The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.879 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Silni wirtualnie, zjednoczeni realnie...
Author of this text:

5. rocznica serwisu

11 marca b.r. mija 5. rocznica wirtualnego istnienia naszego serwisu — czołowego medium polskich racjonalistów, wolnomyślicieli, sceptyków, pasjonatów wiedzy, a zarazem jednego z najdynamiczniej się rozwijających merytorycznie kompendiów wiedzy i ośrodków internetowej publicystyki w polskiej Cyberprzestrzeni.

Jak zwykle przy naszych rocznicach podajemy kilka liczbowych informacji o nas. W pierwszym kwartale 2002 r. notowaliśmy ok. 3 tys. odwiedzin miesięcznie. W ostatnim kwartale 2003 r. — już ok. 3 tys. dziennie. Obecnie notujemy kilkanaście tysięcy odwiedzin dziennie. Pierwszy milion odwiedzin zanotowaliśmy po ponad 4 latach istnienia, drugi milion — po ok. 5 miesiącach, trzeci milion — po ok. 3 miesiącach… Ok. 4,4 tys. osób prenumeruje nasz serwisowy biuletyn. Miesięcznie publikujemy kilkadziesiąt nowych artykułów, każdego miesiąca przybywa nam kilkoro lub kilkanaścioro nowych autorów. Publikujemy autorów polskich, jak i zagranicznych. Poza wolnomyślicielami publikują tutaj przedstawiciele wielu różnorodnych światopoglądów i wyznań (żadna inna grupa wyznaniowa i światopoglądowa nie stworzyła równie bogatego i różnorodnego merytorycznie serwisu internetowego). Obecnie przekroczyliśmy liczbę 200 autorów i 2700 artykułów. Po przeliczeniu tego materiału na standardowe strony A4, opublikowaliśmy ok. 16.800 stron. Po przeliczeniu tego na 300-stronicowe książki, opublikowaliśmy w ramach Racjonalisty ok. 56 książek. Nasz przeciętny tekst ma 5,5 strony A4. Osobne treści stanowią setki wiadomości, nowin naukowych, ciekawostek, dyskusji na forum.

Liczby jednak w niewielkim tylko stopniu mówią czym jest Racjonalista i jakie ma znaczenie. A jest Racjonalista miejscem w polskiej przestrzeni społecznej, gdzie można myśleć, mówić i kształtować się na zasadzie autonomii i odwagi intelektualnej, bez ograniczenia ideologiczną poprawnością. Racjonalista jest interaktywnym medium, którego nadrzędnymi wartościami są idee wolnej myśli oraz rozumnego kształtowania przekonań i życia. Jak pisał Kazimierz Ajdukiewicz: "Głos racjonalisty jest zdrowym odruchem społecznym, jest aktem samoobrony społeczeństwa przed niebezpieczeństwem opanowania go przez niekontrolowane czynniki".

Nie chcemy jednak ograniczać się tylko do działalności publicystycznej i do wirtualnej integracji. Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, organizacja wirtualna to wciąż za mało, aby odgrywać istotne role społeczne i podejmować działania w zakresie społecznej „misji" środowiska racjonalistycznego: wpływanie na rozumność stosunków społecznych, wypieranie z publicznej przestrzeni narodowego romantyzmu, mitów i przesądów. Racjonaliści polscy chcą brać udział w kształtowaniu polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też za konieczne uznajemy powołanie stowarzyszenia racjonalistów, wyrosłego na bazie czołowego medium polskich racjonalistów.

Owo medium i stowarzyszenie są wobec siebie komplementarne. Postawa racjonalna ma dwa aspekty: teoretyczny (racjonalne poglądy) i praktyczny (racjonalne działanie). Portal Racjonalista.pl jest tym co krystalizuje racjonalizm teoretyczny, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów ma być tym, co krystalizować będzie racjonalizm praktyczny. Przy szerokim wsparciu naszej idei i aktywizacji społecznej rozproszonych bliskich nam ideowo jednostek, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów będzie jednym z katalizatorów społeczeństwa wiedzy i synergetycznych działań ludzi kierujących się rozumem.

Pamiętajcie: Kiedy rozum śpi budzą się upiory. Nie trzeba długo rozwodzić się nad tym, że dziś w Polsce rozum śpi, a upiory coraz bardziej harcują. Pleni się więc polski neoromantyzm, potworki obskurantyzmu, rycerze nietolerancji, ludowi mesjasze, nadawcy niebios, szarlatani dekonstrukcji, nawiedzeni architekci naszych sumień i cały tabun pracujący nad zawracaniem Wisły kijem. Dlatego też stoimy przed alternatywą: albo powiemy veto!, albo w przyszłości jedynym racjonalnym krokiem będzie emigracja, jeśli nawet nie zewnętrzna, to co najmniej wewnętrzna, bo niepodobna będzie brać udział w tym smutnym teatrzyku marionetek. Jeśli potrzeba nam obecnie jakiejś wiary, to wiary w siebie, wiary w to, że wiele zależy od nas samych, i na koniec: wiary w przebudzenie się rozumu do pracy u podstaw.

Każdy, kto nie uważa, że ciążąca na nim odpowiedzialność ogranicza się do spraw najbliższej rodziny, każdy kto jest zainteresowany tworzeniem przestrzeni społecznej dla racjonalizmu praktycznego w ramach którego może w pełni wyrażać siebie i rozwijać swoją osobę, musi zadać sobie w którymś momencie pytanie: czy swój racjonalizm chcę ograniczać jedynie do teorii i poglądów a racjonalizm praktyczny zastępuję (wirtualnym) malkontenctwem, czy też jestem gotów i pragnę idee racjonalne wyrażać tak teoretycznie, jak i praktycznie?

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest skierowane dla tych wszystkich, którzy chcą wybrać opcję drugą. Na czym opiera się źródło wirtualnego sukcesu Racjonalisty? Jest to racjonalizm wyrażany z pasją i zaangażowaniem w najlepszym sensie tych słów. Dlatego też chcemy, aby Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów było nie tylko organizacją konstruktywną i społecznie użyteczną, ale też, aby dla jego członków było wielką przygodą. Jest jednak jeden warunek: trzeba wcześniej zdusić w sobie jakże „polską" apatię, odrętwienie, malkontenctwo, tumiwisizm.

Wchodzisz w to?

Zapoznaj się więc z deklaracją ideową, ogólnymi założeniami stowarzyszenia, celami i środkami działania oraz zasadami dotyczącymi członkostwa...

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (skrót: PSR) jest apolitycznym zrzeszeniem o charakterze światopoglądowym, etycznym i filozoficzno-naukowym polskich racjonalistów, identyfikujących się z poniższymi celami statutowymi, działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Poniżej można się zapoznać z fragmentami statutu stowarzyszenia (na razie pominięto postanowienia zwłaszcza ustrojowe):

Deklaracja ideowa, albo akt erekcyjny PSR

Cele PSR i sposoby ich realizacji

Członkowie PSR, ich prawa i obowiązki

Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu powyższych postanowień i zasad, zachęcamy do wypełnienia:

Deklaracji zainteresowania stowarzyszeniem racjonalistów

Z osobami, które wypełnią deklarację w ciągu kilku dni nawiążemy kontakt!


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Deklaracja ideowa, albo akt erekcyjny PSR
Członkowie PSR, ich prawa i obowiązki

 Comment on this article..   See comments (1)..   


«    (Published: 11-03-2005 Last change: 29-07-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 3996 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)