The RationalistSkip to content


We have registered
187.776.853 visits
There are 7363 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29029 A4 pages

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2985 votes.
Rozumienie człowieka. Antropologia filozoficzna
Dziedzina: Filozofia
Autor: Lech Ostasz
Inne pozycje autora (6) | O autorze
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2003
Wydawca: Adiaphora
Liczba stron: 553
Wymiary: 14,5x21 cm
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 42,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisKsiążka ta łączy w sobie patrzenie na człowieka z perspektywy filozoficznej i naukowej. I to jest jeden z największych jej walorów. Książek „czysto” filozoficznych i „czysto” naukowych jest od groma, ale na umiejętne powiązanie tych dwóch perspektyw mało kto się porywa.
Autor tej książki dał się porwać temu wyzwaniu i jest to poryw poznawczy najwyższych lotów.

Nie kupuj tej książki, jeśli pragniesz
- chylenia czoła przed wszelkiej maści poprawnościami,
- szacunku dla autorytetów,
- omijania niewygodnych tematów.
Tego w niej nie znajdziesz!

Nie możemy rozumieć i badać człowieka – jako człowieka w ogóle i jako kogoś konkretnego – jeśli równocześnie nie staramy się rozumieć i badać samych siebie.
Dla antropologii filozoficznej każdy człowiek jest zarazem podmiotem i przedmiotem rozumienia i badania...
(Ze Wstępu)

Spis Treści:

Słowo wstępne

Uwagi wprowadzające i metodologiczne
1. Centralne pytania i zadania antropologii filozoficznej
2. Źródła wiedzy o człowieku i sposoby jego poznawania

Część pierwsza: Dotychczasowe modele bytu ludzkiego
I. Główne modele
1. Model animistyczny i antropokosmiczny
2. Model według losu
3. Model eschatologiczny i supranaturalistyczny
4. Model socjocentryczny i ekonomicznocentryczny
5. Model technocentryczny
6. Model personalistyczny
7. Model naturalistyczny i ekocentryczny
8. Człowiek na miarę czego?
II. Tradycyjne modele zależności między częściami człowieka
III. Klasyczna definicja człowieka

Część druga: Osadzenie w kontekście
I. Człowiek jako część całości
1. Jedność, wspólność i wielość
2. Na ile człowiek jest jednością, na ile nie jest?
II. Miejsce człowieka pośród innych bytów zindywidualizowanych i transcendowanie środowiska
III. Podłoże biologiczne
IV. Otoczenie i wnętrze człowieka. Uproszczony model człowieka

Część trzecia: Z czego składa się człowiek?
I. Energia i informacja
II. Możności
III. Dalsze struktury bytu ludzkiego
1. Popędy i instynkty
2. Potrzeby, pragnienia, pożądania i motywacja
3. Emocje, uczucia, nastroje
4. Zdolności, skłonności, nawyki, inklinacje, postawy, orientacje
5. Ego i jaźń
6. Intelekt i umysł
7. Świadomość, podświadomość i to co nieświadome
IV. Procesy i układy funkcjonalne
1. Transformowanie energii, materii i informacji
2. Aktualizowanie możności
3. Uczenie się i pamięć
4. Poznawanie i procesy intelektualne
5. Doświadczanie i wierzenie
6. Wartościowanie i wartości. Wolitywny układ funkcjonalny. Autokreacja
7. Ruch i czas w bycie ludzkim
V. Wytwory bytu ludzkiego
VI. Profil bytu ludzkiego
1. Identyczność człowieka
2. Charakter, temperament i osobowość

Część czwarta: Człowiek i ludzie: relacje między indywiduami
I. Komunikowanie się
II. Więzi, uzależnienie i dystanse
III. Płeć, seksualność, erotyka i miłość
IV. Uwarunkowania gospodarcze
V. Formy współbycia: grupy społeczne, rodzina, małżeństwo, intymna kohabitacja
1. Grupy społeczne
2. Rodzina
3. Małżeństwo
4. Część wspólna rodziny i małżeństwa, intymna kohabitacja, partnerstwo

Część piąta: Człowiek na bezdrożu
I. Dylemat. Hybris. Dewiacja. Wyobcowanie
II. Agresywność i destruktywność
III. Byt ludzki od strony psychoptologicznej
1. Główne przyczyny i postaci psychopatologii
2. Normalność – transnormalność
a. Jak rozumieć normalność?
b. Zaburzenia psychiczne a tzw. społecznie tolerowane odchylenia od normy
c. Transnormalność i psychopatologia

Część szósta: Kultura i wykraczanie człowieka poza siebie
I. Kultura i cywilizacja
1. Definicja kultury i cywilizacji
2. Dziedziny kultury
3. Międzykulturowość
4. Kultura a natura
II. Rytuały
III. Magia i oddziaływania parapsychologiczne. Mit. Tabu i totem
IV. Świętowanie
V. Religia
VI. Pojęcie duchowości
VII. Przeżywanie misteryjności, przemiany, umierania i śmierci
VIII. Człowiek badający swe własne możności i możliwości. Przyszłość człowieka

Część siódma: Ustalenia końcowe i porządkujące
I. Specificum humanum. Ile człowiek ma natur?
II. Prawidłowości i błędy antropologiczne
III. Wartościowanie i ufność człowieka

Literatura

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Sign up for free..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. Ekke Overbeek - Lękajcie się. Ofiary pedofilii..
4. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
5. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
6. Wiktor Trojan - Axis Mundi
7. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)