The RationalistSkip to content


We have registered
201.006.658 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » »

Logion Freera

(od nazwiska kolekcjonera amerykańskiego) pochodzi prawdopodobnie z II w.

A oni usprawiedliwiali się mówiąc:

"Ten wiek niegodziwości i niewiary

znajduje się pod władzą Szatana, on zaś nie pozwala,

aby ci, co stali się nieczystymi dzięki duchom, przyjęli

5 prawdę i moc Bożą.

Objaw więc teraz swoją sprawiedliwość"

— powiedzieli oni do Chrystusa.

A Chrystus odpowiedział im: "Wypełnia

się kres wieków władzy szatana,

10 ale zbliżają się inne, straszne czasy także i

dla tych, za których grzechy wydałem

się na śmierć, aby się nawrócili ku

prawdzie i nigdy więcej nie grzeszyli,

i aby odziedziczyli znajdującą się w niebie

15 duchową i nieskalaną chwałę

sprawiedliwości".

scaned by legaba


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Akta Piłata (Ewang. Nikodema)
Ewangelia Filipa (fragmenty)

 Comment on this article..   


«    (Published: 11-07-2002 Last change: 16-08-2006)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1041 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)