The RationalistSkip to content


We have registered
201.992.139 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Racjonalna, radykalna, antyklerykalna. Literatura oświecenia w publikacjach lat 1944-1956
Dziedzina: Humanistyka
Autor: Stanisław Kukurowski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 1998
Wydawca: Wydawnictwo UW
Liczba stron: 211
Wymiary: 14x20 cm
ISBN: 83-229-1744-9
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 26,00 zł (bez rabatów)
Dodaj do koszyka
Dodaj jedną i do kasy
OpisZamierzeniem wstępnym była próba stworzenia syntezy faktograficznej. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że realizacja tak nakreślonego zadania została zdeterminowana zarówno obecnym stanem wiedzy o temacie, jak i wybranym ostatecznie ujęciem, selekcjonującym materiał badawczy i dokonującym jego swoistej hierarchizacji.
Najistotniejszy dla naszych rozważań wydaje się rozdział I, rejestrujący kampanie publicystyczne. Sprawa ustalenia stosunku do postępowych tradycji literatury polskiej była wysuwana w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej tuż powojennych miesięcy na czoło zadań ówczesnej humanistyki. Podkreślając zasadniczą odmienność sytuacji historycznej, w jakiej znalazła się Polska - w porównaniu z minionymi okresami jej dziejów - nie można było jednak zadekretować przekreślenia całej przeszłości. Do budowy nowego modelu kultury, jej demokratyzacji (realizującej się przez zmianę warunków społecznego uczestnictwa w tworzeniu i odbiorze) należało znaleźć jakieś punkty oparcia. Fundamentami stać się miały takie doświadczenia przeszłości, które mogły być układem odniesienia wobec próby tworzenia nowych wartości. Przedstawiając problem w sposób maksymalnie uproszczony: zadaniem chwili stało się określenie żywotnych obszarów tradycji, stanowiących punkt wyjścia, inspirację i wzorzec dla twórców oraz determinujących sytuację odbiorców - ich upodobania i nawyki, potrzeby i aspiracje.
Zarysowe przedstawienie osiągnięć badawczych literaturoznawców w rozdziale II - to rozbudowane w szczegółach rozwinięcie koncepcji zawartych w przeglądzie dokonań sporządzanym kilkakrotnie przez Mieczysława Klimowicza.
Omówienie (wybiórcze i fragmentaryczne) szkolnej recepcji oświecenia znalazło się w rozdziale III - skonstruowanym jako swoiste dopełnienie poprzedniego. Zawartym w nim uwagom i spostrzeżeniom patronowało - jako teza do weryfikacji - przekonanie, iż była to recepcja narzucona i wymuszona, wtórna i nieautentyczna.
Końcowy szkic (rozdział IV) jest poszerzoną próbą podsumowania dających się dostrzec prawidłowości. Uwzględnia ona dodatkowo również niektóre aspekty pominięte we wcześniejszym oglądzie: edycje tekstów piśmiennictwa epoki oświecenia w latach 1945-1956 (w tym także wydania zachodnioeuropejskiej prozy oświeceniowej), elementy teatralne (przygotowane w wyznaczonym zakresie czasowym premiery oświeceniowej dramaturgii, prace poświęcone działalności Wojciecha Bogusławskiego itp.), wreszcie inspiracje oświeceniowe w literaturze powojennej.
Żywotność tradycji oświecenia w polskiej rzeczywistości wczesnych lat powojennych jest fenomenem, który nie doczekał się dotąd dogłębnej analizy wyjaśniającej jego źródła i charakter. W tej rozprawie, mającej jedynie wymiar wstępnego rozpoznania, stworzona została podstawowa baza materiałowa do przyszłego, rzeczywiście kompleksowego i wieloaspektowego omówienia zasygnalizowanej problematyki.

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Sign up for free..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)