The RationalistSkip to content


We have registered
169.057.419 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2968 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Religions of Asia

Sikhizm
Author of this text:

Historia Sikhizmu zaczęła się w XV w., kiedy urodził się Guru Nanak (1469) na terenach obecnego stanu Indii — Pendżabu. Czasy te były okresem religijnych napięć, Guru Nanak postanowił stworzyć system, który stanowiłby most pomiędzy hinduizmem a islamem. Po Guru Nanak`u nastąpiło kolejnych dziewięciu Guru, niektórzy z nich dodając unikatowe cechy do sikhizmu. Aż w końcu dziesiąty i ostatni Guru Gobind Rai, z jednej strony zainwestował swój autorytet, żeby sformalizować społeczność Sikh`ów, a z drugiej zakończyć kolekcję pism świętych sikhizmu — nazwaną `Adi Granth`.

Wyznawcy:
Aż do wieku XX Sikhowie bardzo rzadko opuszczali region Pendżabu. Obecnie można ich spotkać niemal na całym świecie, wyróżniają się nosząc specjalne stroje, według `zasady pięciu K`.

Podział geograficzny Sikh`ów:

— Afryka — ok. 25 tysięcy.
— Azja — ok. 18,5 mln.
— Europa — ok. 230 tysięcy.
— Ameryka Łacińska — ok. 10 tysięcy.
— Ameryka Północna — ok. 250 tysięcy.
— Oceania — ok. 10 tysięcy.
RAZEM ŚWIAT — ok. 19 mln.

Główne nauki:
Centralnym nauczaniem sikhizmu jest idea Guru. Bóg jest Najwyższym i Ostatecznym Guru, któremu spodobało się przemówić do człowieka, poprzez dziesięciu historycznych guru. Społeczność Sikhów jest uważana za „kolejnego guru", a pisma święte sikh`ów, znane jako `Guru Granth Sahib` też „żywym guru". Bóg zapewnia oświecenie i można się z nim `kontaktować` poprzez oddawanie hołdów i medytację. Życie Sikh`a koncentruje się na oddaniu, życiu społecznym, i utrzymywaniu wysokich standardów zachowania, które są wymagane od Sikh`a.

Pisma Święte i inne ważne pisma.
Jak już wspomniałem powyżej, słownym depozytem wszelkiej mądrości jest dzieło `Guru Granth`. To kolekcja poezji, hymnów i hołdów — kompilacja nauk historycznych guru. Ostateczną kompilacją tego dzieła jest `Adi Granth`, co znaczy pierwsza lub oryginalna księga święta. Kolekcja hymnów i poezji ostatniego, historycznego guru, Guru Gobind Singh`a, nazywa się `Dasam Granth`.
Pisma święte innych religii takie jak „Koran" czy „Bhagavad Gita" mogą być studiowane przez Sikh`ów, ale ostateczną wyrocznią jest `Guru Granth`.

Symbole:
Najbardziej uniwersalnym symbolem Sikh`ów jest `Khalsa`.
`Khalsa` składa się z dwóch sztyletów, miecza w centrum, i pierścienia otaczającego centrum miecza. Te symbole reprezentują idee centralne dla Sikh`ów.
Obosieczny miecz w środku reprezentuje Bożą wiedzę, i ze swoimi ostrzami rozkraja prawdę od kłamstwa. Natomiast pierścień wokół miecza reprezentuje perfekcję wiecznego Boga. Sztylety z kolei (`kirpans`) symbolizują zarówno czasową, jak i duchową obligację, którą Sikh ma obowiązek spełnić wobec społeczeństwa i Boga.

Główne święta Sikh`ów to:
— `Divah` — festiwal wyzwolenia,
— Urodziny Guru Nanak`a,
— Męczeństwo Guru Tegh Bhadur`a,
— Urodziny Guru Gobind Singh`a,
— `Baisakhi` — założenie zakonu Khalsa,
— Męczeństwo Guru Arjan Dev`a.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Światopogląd i wierzenia Mongołów
Dżinizm

 Comment on this article..   See comments (5)..   


« Religions of Asia   (Published: 27-07-2002 Last change: 30-01-2011)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Number of texts in service: 41  Show other texts of this author
 Newest author's article: Koran i niewierni
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1513 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)