The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.833 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Pierwsze władze, pierwsze Walne PSR
Author of this text:

W pierwszym zgromadzeniu PSR po rejestracji (Warszawa, 17 sierpnia) udział wzięło 15 osób (4 kolejne osoby przez reprezentanta). Główną kwestią były sprawy formalne: wybór (de facto zatwierdzenie z Bełchatowa) władz PSR, przyjmowanie nowych członków, zmiana statutu.

Wyboru władz dokonaliśmy na pierwszym zjeździe krajowym w Bełchatowie (21-22 maja, udział 20 osób), ponieważ nie miało ono jeszcze charakteru formalnego z uwagi na brak rejestracji sądowej, jego ustalenia zostały zasadniczo potwierdzone w Warszawie. Od maja do sierpnia czas zweryfikował w większości ten wybór (zaangażowanie w rozwój stowarzyszenia, udział w dyskusjach na forum PSR). W międzyczasie ujawniło się jednak kilka nowych aktywnych osób (organizacje ośrodków lokalnych, udział w rozwoju stowarzyszenia), których kandydatury postanowiłem zgłosić do władz PSR (ale tylko tych, którzy zjawili się na zgromadzeniu). Tym samym pojawiły się trzy nowe kandydatury. W wyniku głosowania ustalono następujący skład władz PSR:

Zarząd

Mariusz Agnosiewicz — Prezes (Legnica, Wrocław)
Dariusz Kaliszuk (Łódź)
Wojciech Skorupski (Warszawa)
Joanna Blaschke (Warszawa)
Jacek Blaschke (Warszawa)
Michał Przech (Lublin)
Bogdan Miś (Warszawa)

E-mail: zarzad@racjonalista.pl 

Sąd Koleżeński

Andrzej Koraszewski (Dobrzyń)
Marcin Kuzawiński (Warszawa)
Alfred Stęplewski (Warszawa)
Paweł Piłat (Gdańsk)

E-mail: sad.kolezenski@racjonalista.pl 

Komisja Rewizyjna

Michał Piotrowski (Warszawa)
Maciej Psyk (Słupsk)
Anna Słota (Bytom)

Email: komisja.rewizyjna@racjonalista.pl

Skład jest w pewnej mierze eksperymentalny, gdyż nie poznaliśmy się wzajemnie dokładniej. Mamy nadzieję, że uda się nam twórczo i pozytywnie wpływać na rozwój PSR, jednak władze PSR mogą się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji wewnętrznej w naszym zrzeszeniu. Głównym miernikiem powinien być wkład i zaangażowanie danej osoby w PSR, stąd nasz skład może być rozszerzany, redukowany, zmieniany.

*

Zaproponowałem kilka drobnych, lecz istotnych zmian w naszym statucie:

Par. 13 ust. 3: zmiana sposobu przyjmowania członków. Był wymóg zatwierdzenia przez zarząd przyjęcia kandydatury członka. Aktualnie: Przyjęcie w poczet członków automatycznie na podstawie złożonej deklaracji (przekazanej pisemnie pocztą zwykłą lub osobiście na dowolnym zebraniu PSR), jeśli zarząd w ciągu tygodnia nie złoży sprzeciwu.

 Par 20 ust. 2: doprecyzowanie, że kadencja delegatów trwa 3 lata (wcześniej nie było to jasne).

Par. 28 ust. 3: jeśli w zarządzie głosowanie dot. bezpośrednio Prezesa w razie równości głos decydujący przysługuje wiceprezesowi. Ponieważ jednak może być dwóch wiceprezesów dodano zdanie: "Jeżeli Stowarzyszenie ma dwóch wiceprezesów głos decydujący przysługuje wybranemu losowo".

