The RationalistSkip to content


We have registered
168.703.046 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« Introduction  
Wprowadzenie: Polityka Racjonalisty
Author of this text:

Apolityczność

Serwis Racjonalista jest całkowicie niezależny od jakiejkolwiek partii czy ruchu politycznego, społecznego i organizacji innego typu. Nasza linia programowa publikowanych materiałów i opracowań oraz ich treść, nie służą wspieraniu żadnej partii ani ruchu politycznego. Nie oznacza to bynajmniej braku zainteresowania życiem publicznym, osobistych przekonań w tej materii, czy anarchizmu. Stąd też mogą się pojawiać w umiarkowanych ilościach wypowiedzi czy komentarze w sprawach politycznych, głównie o charakterze krytycznym.

Celem polityki jest głównie lub wyłącznie zdobywanie władzy. Tak więc zachodzi zasadnicza sprzeczność między działalnością o charakterze politycznym, a rzetelną publicystyką ogólnopoznawczą i informacyjną. Zaangażowanie polityczne musi więc ostatecznie wypaczyć to co można określić poszukiwaniem prawdy. Choć prawda jest śmiertelnym wrogiem polityki i polityków, nie znaczy to że sama polityka jest złem. Ona jest po prostu grą, której stawką są głosy wyborców, czyli w konsekwencji władza, a kosztem — rzetelność wypowiedzi o rzeczywistości.

Z punktu widzenia konsumentów politycznych programów obowiązkiem jest jednak uczestnictwo w wyborach politycznych. Aczkolwiek bez mrzonek, że głos nasz wspiera program zbawczy dla losów narodu, lecz ze świadomością lub nadzieją, że odbiera on siły programom i ludziom najbardziej szkodliwym. Głosowanie jest właśnie minimalizacją zła, eliminacją najgorszych sił politycznych, najmniej etycznych i najbardziej populistycznych.

Nasze cele

Zadania i cele jakie sobie wytyczamy sprowadzają się zasadniczo do szerzenia wiedzy ogólnej o świecie i o zjawiskach, a także wiedzy z poszczególnych dziedzin życia. Ma to podtekst instrumentalny w tym znaczeniu, że uważamy, iż lepsze rozumienie rzeczywistości czyni nasze życie łatwiejszym, a stosunki międzyludzkie bardziej twórczymi. Jednak nie mniej istotnym tłem tego programu jest przekonanie, że wiedza i poznawanie ma również swój bardzo ważny i atrakcyjny walor pozainstrumentalny — jako coś co wzbogaca naszą egzystencję, czyni ją pełniejszą. Uważamy, że nasze materiały mogą pobudzać libido sciendi, pasję poznawania i rozumienia.

Po drugie, celem naszym jest propagowanie wolnomyślicielskiej, racjonalistyczno-sceptycznej postawy światopoglądowej, w opozycji do postawy religijnej. Nie tylko jako wyraz przekonania, że jest ona lepsza, słuszniejsza, uczciwsza intelektualnie, bardziej twórcza, etc., lecz i dlatego, że ona najskuteczniej umożliwia realizację celu wymienionego powyżej.

Do celów naszych nie należy walka z kościołami, czy z ludźmi wierzącymi. Choć czasami niektóre formy wypowiedzi mogą to sugerować, jednak wypowiedzi te służą zwalczaniu dominacji myślenia religijnego i religijnej mentalności w społeczeństwie, które to według nas niosą ze sobą wiele niekorzystnych implikacji, rodzą zjawiska stagnacji, marazmu, obskurantyzmu, blokują „otwarte myślenie" i odważne stawianie pytań.

Nasza linia programowa nie jest więc antyklerykalna w znaczeniu zwalczania kleru, lecz w znaczeniu przyjętej aksjologii — uważamy, że wpływ kościoła na państwo i na proces wychowawczy jest zjawiskiem niepożądanym. Jednak klerykalizm bywa w pewnych okolicznościach instrumentalnie pożytecznym dla wzbudzania krytycznego myślenia i dla procesów laicyzacyjnych. Zespolenie kościoła i państwa w społeczeństwach wolnościowych, przy odpowiedniej aktywności ruchów humanistyczno-wolnomyślicielskich, jest w dłuższej perspektywie szkodliwe dla religijnego myślenia. Ludzie są na ogół sceptycznie nastawieni do władzy, a kojarząc z nią kościół stają się sceptyczni wobec jego systemu wartości. Powiem przewrotnie, że przedsięwzięcia typu Świątynia Opatrzności są służbą na rzecz sceptycyzmu. Dają one bowiem przyszłym pokoleniom najbardziej sugestywny i namacalny dowód paradoksalności i niedorzeczności rzeczywistości klerykalno-religijnej. Budowanie pomników głupoty ludzkiej służy w dłuższej perspektywie procesom jej zwalczania.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Być racjonalistą - bez niedomówień
Portal młodych racjonalistów

 Comment on this article..   See comments (1)..   


« Introduction   (Published: 10-10-2002 Last change: 05-07-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1958 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)