The RationalistSkip to content


We have registered
172.171.556 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2975 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
John Brockman (red.) - Nowy Renesans

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Anatol France - Kościół a Rzeczpospolita
 Philosophy »

Moja filozofia kultury
Author of this text:

Nigdy nie byłem i nie będę żadnym „-istą", a więc ani tomistą, ani kantystą, ani heglistą. Jestem twórcą swojego własnego systemu filozoficznego. Ten system nazywam albo filozofią ergantropii, czyli realnej obecności człowieka we własnych wytworach, albo filozofią wdziełowstąpienia, która jest o tyle lepszą nazwą, że człowiek staje się człowiekiem wówczas kiedy wstępuje w dzieła innych ludzi. Przede wszystkim w dzieła filozoficzne, ale także poetyckie, muzyczne, malarskie. Człowiek wstępuje w te dzieła i znajduje w nich twórcę, który wszedł do tych dzieł z całym swoim światem.

Struktura systemu filozofii wdziełowstąpień

Oto jest moja filozofia kultury. Najważniejsze pojęcie to jest pojęcie wdziełowstąpienia.

Kultura to cztery podstawowe elementy: 1) kształt i barwa (malarstwo i rzeźba), 2) słowa (literatura), 3) dźwięki (muzyka), 4) myśli (filozofia). To wszystko jest właściwie jedno i to jest razem kultura od strony form i treści.

Kultura rozpada się na twórcę i na dzieła. Dzieła zasadniczo można dzielić na cudze i na moje, albo też: na istniejące, i te które mają dopiero powstać.

Dalej mamy twórców i odbiorców. Każdy jednak twórca jest też odbiorcą, więc przeciwstawianie twórcy i odbiorcy — np. stawianie twórcy wysoko ponad odbiorcami — nie ma sensu, bo są odbiorcy tysiąc razy więcej warci od twórców. Kiedy bowiem jakiś geniusz czyta dzieła innych, to ten odbiorca stoi wyżej niż ci twórcy, których czyta. Więc mój kult kultury i kult twórców wcale nie oznacza wynoszenia ich ponad szarą masę odbiorców, a pojęcie wdziełowstąpienia odnosi się i do jednych, i do drugich, dlatego że twórca wstępuje w swoje dzieło ze swoim światem, a odbiorca wstępuje w dzieło twórcy.

I wreszcie mój system tym różni się od innych systemów, że jest systemem otwartym, bo inaczej nie mógłbym być zwolennikiem własnego systemu, bo krępowałby mnie w drodze naprzód. Musi zatem być w systemie wolna przestrzeń, żebym mógł dalej tworzyć, żeby ciągle najważniejsze było to, co dopiero napiszę[ 1 ]


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kultura masowa, a człowiek jednowymiarowy
O istocie kultury

 Comment on this article..   See comments (3)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Tekst zarejestrowany w czasie mojego pierwszego spotkania z Andrzejem Nowickim, 24 IX b.r. Tekst ten stanowi wprowadzenie do filozofii kultury Andrzeja Nowickiego i będzie jeszcze rozwijany — przyp. MA.

«    (Published: 15-10-2004 Last change: 15-08-2006)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Andrzej Rusław Nowicki
Ur. 1919. Filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, italianista, religioznawca, twórca ergantropijno-inkontrologicznego systemu „filozofii spotkań w rzeczach". Profesor emerytowany, związany dawniej z UW, UWr i UMCS. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Założyciel i redaktor naczelny pisma "Euhemer". Następnie związany z wolnomularstwem (w latach 1997-2001 był Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, obecnie Honorowy Wielki Mistrz). Jego prace obejmują ponad 1200 pozycji, w tym w języku polskim przeszło 1000, włoskim 142, reszta w 10 innych językach. Napisał ok. 50 książek. Specjalizacje: filozofia Bruna, Vaniniego i Trentowskiego; Witwicki oraz Łyszczyński. Zainteresowania: sny, Chiny, muzyka, portrety.
 Private site

 Number of texts in service: 52  Show other texts of this author
 Newest author's article: W chiński akwen... Wolność w Hongloumeng
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 3678 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)