The RationalistSkip to content


We have registered
168.702.965 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Apel laicki z okazji wizyty papieża we Francji
Translation: Nina Sankari

Do organizacji laickich we Francji i w Europie, które odwołują się do rozdziału kościołów od państwa

Organizacje-sygnatariusze tego apelu — Krajowa Federacja Wolnej Myśli, Liga Nauczania, Unia Racjonalistyczna, Ruch „Europa i Laickość" — są francuskimi członkami IHEU (Międzynarodowej Unii Humanistyczno- Etycznej). Ta organizacja pozarządowa była założona w Amsterdamie w 1952 r., jej pierwszym przewodniczącym był Julian Huxley. Należy do niej około setki organizacji członkowskich z całego świata. IHEU jest akredytowana przy ONZ, UNICEF, UNESCO, Radzie Europy.

Wymienione francuskie organizacje, członkowie IHEU, pragną potwierdzić zasady laickości w związku z zapowiedzianą na 31.5.2008 r. wizytą papieża Benedykta XVI we Francji na zaproszenie Konferencji Biskupów Francji. Celem wizyty są „obchody 150 rocznicy pierwszego objawienia Najświętszej Dziewicy Bernadetcie Soubirous w grocie w Lourdes".

Ustawa o rozdziale kościołów od państwa z 1905 r. zapewnia wolność sumienia i gwarantuje swobodne praktykowanie religii. Jej nieodłącznym elementem jest również wolność przepływu idei i ludzi. Pragniemy potwierdzić te fundamentalne zasady.

Ustawa z 1905 r. precyzuje, że „Republika nie uznaje żadnej religii za wyznanie oficjalne, żadnej nie utrzymuje ani subwencjonuje". W związku z tym żadne manifestacje religijne, które towarzyszą papieskiej podróży, nie mogą być finansowane ze środków publicznych. Koszty przemieszczanie się i pobytu zagranicznych gości państwa mają inny charakter.

Jednakże dla francuskiego, europejskiego i międzynarodowego ruchu laickiego ta wizyta nosi niejednoznaczny charakter związany ze statusem papieża będącego jednocześnie głową państwa Watykan i Kościoła.

Niezależnie od samej wizyty papieskiej uważamy za bardzo ważne potwierdzenie zasad laickości. W tym celu francuskie organizacje członkowskie IHEU występują do wszystkich środowisk laickich z propozycją zorganizowania 1 czerwca w Paryżu międzynarodowej inicjatywy laickiej z trzema postulatami:

 • Sprzeciwu wobec finansowania działalności religijnej ze środków publicznych!
 • Poparcia dla laickości w Europie!
 • Poparcia dla rozdziału religii od państw!

Sygnatariusze:

 • Narodowa Federacja Wolnej Myśli (Francja),
 • Francuska Liga Nauczania (Francja),
 • Unia Racjonalistyczna (Francja),
 • Ruch „Europa i Laickość" (CAEDEL),
 • Unia Ateistów i Wolnomyślicieli Hiszpanii i Unia Ateistów Katalonii,
 • Narodowe Towarzystwo Świeckie (Wielka Brytania),
 • Europejska Federacja Humanistyczna,
 • Związek przeciw konformizmowi (Niemcy),
 • Laicka Grenada (Hiszpania),
 • Unia Ateistów (Francja i Belgia),
 • Narodowa Rada Rodzinnych Stowarzyszeń Laickich (CNAFAL) — Francja,
 • Ruch Laicki Quebeku (Kanada),
 • Humanistyczne Stowarzyszenie Kanady,
 • Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (Polska).


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Cenzura w Radzie Europy
Benedykt XVI na inauguracji roku akademickiego na La Sapienza

 Comment on this article..   See comments (2)..   


«    (Published: 23-02-2008 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 5749 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)