The RationalistSkip to content


We have registered
166.359.277 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
  »

Więzienia świata
Author of this text: oprac. Mariusz Agnosiewicz

Compilation: Mariusz Agnosiewicz

Oto wybrane statystyki porównawcze dotyczące skali więziennictwa — względna (wskaźniki prizonizacji, czyli liczby uwięzionych na 100 tys. mieszkańców) oraz bezwzględna (ogólna liczba populacji więziennej). Wyszczególnienie obejmuje 10 państw o największym odsetku pozbawionych wolności oraz 10 państw o największej populacji więziennej. Opracowane na podstawie The International Centre for Prizon Studies

Prizonizacja:

 1. USA — 701

 2. Rosja — 584

 3. Białoruś — 554

 4. Bermudy (Wielka Brytania) — 532

 5. Palau (Oceania) — 523

 6. Wyspy Dziewicze (USA) — 522

 7. Kajmany (Wielka Brytania) — 501

 8. Turkmenistan — 489

 9. Belize (Środkowa Ameryka) — 459

 10. Surinam (Ameryka Południowa) — 437

Populacja więzienna:

 1. USA — 2,033 mln [ 1 ]
 2. Chiny — 1,549 mln [ 2 ]
 3. Rosja — 847 tys. [ 3 ]
 4. Indie — 314 tys. [ 4 ]
 5. Tajlandia — 258 tys. [ 5 ]
 6. Brazylia — 249 tys. [ 6 ]
 7. Ukraina — 199 tys. [ 7 ]
 8. Afryka Południowa — 181 tys. [ 8 ]
 9. Iran — 163 tys. [ 9 ]
 10. Meksyk — 155 tys. [ 10 ]

Brak danych m.in. z Północnej Korei i Iraku.

Obrazowego porównania europejskiej i amerykańskiej polityki kryminalnej można dokonać na przykładzie Wysp Dziewiczych (Karaiby). W części należącej do Wielkiej Brytanii (która na tle Zachodniej Europy i tak ma dość restryktywną politykę kryminalną) populacja więzienna wynosi 43 osoby [ 11 ], zaś wskaźnik prizonizacji — 215 [ 12 ]. Natomiast w części należącej do Stanów Zjednoczonych wynosi 647 osób [ 13 ], zaś wskaźnik prizonizacji — aż 522 [ 14 ] (niemal 2,5 razy więcej niż w części brytyjskiej).

Jako ciekawostkę można podać, iż największy odsetek uwięzionych kobiet w ogólnej populacji więziennej mają Malediwy (państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim) (26,6% [ 15 ]), Tajlandia (19% [ 16 ]) i Boliwia (16,7 [ 17 ]). W Polsce jedynie 2,7%. Wedle ostatnich dostępnych danych żadna kobieta nie siedzi w więzieniach Gibraltaru, Liechtensteinu, Seszeli, Tonga i Tuvalu.

Wedle ostatnich danych cudzoziemcy stanowią ponad połowę populacji więźniów w Andorze (83,6%), Gambii (66,7%), Luksemburgu (63,9%), Katarze (55,6%) oraz Arabii Saudyjskiej (50,9%). Żaden cudzoziemiec nie siedzi w więzieniach na Wyspie Man (Wielka Brytania) oraz Papui Nowej Gwinei.

Charakterystyczny i zastanawiający jest fakt, iż państwo, które kreuje się na „misjonarza demokracji" i swobód obywatelski ma największy względny i bezwzględny odsetek uwięzionych. Amerykański Archipelag Gułag[ 18 ]


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Arabia Saudyjska – największe na świecie więzienie kobiet
Racjonalista.pl (PL)

 Comment on this article..   


 Footnotes:
[ 1 ] Dane z 31 XII 2002. Ponadto w instytucjach opiekuńczych jest przetrzymywanych ok. 110 tys. nieletnich (wrzesień 2000) oraz dalsze ok. 1,9 tys. — w „więzieniach kraju Indian" (30 VI 2001).
[ 2 ] Dane z 31 XII 2003. Liczba uwięzionych z mocy orzeczeń sądowych. Wskaźnik prizonizacji: 119.
[ 3 ] Dane z 31 XII 2003.
[ 4 ] Dane z połowy 2003. Wskaźnik prizonizacji: 29.
[ 5 ] Dane z połowy 2002. Wskaźnik prizonizacji: 401.
[ 6 ] Dane z VI 2003. Wskaźnik prizonizacji: 160.
[ 7 ] Dane z 1 IX 2003. Wskaźnik prizonizacji: 417.
[ 8 ] Dane z 31 X 2003. Wskaźnik prizonizacji: 402.
[ 9 ] Dane z IV 2002. Wskaźnik prizonizacji: 226.
[ 10 ] Dane z 30 VI 2000. Wskaźnik prizonizacji: 156.
[ 11 ] Dane z 19 VIII 1999.
[ 12 ] Dane z połowy 1998.
[ 13 ] Dane z 31 XII 2002.
[ 14 ] Dane z końca 2002.
[ 15 ] Dane z 1996.
[ 16 ] Dane z połowy 2002.
[ 17 ] Dane z 31 XII 1996.
[ 18 ] Tak jak skala prizonizacji w Stanach Zjednoczonych na tle całego świata jest bardzo wysoka, tak niekorzystnie wypada porównanie Polski na tle innych państw Europy.

«    (Published: 17-04-2004 Last change: 17-07-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 3371 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)