The RationalistSkip to content


We have registered
200.678.009 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » The New Testament

Jezus nie założył nowej religi
Author of this text:

"Nie przypuszczam, by Jezus miał zamiar zakładać rzeczywistą sektę,
jako uzupełnienie do własnej interpretacji przymierza i Prawa"
Sanders

"Jezus nie miał zamiaru zakładać Kościoła i nie założył go.
To, czego pragnął i proklamował, to nie był Kościół, lecz
Królestwo Boże na ziemi. Pierwsi chrześcijanie, skoro w ich
mniemaniu lada dzień miało nadejść Królestwo, nie myśleli o
zakładaniu instytucji kościelnej ani o spisywaniu dokumentów"
sławny biblista francuski Maurycy Goguel [ 1 ]

"Jezus nie głosi jeszcze żadnej „nauki" o Bogu, lecz
prezentuje go jako kochającego ojca i domaga się, by
mu okazano zaufanie, żąda emocjonalnego przywiązania do Boga,
ale nie upomina się o wiarę w sensie uważania czegoś za prawdę"
K. Deschner

"Sądzę, że w błędzie trwają ci, którzy widzą w Chrystusie
„założyciela sekty". Przeciwnie, słuszność nakazuje widzieć
w nim człowieka wolnego od sekciarstwa. A pamiętajmy
zawsze o tem, że chrystyanizm od czasów Konstantyna
dalej zapewne odbiegł od Chrystusa, niż od
Brahmy lub Zoroastra. Jest to „zasługa" czasu. "
Wolter

Kłamstwem jest nie tylko to, że Jezus powołał Kościół, kłamstwem jest również to, że założył on nową religię. To kompletna bzdura.

"Utrzymywanie, że Jezus założył Kościół oznaczałoby sprzeniewierzenie się większości Ewangelii. Dosłownie nic nie było dalszego od Jego nauk. Jako całkowicie nieinstytucjonalna postać Jezus nigdy nie wyobrażał sobie jakiejkolwiek instytucji innej od judaizmu. Nie planował hierarchii, czy tylko męskiej czy obupłciowej, ani laikatu, sakramentów, nieomylnego Nowego Testamentu, nieomylnych organów nauczania, kodeksu prawa kanonicznego i tak dalej. Nie wybierał na głowę swego Kościoła ani Biskupa Rzymu ani Dalaj Lamy" [ 2 ]

Potwierdza to stosunek Jezusa do Prawa, on nie uznawał innej religii poza judaizmem, chrześcijaństwo zapewne potępiłby wraz z jego świętymi pismami kanonicznymi (zobacz). Uczniowie Jezusa kontynuowali modły w świątyni żydowskiej (zob. np. Dz 3, 1), zachowywali jej prawo, oni byli prawdziwym Izraelem. Pierwsze gminy chrześcijańskie uznawały się za prawowiernych judaistów, z tą tylko różnicą od innych, że widzieli ziszczenie się zapowiedzi proroków na osobie Jezusa z Nazaretu. To wszystko, cała różnica, nie mówili o kresie prawa (o czym zaczął bredzić dopiero św. Paweł i to on skłócił chrześcijan, którzy pod jego wpływem odcięli się od swych korzeni judaistycznych). Jezus wybrał 12 uczniów, aby reprezentowali lud Izraela, nie ma mowy, że będą sądzić plemiona inne niż żydowskie, mówi Jezus wyraźnie, że będą siedzieć na dwunastu tronach sądząc dwanaście plemion Izraela. Jeśli chcecie wyznawać religię Jezusa, musicie pomóc Żydom odbudować ich świątynię zburzoną w 70 r. n.e. i uczęszczać do niej na modły.


 See other sites:
Jezus posłany tylko do Żydów
Goethe, Jezus i licencjat praw
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Jezus, brat Jakuba
Jezus posłany tylko do Żydów

 Comment on this article..   See comments (2)..   


 Footnotes:
[ 1 ] za: „Opowieści biblijne iopowieści ewangelistów" — Zenon Kosidowski; Iskry, Warszawa 1987, s.469
[ 2 ] Mitologia chrześcijaństwa. Kryzys wiary chrześcijańskiej" — Peter de Rosa, Total Trade & Publishers, Kraków 1994, s.178

« The New Testament   (Published: 08-07-2002 Last change: 02-05-2004)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 952  Show other texts of this author
 Number of translations: 5  Show translations of this author
 Newest author's article: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1024 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)