The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.904 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Plan PSR na 2008 rok
Author of this text:

Wystąpienie na II Zjeździe Racjonalistów

Mariusz Agnosiewicz, Marek Pawłowski oraz Nina SankariJako prezes PSR chciałbym w roku 2008 stworzyć z naszego stowarzyszenia liczący się podmiot społeczny działający na rzecz naszej mniejszości światopoglądowej oraz celów społecznych, które zawarliśmy w naszym statucie. Wiem, że jeśli będę potrafił przekonać was do zaangażowania się w konkretne inicjatywy, jakie będziemy podejmować w nadchodzącym okresie, cel ten zostanie osiągnięty. Tylko bowiem jednocząc i budząc nasz potencjał możemy być organizacją efektywną.

Musimy oczywiście zacząć od przeanalizowania naszych słabości w mijającym okresie, o których pokrótce wspomniałem w sprawozdaniu z mijającego roku, aby jak najwięcej z nich przełamać. Nie możemy bowiem się rozwijać harmonijnie ignorując te nasze słabości, które się ujawniają. Chodzi przede wszystkim teraz o wypracowanie pewnych mechanizmów funkcjonowania organizacyjnego i zespołowego, które nie będą rozpraszały naszego potencjału. Większość z nas niestety dopiero się uczy funkcjonowania w organizacji pozarządowej. Wielu z nas to indywidualiści, którzy efektywnie pracują solo, lecz dużo słabiej zespołowo. Oczywiście w pracy solo dużo trudniej realizować cele jakie wytknęliśmy sobie jako organizacja. Będziemy starali się dużo lepiej wykorzystywać wasze umiejętności i specjalizacje w naszych inicjatywach. Czasami bowiem słaba koordynacja decydowała o tym, że robiliśmy dużo mniej niż mogliśmy.

Jeśli chodzi o ośrodki lokalne, to chciałbym, aby istniejące przekształciły się w sformalizowane oddziały i żebyśmy koncentrowali się punktowo na tworzeniu ośrodków i oddziałów w kolejnych miastach. Ważnym czynnikiem może być tutaj wsparcie portalu Racjonalista.pl. Pewien stopień formalizacji działa porządkująco i stymulująco. Co najważniejsze, wprowadza większą odpowiedzialność poszczególnych osób. To może działać ożywiająco na lokalny potencjał PSR.

Z drugiej strony chciałbym, abyśmy także skupili się na pewnych projektach w sposób szczególny. Czasem bowiem lepiej zrobić mniej, lecz bardziej spektakularnie niż dłubać jednocześnie wiele małych projektów. Większe skoncentrowanie potencjału PSR może nam pozwolić pewne rzeczy zrobić na tyle efektownie, byśmy stali się rozpoznawalnym podmiotem społecznym. W dłuższej perspektywie to szybciej rozwinie nasze stowarzyszenie.

Oczywiście nie możemy skupić się na wąskim spektrum zadaniowym. Musimy bowiem dawać możliwość indywidualnej realizacji i rozwoju wszystkim członkom PSR. Jednak ustalenie pewnym zadaniom statusu priorytetowego, wiodącego, pozwoli nam na robienie rzeczy dużych i społecznie dostrzegalnych.

Chciałbym zaproponować, aby takimi celami najważniejszymi w 2008 była kampania „Etyczna szkoła" oraz ceremonie humanistyczne.

Te drugie mogą się wydać bardziej kontrowersyjne, bo czy racjonaliści na początku swojej działalności od razu powinni zajmować się ceremoniami? W moim najgłębszym przekonaniu zdecydowanie tak. Nie chodzi bowiem o to, że to jest jakiś cel sam w sobie na początku naszej działalności. To raczej pewna bariera, która ogranicza nieskrępowany rozwój ruchu laickiego w Polsce. Niewątpliwie bowiem ludzka potrzeba celebrowania ważnych wydarzeń w naszym życiu, przy praktycznym braku pozakatolickich alternatyw, powoduje, że tak wielu niewierzących to „katoliccy bezwyznaniowcy", którym chodzi jedynie o tę celebrę dla której gotowi są na daleko idące kompromisy oraz umacnianie stopnia społecznej obłudy. Powinniśmy stworzyć im tę alternatywę, aby wreszcie mogli być normalnymi ateistami i racjonalistami. Wielu z nich chętnie się później włączy w nasz ruch, który będą postrzegać jako wyzwolicielski. Więcej szczegółów uzasadniających ten właśnie wybór będziecie mogli wysłuchać jutro, we wprowadzeniu do pierwszego humanistycznego ślubu.

Jeśli chodzi zaś o kampanię „Etyczna szkoła" to chciałbym przedstawić jej nieco obszerniejszy zarys...

Poza tymi głównymi projektami chciałbym abyśmy zaangażowali się w szereg mniejszych, w zależności od tego, ile ludzi zaangażujemy do realnej pracy na rzecz stowarzyszenia. Np. dobrze koncepcyjnie przygotowany projekt Wirtualnego Muzeum Boya, elektronizację czasopiśmiennictwa wolnomyślicielskiego z XX w., stworzenie Panteonu Wolnomyślicieli Polskich, walkę z homeopatią i całą para- i pseudonauką.

Nie mamy złudzeń co do tego, że większość naszych członków to osoby dla których liczy się przede wszystkim sama współobecność w grupie z którą się utożsamiają. Nie zamierzamy walczyć z tzw. członkami tożsamościowymi. Jednak chcielibyśmy jako zarząd tak dmuchnąć w żagle, aby jak najwięcej z was wypłynęło na szerokie wody członkostwa realnego, polegającego na działalności społecznej.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
II Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów
Kampania 'Etyczna szkoła'

 Comment on this article..   See comments (4)..   


«    (Published: 17-12-2007 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 5658 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)