The RationalistSkip to content


We have registered
166.486.583 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics »

Apel do publicystów, dziennikarzy i redaktorów internetowych
Author of this text:

Szanowni Państwo, jesteście Państwo dziennikarzami, publicystami, redaktorami współpracującymi z mediami internetowymi. Media te wciąż w Polsce traktowane są niezbyt poważnie, środowisko mediów internetowych jako takie nie istnieje. Uważamy, że czas to zmienić.

22 września w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbyła się konferencja „Prasa w Internecie" zorganizowana przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Konsekwencją tego pierwszego spotkania przedstawicieli niektórych mediów internetowych było kolejne spotkanie mające na celu powołanie stowarzyszenia dziennikarzy i mediów internetowych, które miałoby skupić możliwie szerokie kręgi internetowej prasy, publicystów i dziennikarzy. Spotkanie odbyło się 11 października w hotelu „Baron" w Nadarzynie pod Warszawą. Byli obecni wolni publicyści internetowi oraz przedstawiciele niektórych serwisów, m.in. Kontrateksty.pl, Bezpiecznapolska.pl (organizator spotkania), Racjonalista.pl, PlatformaKociewie.pl, Polski Portal Edukacyjny edu.info.pl, Superexpress.pl i in. Powstał ogólny zarys stowarzyszenia, który teraz jest dyskutowany.

Aktualnie inicjatywa tą wyraziło zainteresowanie i chęć dołączenia się ponad dwadzieścia mediowych podmiotów internetowych. Dla nadania stowarzyszeniu znaczenia potrzeba dużo więcej, stąd zapraszamy każdego zainteresowanego do włączenia się do inicjatywy działającej w interesie nas wszystkich. Można naturalnie włączyć się już po powstaniu stowarzyszenia, udział jednak na tym etapie pozwala współkształtować ogólne założenia i wizje tej organizacji, która ma być wspólną platformą środowiska mediów internetowych i internetowym odpowiednikiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Inicjatorzy zgadzają się jednak co do tego, że istotne dla tworzenia środowiska i reprezentacji mediów internetowych jest nie tylko to, że ktoś prowadzi jakąś stronę, nawet dość dużą, lecz również przestrzeganie pewnych standardów i etyki „zawodowej". Zatem jeśli ktoś poprzez swą stronę internetową znieważa, zniesławia, pomawia, czy w inny sposób łamie prawo — naturalnie nie może ubiegać się z sukcesem o przyjęcie w poczet członków. Jest to warunek, aby traktowano nas poważnie. A o to właśnie nam chodzi — aby poważnych publicystów i dziennikarzy pracujących w internecie traktowano poważnie. Do tego niezbędna jest nam pewna konsolidacja i wspólne zabieganie w nasze prawa.

Inicjator stowarzyszenia — Krzysztof Łoziński — alpinista, mistrz kung-fu, a przede wszystkim dziennikarz i publicysta specjalizujący się w zagadnieniach obrony praw człowieka, wiceprezes Fundacji Wolności Prasy, działacz Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz redaktor naczelny niezależnego magazynu publicystów „Kontrateksty" — mówi o stowarzyszeniu: „Skąd taka propozycja? Jeśli chcemy być poważnie traktowani, musimy się odciąć do nielicznej ale krzykliwej części mediów internetowych, które swoim nieetycznym postępowaniem psują opinię nam wszystkim. To między innymi przez takie media prasa internetowa nie jest dziś w Polsce szanowana. Musimy powiedzieć wyraźnie: jeśli ktoś chce pisać o żydach (z małej litery), masonach i agentach, to my temu panu już dziękujemy. Będziemy poważnie traktowani tylko wtedy, gdy sami będziemy poważni. Nie tworzymy organizacji politycznej, nie interesuje nas przeszłość i poglądy innych kolegów i koleżanek. Niemniej jednak pewne podstawowe standardy rzetelności i uczciwości muszą być przestrzegane. Bez tego nic nam się nie uda".

Funkcje i rola Stowarzyszenia:
— zapewnienie mediom internetowym, w szczególności zrzeszonym, równorzędnej pozycji i roli społecznej, jaką mają media tradycyjne, przykład: uznawanie ważności publikacji internetowych dla pracy naukowej, konkursów itd.,
— kwestia formalizacji i regularyzacji prawnej sfery mediów internetowych przy uwzględnieniu specyfiki tych mediów oraz wyjątkowej doniosłości wolności w internecie,
— konfederacyjna konsolidacja środowiska mediów elektronicznych i przygotowanie go do przejęcia kluczowej medialnie roli społecznej wraz z ukształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego

Propozycje celów Stowarzyszenia:
1. Reprezentacja środowiska dziennikarzy i wydawców prasy internetowej.
2. Obrona i umacnianie praw i interesów mediów internetowych w Polsce.
3. Udzielanie pomocy prawnej, technicznej, informacyjnej i organizacyjnej członkom stowarzyszenia.
4. Dbanie o jakość, rzetelność i wiarygodność przekazu internetowego oraz jego podnoszenie.
5. Tworzenie i popularyzacja standardów i etyki mediów internetowych.
6. Krzewienie i rozwijanie wolności słowa jako podstawy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz zwalczanie wszelkich form cenzury.
7. Popularyzacja prawa autorskiego w internecie. Zwalczanie plagiatów oraz treści łamiących prawo.
8. Inicjowanie i udział w pracach legislacyjnych w szczególności dotyczących sfery mediów internetowych.
9. Prowadzenie multidyscyplinarnych badań i analiz mających na celu ocenę i rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego oraz mediów internetowych.
10. Promocja społeczna mediów internetowych.
11. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Stowarzyszenie zrzesza:
— dziennikarzy, publicystów i redaktorów internetowych
— wydawców internetowych (prasa internetowa, książki elektroniczne tzw. ebooks, inne internetowe formy wydawnicze)
— nadawców internetowych (telewizja i radio internetowe)

Prasa internetowa — to podmioty, które związane są z regularnym publikowaniem bieżących informacji, komentowaniem ich oraz publicystyką, podmioty najbliższe tradycyjnemu pojęciu prasy, które powinny być także obejmowane formalnoprawnym pojęciem prasy, w szczególności chodzi o serwisy zarejestrowane jako dzienniki lub czasopisma, ale także podobne, lecz niezarejestrowane, prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne. Przez prasę internetową rozumiemy także niektóre formy tzw. blogów.

Stowarzyszenie ma być naturalnie inicjatywą nie tylko apolityczną, ale i ponadideologiczną i ponadświatopoglądową. Chodzi po prostu o tworzenie „zawodu" dziennikarza/publicysty/redaktora internetowego oraz o umacnianie znaczenia, wpływów, praw i jakości mediów internetowych.

Jeśli jesteś zainteresowana/y tą inicjatywą, proszę o kontakt


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Cyberdziennikarstwo
Jak napisać dobry tekst

 Comment on this article..   


«    (Published: 25-10-2005 Last change: 10-11-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4426 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)