The RationalistSkip to content


We have registered
171.876.686 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2974 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Comments to article Świeckie chrześcijaństwo

Enter your comment on this article …
Skymen - Nie ma czegoś takiego jak świeckie chrześcijaństwo
Słowo "świecki" w potocznym jego stosowaniu oznacza mniej więcej tyle samo  co "laik" -w znaczeniu "laikat". Otóż chrześcijanin albo jest "wtajemniczony" -czyli uświadomiony i rozumnie wdrożony w kwestię treści orędzia Jezusa, albo nie, a wtedy już nie jest chrześcijaninem. Może być -jeśli ma z chrześcijanami styczność- co najwyżej katechumenem, ale chrześcijaninem jeszcze nie jest.
Pomocny tu byłby artykuł o podobnym wydźwięku: "Czy istnieją katolicy świeccy?" z T.P.
Polecam: tygodnik2003-20(*)t.pl/1546,1192458,0,dzial.html
Author: Skymen Date: 28-03-2009
Reklama

Sort comments from the newest

Sign in to add comment

  

Sign in using Facebook or OpenID
In case not signed in - sign up..

Advertisement
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)