiew po dawnemu zachowała swoje przodujące miejsce. Co prawda największym, 22-procentowym zaufaniem cieszy się dziś prezydent Putin, jednak miejsce drugie i trzecie dzieli Cerkiew i prasa — po 7 proc.
Interesujące, że choć wierzących jest połowa mieszkańców Rosji, to w życie pozagrobowe wierzy jedynie 36 proc. (w Polsce 69 proc.! — przyp. M.A.); 44 proc. nie wierzy, 20 proc. jest powątpiewających. Osobliwe, że podobnie rozkłada się procent wierzących w istnienie kosmitów: odpowiednio 33, 46 i 21 procent."

NIKOŁAJ POPOW
NOWOJE WREMIA, 3 VI
za: Forum, 24 czerwca 2001

*Materiał opracowano na podstawie wyników badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez Grupę monitoringu pod kierownictwem A. Miliechina. Przypis NOWOJE WREMIA.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Chrześcijaństwo w USA
Chrześcijaństwo w Kanadzie

 Comment on this article..   


«    (Published: 19-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1264 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)