*

Podjęliśmy decyzję o możliwie szybkim wprowadzeniu elektronicznych form formalnego funkcjonowania stowarzyszenia i podejmowania decyzji. Przeznaczanie czasu na zebraniach na sprawy formalne zabiera go zbyt dużo i jest nieefektywne oraz niewygodne. Nasze spotkania winny być poświęcane sprawom merytorycznym, zaś sprawy formalne mogą być podejmowane drogą elektroniczną, po opracowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Wkrótce powstaną też legitymacje PSR uprawniające do zniżek w zaprzyjaźnionych firmach i placówkach, także w takich z którymi zawrzemy odpowiednie umowy. Legitymacja będzie miała postać karty plastikowej z kodem kreskowym a jej posiadanie będzie warunkiem udziału w naszych zebraniach.

Przede wszystkim serdecznie gratuluję tym, którzy mają najniższe numery legitymacji członkowskiej:

Założyciele (24 kwietnia): Mariusz Agnosiewicz, Wojciech Skorupski, Alfred Stęplewski, Marcin Kuzawiński, Joanna Blaschke, Jacek Blaschke, Maciej Psyk, Jolanta Klimas, Aleksander Ciok, Marek Szumilak, Marcin Łysuniec, Krzysztof Stankiewicz, Grzegorz Galiński, Olga Głowacka, Adam Niewiarowski, Paweł Krukow, Artur Szlage.

W Bełchatowie (21 maja) dołączyli do nas formalnie: Andrzej Koraszewski, Dariusz Kaliszuk, Michał Piotrowski, Paweł Piłat, Anna Słota, Marcin Hanusiak.

Na pierwszym walnym zgromadzeniu (17 sierpnia) przyjęliśmy kolejne osoby: Bogdan Miś, Michał Przech, Tomasz Rynkowski, Gabriela Buczyńska.

27 pierwszych numerów legitymacji członkowskich jest więc już przydzielonych. Jeśli chcesz mieć kolejny, wypełnij deklarację członkowską i przekaż ją na jednym ze spotkań racjonalistów. 

Najbliższe to: 

Sobótka (Ślęża) — 27-28 sierpnia, (wyjazd towarzysko-turystyczny)

Warszawa (Le Madame) — 29 sierpnia, (spotkanie towarzyskie)

Łódź (ogród botaniczny) — 10 września, (spotkanie integracyjne ośrodka łódzkiego psr-lodz@racjonalista.pl ).

Czekamy na organizację kolejnych spotkań, zwłaszcza: Gdańsk, Toruń-Bydgoszcz, Katowice, Kraków

*

W kolejnych dniach po zebraniu załatwialiśmy dalsze sprawy formalne w sądzie i urzędach, za co szczególne podziękowania należą się Joannie. Do KRS złożyliśmy wniosek o zmianę wpisu poprzez wpisanie zarządu. W piątek otrzymaliśmy numer z Głównego Urzędu Statystycznego: 140210950. Po numerze KRS (0000237579), numer REGON jest kolejnym numerkiem jakim zostało uszczęśliwione nasze stowarzyszenie w całym systemie prawno-organizacyjnym naszego państwa. Ale to jeszcze nie koniec z tymi numerkami...

Fotorelacja


Na parterze Le Madame, przygotowania do zebrania.

Ok. 19 otrzymujemy klucze do mrocznego pomieszczenia w podziemiach...Po pewny czasie przenosimy się do sali imprezowej, którą zajmujemy w całości...


W świetle reflektorów Wojtek przygotowuje skrypt wyborczy...


Głosowanie jeszcze metodą bardzo tradycyjną...
 

A tutaj głosowanie bardziej nowoczesne...
Wspólne mierzenie koszulek racjonalistyczno-pe-es-er-owych zakończyło nasze spotkanie...


Główni publicyści Racjonalisty — Andrzej Koraszewski i Bogdan Miś — znaleźli trochę czasu na pogawędkę…


Główni twórcy Racjonalisty — Mariusz Agnosiewicz i Michał Przech — mieszkając na dwóch różnych krańcach Polski (Legnica, Lublin) mają jedną z niewielu okazji do spotkania.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Racjonaliści w Le Madame
Coś ważnego

 Comment on this article..   See comments (1)..   


«    (Published: 22-08-2005 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4328 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)