The RationalistSkip to content


We have registered
175.853.304 visits
There are 7340 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28964 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2979 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Biuletyn Neutrum, Nr 3(7), Wrzesień 1993 [1]

Spis treści:
Wybory: Co robić?
Które partie, którzy kandydaci?
Profesor Jerzy Wisłoki w szczecińskim "Neutrum"
Dialog z kulturami. Spotkanie we Włocławku
Nie jesteśmy sami
Włodzimierza Fijałkowskiego Słowniczek Pro-Life
Poznaj przeciwnika
Demonstracja policji
Głos prawdziwego Chrześcijanina
Wolność religijna — zagrożenia
Kto rządzi w szkole
Komitet na rzecz Referendum
Wydarzenia

*

WYBORY: CO ROBIĆ?

Przede wszystkim GŁOSOWAĆ! Każdy nie oddany przez nas głos to dodatkowy ułamek procenta dla ZChN. Procenty liczą się od głosów oddanych! Dla tych, którzy nie zdecydowali się jeszcze, na jaką partię głosować, zamieszczamy w tym numerze pomocne informacje.
DOBRZE WYBRAĆ KANDYDATA. W tym celu wyselekcjonowaliśmy pięć partii, które dla wyborców podzielających nasze poglądy, mogą w ogóle wchodzić w rachubę: KLD, PSL, SLD, UD i UP, i wspólnie z pięcioma zaprzyjaźnionymi organizacjami [ 1 ] rozesłaliśmy do kandydatów tych partii we wszystkich województwach ankietę z następującymi pytaniami:

1. Czy uważa Pan(i) ogólnokrajowe referendum za normalny mechanizm demokracji, który powinien być stosowany w sprawach szczególnie ważnych dla całego społeczeństwa, a zawsze wtedy, kiedy żąda tego co najmniej 500 tys. obywateli?
2. Czy podziela Pan(i) pogląd, że aborcja dokonana na życzenie kobiety we wczesnym okresie ciąży powinna być prawnie dopuszczalna?
3. Czy uznaje Pan(i) konieczność zamieszczenia w przyszłej konstytucji zapisu o rozdziale między państwem a Kościołem?
4. Czy podziela Pan(i) pogląd, że powinno się zrównać wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe oraz inne instytucje życia społecznego pod względem praw i obowiązków w zakresie podatków, ceł i restytucji własności?
5. Czy podziela Pan(i) pogląd, że wzorem większości państw europejskich Polska powinna odejść od zwyczaju zawierania konkordatu?

Na każde z tych pytań można było odpowiedzieć: „tak", „nie" lub „nie mam zdania". Nadesłane odpowiedzi pozwolą nam założyć bank informacji i sporządzić ranking kandydatów w poszczególnych województwach. Wszystkim zainteresowanym prześlemy dane pocztą lub będziemy udzielać informacji telefonicznie (tel. Federacji 635-47-91).
Prosimy o UPOWSZECHNIANIE TYCH INFORMACJI. Także tej, że KKW „Ojczyzna" =ZChN.
Na razie wiemy o jednej osobie z „Neutrum" kandydującej do Sejmu: jest to Ania Jakubowska, na liście Unii Pracy w Łomży.
W Warszawie „Neutrum" zorganizuje uliczny stolik przedwyborczy, przy którym będziemy rozdawali materiały i udzielali informacji.

Zarząd Oddziału Warszawskiego

*

KTÓRE PARTIE, KTÓRZY KANDYDACI?

Z zamieszczonej w Życiu Warszawy z 7-8 sierpnia tabeli, którą przytaczamy na następnej stronie wynika, że tylko pięć partii może wchodzić w rachubę dla wyborców o bliskim nam poglądach.
A oto jak głosowali posłowie z tych pięciu partii w sprawie przyjęcia ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży": [ 2 ]

SLD

2 głosy za, 51 przeciw, 0 wstrzymujących się

Unia Pracy

0, 4, 0

Liberałowie (PPL)

11, 32, 3

Unia Demokratyczna

19, 29, 5

PSL

18, 23, 3

Głosy senatorów z tych partii w sprawie dopuszczenia przerywania ciązy ze względu na trudną sytuację życiową kobiety:

SLD

4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Liberałowie (PPL)

3, 4, 0

Unia Demokratyczna

17, 3, 1

PSL

7, 1, 0

Trzy spośród tych partii: PSL (wspólnie z Unią Pracy), SLD i UD, przygotowały projekty konstytucji. Zapisy dotyczące stosunków państwo - Kościół przedstawiają się w tych projektach następująco: [ 3 ]

PSL: Stosunki oparte na zasadach niezależności i wzajemnego poszanowania; państwo współdziała z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
SLD: Polska jest państwem świeckim; stosunki między państwem i Kościołem oparte są na zasadach tolerancji, wzajemnego poszanowania i współpracy.
UD: Stosunki oparte na zasadach rozdziału, niezależności i wzajemnego poszanowania; państwo współdziała z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.

