The RationalistSkip to content


We have registered
187.066.662 visits
There are 7362 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29027 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2985 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Wystąpienie w sprawie zakazu Marszu Równości
Author of this text:

Warszawa, 17 listopada 2005 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

Ponad dwa tysiące lat temu na krzyżu rozpięto człowieka za głoszone poglądy i sposób postępowania. Uczyniono to m.in. dlatego, że był w mniejszości. Dla Pana i wszystkich Panu podobnych powinien być on wzorem, a nie jest. Nie jest, bo wpisuje się Pan swoją decyzją zakazu Marszu w ramach Dni Równości i Tolerancji w totalitarną większość, podobną do tej sprzed 2000 lat.

W 1948 r. społeczeństwa świata skupione w Organizacji Narodów Zjednoczonych, mając na świeżo w pamięci kataklizm II wojny światowej, przyjęły dokument zatytuło-wany „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka". Powinien być on Panu znany; jeżeli nie, radzę poczytać. Tam bowiem wyartykułowano oczywisty fakt, że wszyscy ludzie rodzą się równi bez względu na rasę, narodowość, kolor skóry, religię, seksualność itd.

4 listopada 1950 r. sporządzono w Rzymie Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Walcząc z systemem PRL-u, Polacy dążyli do tego, aby stać się stroną tego dokumentu — również radzę sobie przyswoić zawarte tam minimalne standardy praw człowieka.

Żyjąc w państwie demokratycznym — tak przynajmniej stanowi Konstytucja RP z 1997 r. — i stosując metody sprawowania władzy, zaczerpnięte z najczarniejszych czasów sta-linowskich, wpisuje się Pan i Panu podobni do grupy ludzi, którzy totalitaryzm traktują jako twór własny. Daje Pan sam niezbity dowód, że totalitaryzm podbudowany marksizmem nie różni się zupełnie od tego, który swe źródła czerpie w naukach katolicyzmu, źle pojętej odmiany chrześcijaństwa.

Człowiek jest wolny nie tylko dlatego, że tak mówią jakieś przepisy, jakieś artykuły; człowiek jest wolny i ma wolną wolę, bo to wynika z jego człowieczeństwa. A każdy przymus, zakaz jest tylko większym lub mniejszym przejawem totalitaryzmu. A nie Pan i abp Gądecki czy bp Jędraszewski jesteście Bogiem. I nie wy jesteście od wydawania zakazów sprzecznych z wolnością człowieka i rozliczaniem człowieka z tego, jak korzysta ze swojej wolności.

Pan jest powołany do tego, żeby działać zgodnie z prawem i granicach prawa. Tylko tyle i aż tyle. Jeżeli nie jest Pan w stanie tego pojąć — niech Pan zrezygnuje z pełnienia funkcji. Mam nadzieję, że zreflektuje się Pan i cofnie zakaz dotyczący Marszu. Jeżeli Pan się uprze i tego nie uczyni, biorąc pod uwagę, że łamie Pan swoim zakazem artykuły Konstytucji, ustaw zwykłych i Konwencji Europejskiej postaramy się — pomimo tego, że nie-zbyt ufamy dzisiejszym egzekutorom przepisów prawa — wystąpić wspólnie z innymi przeciwko Panu na drogę sądową… i prawdopodobnie sprawa zawędruje do Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu. Postaramy się również, by społeczność międzynarodowa poznała tę sprawę, która — jak w soczewce — skupia w sobie prawdę o totalitaryzmie polskim, który z demokracją ma tyle wspólnego, co ja z Pańskim sposobem myślenia.

Czesław Janik
Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo
NEUTRUM


 See other sites:
IV-tej RP gwałt na społeczeństwie otwartym
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Protest przeciw dyskryminacji Marii Szyszkowskiej
IV-tej RP gwałt na społeczeństwie otwartym

 Comment on this article..   See comments (3)..   


«    (Published: 25-11-2005 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Czesław Janik
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum"

 Number of texts in service: 16  Show other texts of this author
 Newest author's article: Powrót do Cannosy? – Kościół wobec rozdziału
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4472 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)