The RationalistSkip to content


We have registered
167.974.174 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Enter your comment on this article …
Arminius - Kto winien, Cyryl czy Żydzi? - I   1 na 1
"Sokrates podaje, że atak żydów, na chrześcijan, był zaplanowanym i dokładnie przemyślanym aktem miejskiego terroru. Jednak, czy zdecydowana mniejszość religijna w mieście, w którym jedynie prefekt może pomóc im zachować swój status i którym zależy na utrzymaniu znośnych stosunków zarówno właśnie z władzą świecką, jak i ze zdecydowaną większością religijną, uciekłaby się do sprowokowania zamieszek, mogąc spodziewać się pogromów, przy zbyt małej liczbie wojska, którą dysponował prefekt?"
Faktem jest, iż żródło do tych wadarzeń jest tendencyjne. Tym niemniej jednak przesadą pewną jest założenie iż "zdecydowanie bardziej prawdopodobną możliwością wydaje się doprowadzenie, do zamieszek przez działania samego Cyryla.."  Kwantyfikator "zdecydowanie" jest w tym wypadku ową przesadą. Albowiem możliwośći Żydów antycznych w dziele wzniecania zamieszek były duże. Świadczą o tym chociażby tzw. wojny Kwietusa, pod którym to terminem rozumie się rewoltę Żydów w imperium rzymskim w latach 115 - 117 n.e. Jest prawdopodobnym- nota bene - iż zaczęła się owa ruchawka właśnie w Aleksandrii od konfliktu między Żydami a Grekami z Aleksandrii.
Author: Arminius  Date: 06-10-2014
Reklama
Arminius - Kto winien,Cyryl czy Żydzi?- II   1 na 1
Rewolta objęła Cyrenajkę, Egipt, Cypr, Mezopotamię. Charakteryzowała się niezwykłą  brutalnością powstańców. Mordy Rzymian (i miejscowej ludności) były przeprowadzane na masową skalę, tak wielką iż Cypr i Cyrenajka zostały istotnie zdepopulizowane i trzeba było - po upadku powstania -  ponownie je rekolonizować. Niszczono świątynie oraz inne obiekty kultu (poświęcone np. Jowiszowi, Apollinowi, Artemidzie, Izydzie) jak również świeckie obiekty symbolizujace władzę Rzymu( bazyliki, termy). Powstanie ostatecznie zostało stłumione przez mauretańskiego oficera w służbie rzymskiej Kwietusa (stąd nazwa powstania), któremu Trajan nakazał bezwzględne rozprawienie się z buntownikami. Kasjusz Dion pisze iż w Cyrenejce zostalo wymordowanych przez buntowników ok. 200 tys. ludzi, na Cyprze zaś ok. 240 tysięcy. Jest wielce prawdopodobne, iż są to liczby zawyżone. Tym niemniej jednak liczba zgladzonych przez buntowników była bardzo wysoka. Przyznaje to także Żydowska Encyklopedia. Liczba zabitych Żydów wyniku represyjnej akcji Rzymian była także bardzo wysoka, aczkolwiek nie istnieją nawet szacunkowe dane na ten temat.
Author: Arminius  Date: 06-10-2014
Arminius - Kto winien,Cyryl czy Żydzi?- III   1 na 1
Encyklopedia Żydowska z 1906 r. (The Jewish Encyclopedia),a więc z okresu gdy nie obowiązywały zasady wynikające z "Holocaust Religion"(tendencja przedstawiania Żydów w historii tylko jako ofiary i postacie pozytywne) tak pisze o maskarach"By this outbreak Libya was depopulated to such an extent that a few years later new colonies had to be established there (Eusebius, "Chronicle" from the Armenian, fourteenth year of Hadrian). Bishop Synesius , a native of Cyrene in the beginning of the fifth century, speaks of the devastations wrought by the Jews ("Do Regno," p. 2).The Jewish Encyclopedia acknowledges Dio Cassius's importance as a source, though believes his accounts of the actions at Cyrene and on Cyprus may have been embellished:"For an account of the Jewish war under Trajan and Hadrian Dion is the most important source (lxviii. 32, lxix. 12–14), though his descriptions of the cruelties perpetrated by the Jews at Cyrene and on the island of Cyprus are probably exaggerated." Link do haseł w wikipedii anglojęzycznej:
en.wikipedia.org/wiki/Kitos_War
polskojęzycznej:
pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_Kwietusa
Author: Arminius  Date: 06-10-2014

Sort comments from the newest

Sign in to add comment

  

Sign in using Facebook or OpenID
In case not signed in - sign up..

Advertisement
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)