Według wszystkich trzech projektów każdy obywatel w razie naruszenia jego praw mógłby składać skargę do Trybunału Konstytucyjnego.
Co się tyczy kandydatów, z pierwszych odpowiedzi na rozesłaną ankietę wynika, że poglądy na interesujące nas kwestie różnią się w obrębie poszczególnych partii, także SLD i Unii Pracy. Dlatego polecamy nasz bank informacji o kandydatach w poszczególnych okręgach.
Na razie, poza ogólnie znanymi politykami, takimi choćby jak liderzy komitetów na rzecz referendum Barbara Labuda i Zbigniew Bujak czy prof. Zofia Kuratowska, można wymienić kilkoro kandydatów, których szczególnie cenimy ze względu na ich działalność publiczną lub po prostu dobrze znamy: Annę Jakubowską w Łomży („Neutrum", lista Unii Pracy), Izabelę Nowacką w Skierniewicach (UP), Marka Balickiego w okręgu podwarszawskim (UD), Krzysztofa Dołowego (UD) i J. Ryszarda Żochowskiego (SLD) w Warszawie.

A.W.

Partie Wartości chrześcijańskie
w RiTV
Ustawa
o separacji
Opodatkowanie „tacy" Sprawozdanie rzecznika praw obywatelskich Rozporządzenie Stelmachowskiego
SLD cały klub przeciw większość przeciw, 1 za, 7 wstrzym. cały klub za cały klub za przeciw rozporządzeniu
UP Całe koło przeciw całe koło przeciw 3 posłów za, 2 przeciw całe koło za przeciw rozporządzeniu
Liberałowie prawie wszyscy przeciw, 2 za większość przeciw, 3 za, 3 wstrzym. klub podzielony (11:10:17) większość za, 5 wstrzym. przeciw rozporządzeniu
UD większość przeciw, 6 za, 2 wstrzym. klub podzielony (15:12:10) klub podzielony (23:14:12) cały klub za brak jednolitego stanowiska, większość przeciw
PSL klub podzielony (17:18:2) klub podzielony (6:8:3) klub podzielony (13:18:5) większość za, 2 przeciw, 1 wstrzym. brak jednolitego stanowiska
KPN większość za, 3 przeciw, 2 wstrzym. prawie wszyscy za, 1 wstrzym. większość przeciw, 2 za, 1 wstrzym. prawie cały klub wstrzymał się, 1 za brak wyraźnego stanowiska
NSZZ "S" większość za, 3 przeciw, 3 wstrzym. 9 posłów za, 6 wstrzym. większość przeciw, 3 za, 1 wstrzym. klub podzielony (6:11:4) brak stanowiska
PC cały klub za większość za, 3 przeciw, 3 wstrzym. prawie wszyscy przeciw, 1 wstrzym. prawie wszyscy przeciw, 1 za za rozporządzeniem
RdR cały klub za cały klub za cały klub przeciw prawie wszyscy przeciw, 1 za za rozporządzeniem
PL cały klub za cały klub za cały klub przeciw prawie wszyscy przeciw, 2 wstrzym. za rozporządzeniem
KP większość za, 1 przeciw, 3 wstrzym. większość za, 1 przeciw, 1 wstrzym. cały klub przeciw 8 posłów za, 10 przeciw za rozporządzeniem
ZChN cały klub za cały klub za cały klub przeciw cały klub przeciw za rozporządzeniem

1 2 3 4 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Biuletyn Neutrum, Nr 4 (8), Grudzień 1993
Biuletyn Neutrum, Nr 2(6), Maj 1993


 Footnotes:
[ 1 ] Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Liga Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej, Stowarzyszenie na rzecz Praw i Wolności, Polskie Stowarzyszenie Feministyczne.
[ 2 ] Dane na podstawie „Gazety Wyborczej" z 8 stycznia 1993. Jednak dwóch posłów z PPL i jeden z SLD nadesłali sprostowania stwierdzając, że w rzeczywistości głosowali przeciwko ustawie.
[ 3 ] Za „Życiem Warszawy" z 5 maja 1993.

«    (Published: 01-09-2002 Last change: 07-04-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2389 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)