The RationalistSkip to content


We have registered
167.802.285 visits
There are 7335 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28952 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Sects and cults » Sects of Asia

Hare Kryszna i ISKCON
Author of this text:

Historia ISKCON

Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Świadomości Kryszny jest religijną organizacją wyznawców Kryszny. Ich religia jest popularnie zwana Hare Kryszną, z powodu początku ich najbardziej znanej mantry:
"Hare Kryszna, Hare Kryszna, Kryszna, Kryszna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. "

Kryszna znaczy „Ten Najbardziej Przyciągający". `Hare` oznacza wezwanie energii boga, a `Rama` znaczy „Największa Przyjemność". Te imiona boże, oraz `Hare Kryszna`-mantra są wzięte z antycznych hinduskich świętych tekstów — „Wed".

ISKCON i Hinduizm wspólnie uważają za swoje początki święte teksty „Wed" i tekst „Bhagavad-gita".
Różnica polega na tym, że Hinduizm głównego nurtu uznaje Krysznę za ósmą inkarnację Wisznu (jednego z najważniejszych bogów hinduizmu, członka Trójcy), natomiast ISKCON uznaje Krysznę za boga nadrzędnego ponad wszystkimi bogami, również ponad Wisznu. Z tego powodu ta organizacja jest wiarą monoteistyczną i propaguje `bhakti`, drogę pełnego oddania bogu.

Początki wiary mogą być związane z pojawieniem się Kryszny ok. 5000 lat temu, w wiosce w Indiach, zwanej Vrindavana. Wiara ta została zregenerowana w ostatnich czasach — w wieku 16 n.e. pojawił się Guru Caitanya Mahaprabu, którego krysznowcy uznają za inkarnację Kryszny w „formie swego idealnego ucznia". Nauczał on, że Kryszna jest najważniejszym z bogów, Bogiem Żywym, i że każdy może się skontaktować z nim ucząc się słów mantry i poprzez `sankirtana` (wspólne śpiewanie mantr z imionami boga, szczególnie mantry Hare Kryszna). Ta tradycja była kontynuowana przez całą serię kolejnych Guru — w tym na początku 20. wieku, przez Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Gosvami Maharę.

Abhay Charan De, uczeń Bhaktisiddhanty, przyjął imię Bhaktivedanta Swami Prabhupada, i opuścił Indie w wieku 69 lat — przybył do USA, żeby prozelityzować. Prabhupada (Mistrz) założył w roku 1965 ISKCON. Podczas początkowych lat ruch religijny był finansowany głównie ze sprzedaży kadzideł i książek Mistrza. Po 12 latach płodnego pisania i skutecznej reklamy „Świadomości Kryszny", Mistrz zmarł (1977). Jego głównymi dziełami były dokładne tłumaczenia i komentarze do: „Bhagavad-gita" (Pieśń o Bogu), „Bhagavata Purana" (Historia boga i jego uczniów), oraz „Caitanya Caritamrita" (Życie i Nauki Caitanya Mahaprabhu). Przed swoją śmiercią, wyznaczył jedenastu komisarzy, których zadaniem jest przyjmowanie do organizacji nowych członków i tworzenie nowych placówek w innych krajach.

Główne biuro organizacji znajduje się w Los Angeles. Obecnie mają około miliona stabilnych członków. Publikują magazyn zwany „Powrót do Świadomości Boga".

Wierzenia ISKCON`u

Wiele wierzeń tej organizacji pokrywa się z głównym nurtem hinduizmu. Ich świętym tekstem jest „Bhagavad-Gita", hinduski poemat zawierający konwersację między Panem Kryszną i żołnierzem `Arjuna`. Zwyczajowe określenie padające z ust członków ISKCON`u to — „nie jesteśmy tym ciałem". Oznacza to ich wiarę w to, iż człowiek jest w pełni duchem, uwięzionym w materialnym ciele, z powodu czego narażony jest na jego zachcianki i ograniczenia. Ich celem jest wyrwanie się z kręgu `samsara` (powtarzających się bez końca cyklów reinkarnacji) i powrót do Królestwa Boga.

Główne różnice między ISKCON a klasycznym hinduizmem to:
— Uwolnienie się z `samsara` odbywa się poprzez `sankirtana`, czyli wspólne śpiewanie imion boga, co prowadzi do Świadomości Kryszny.
— Kryszna jest hołdowany jako Najwyższy Bóg; wierzą, że można osiągnąć z Nim osobistą więź. Jezus Chrystus jest uważany za bezpośrednie „ramię" Kryszny.
— Piekło to czasowy pobyt po śmierci dla bardzo grzesznych ludzi.
— Uczniowie potrzebują `duchowego mistrza`, który w prostej linii wywodzić się ma od Guru Caitanya.
— Jedzenie pokarmów przygotowanych i ofiarowanych Panu, jest uznawane za komunię z Kryszną, Kryszna „oczyszcza energią" ciało wyznawcy.

Ich `Dziewięć Procesów Oddania Panu` to:
— powiększanie swej wiedzy o bogu,
— śpiewanie imion boga,
— zapamiętywanie boga poprzez czytanie, wspólne przebywanie z innymi wyznawcami,
— służenie bogu Krysznie w świątyni,
— hołdowanie bogu poprzez przygotowanie jedzenia, dekorację jego posągów, przyprowadzanie innych, żeby go ujrzeli,
— modlitwa,
— zachęcanie innych, żeby mówili imiona boże,
— wytworzenie bardzo osobistego i intymnego kontaktu i związku z bogiem,
— Oddanie wszystkiego co posiadamy Panu, łącznie z naszymi ciałami ...

Praktyki ISKCON`u

ISKCON dzieli się na dwa rodzaje struktur: na zakon mnichów i kapłanów, którzy mieszkają w świątyni, i na członków kongregacji, którzy mieszkają normalnie. Męscy mnisi golą swoje głowy, poza centralnym miejscem nazywanym `sikha`. Otrzymują imię sanskryckie (jedno z wielu imion boga) plus dodatek „sługa", i kolorowe szaty, `dhotis`, żeby podkreślić celibat. Natomiast żonaci mnisi noszą białe `dhotis`. Z kolei mniszki mieszkające w świątyni noszą tradycyjne `sari` i nie golą głów. Wszyscy mnisi przysięgają nie używać papierosów, alkoholu i innych używek, odrzucają hazard i przestrzegają diety wegetariańskiej. Przysięgają również określoną liczbę razy dziennie — śpiewać imiona Boże. Wstają przed wschodem słońca, śpiewają oraz modlą się określoną ilość razy.

Celibat jest wymagany dla pojedynczych członków; natomiast dla par seks jest przewidywany wyłącznie w celu prokreacji. Członkowie kongregacji noszą normalne ubrania i pracują regularnie. Wielu mieszka w pobliżu świątyni, przeszło na wegetariańską dietę, modli się i śpiewa w domu i przynajmniej raz w tygodniu przychodzi do świątyni, zwykle w niedzielę.

Zobacz też: Mnisi Hare Kriszna oskarżeni o molestowanie seksualne


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
W co wierzą i kim są Mormoni?
Sai Baba - polemiki

 Comment on this article..   See comments (23)..   


« Sects of Asia   (Published: 27-07-2002 Last change: 16-03-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Number of texts in service: 41  Show other texts of this author
 Newest author's article: Koran i niewierni
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1517 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)