The RationalistSkip to content


We have registered
189.395.873 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29038 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2986 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » The New Testament

Boskość Jezusa

Kościół głosi, że Jezus jest Bogiem, nie tylko osobą o istocie zbliżonej do Boga, lecz tożsamą mu. Czy Biblia to potwierdza? Nowy Testament nie jest spójny w tej kwestii, można wywieść (za pomocą sprytnej interpretacji) dwa przeciwstawne wnioski:

Jezus mniejszy od Boga

"Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej — zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?" BT, Rzym. 8, 34

"Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?" BT, Mt 26, 53

"I zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa". BT, Rzym. 15, 6

"Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą (...)»" Dz Ap 1, 6-7

"A o dniu onym [apokalipsie] albo godzinie żaden nie wie: ani Anjołowie w niebie, ani Syn, jeno Ojciec" (Mk 13,32, Wujek)


Jezus Bogiem

"Chrystus [...] który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki". (BT, Rzym. 9, 5)

" (...) ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga" (BT Tyt 2, 10)

"Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu [Chrystusowi]: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że Mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" (J 20:28-29)

"Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego" (Hebr 1:8)

Opcja pierwsza jest opcją biblijną, opcja druga jest jedynie bezkontekstową, sprytną interpretacją.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Chrześcijański krzyż
Sekta Jezusa - spekulatywnie

 Comment on this article..   See comments (5)..   


« The New Testament   (Published: 11-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1037 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)