The RationalistSkip to content


We have registered
166.487.360 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Culture »

Jezus, Locke i fanatyzm
Author of this text:

Chciałbym się podzielić pewną uwagą krytyczną odnośnie fragmentu p. Stejzygier, z tekstu Religia przeciw demokracji (Dziś, luty 2002), gdzie autorka dowodziła, że w Europie fundamentalizm się nie rozplenił z racji pewnej myśli Jezusa:
"Przed taka rzeczywistością świat zachodni uchroniła jednak koncepcja Jezusa: „Oddajcie to co cesarskie cesarzowi a co boskie Bogu', rozwinięta później w myśli Locka…"

Jest to nieprawdopodobne wprost uproszczenie, a raczej błąd myślowy.

Po pierwsze: to była tylko idea, która nijak się miała do rzeczywistości, nie była stosowana odkąd tylko chrześcijaństwo zostało upaństwowione, czyli od wieku IV. Nastał najściślejszy sojusz religii z państwem. To hasło zawarte w Biblii nie miało jakiegokolwiek wpływu na urządzenia prawno-ustrojowe państwa i Kościoła, tak więc czystym absurdem jest wnioskowanie, że koncepcja ta miała jakoby wpływ na zanik europejskiego fundamentalizmu.

Wszak tam gdzie się on rozplenił, czyli na Bliskim Wschodzie, na kilka wieków przed Jezusem podobny stosunek do państwa głosił inny założyciel religii — Zoroaster

Równie wielki wpływ jego koncepcje miały na rzeczywistą praktykę co i koncepcje Jezusa w Europie

Po drugie: autorka sugeruje jakoby myśl Locka była w istocie rozwinięciem koncepcji Jezusa. Jest to bardzo pocieszna dla mnie nowina, a pewnie nie mniej i dla Locka

Po trzecie wreszcie: cały wywód jest pod tym względem chybiony, iż w gruncie rzeczy owe słowa Jezusa miały inna wymowę, niżby tego chciała autorka tekstu. Sens tego zmienia odczytanie fragmentu w kontekście. Czytając to w Biblii wiemy, że chodziło w nich nade wszystko o wyrażenie pogardliwego stosunku Jezusa do spraw tego świata, nie zaś do głoszenia programu liberalnego rozdziału państwa i Kościoła. Warto byłoby się zastanowić: po cóż Jezus miałby głosić jakiś rozdział, skoro zapowiadał, że wkrótce nastąpi nadejście syna bożego, innymi słowy: głosił, że świat ma się skończyć niebawem i należy być na to gotowym, państwo mając w głębokim poważaniu. Jest to najzupełniej sprzeczne z liberalną ideą rozdziału państwa i Kościoła, tak samo niepoważne jest szukanie inspiracji Locka w chrześcijaństwie.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Paradoksy wolności
Cienie pontyfikatu Jana Pawła II

 Comment on this article..   


«    (Published: 21-05-2002 Last change: 13-10-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 326 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)