The RationalistSkip to content


We have registered
187.066.747 visits
There are 7362 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29027 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2985 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Religious state

Sojusz Lewicy Duszpasterskiej
Author of this text:

Obecne, nagłaśniane przez media, wypowiedzi czołowych polityków SLD na temat stosunków państwo-Kościół są tyle słuszne, co i — w ich ustach — niewiarygodne.

Należy przypomnieć, że ustawa o stosunku państwa do Kościoła z 1989 r. (choć i tak zwyczajowo łamana na korzyść Kościoła), która przewidywała bezapelacyjny tryb procedowania Komisji Majątkowej, została przeforsowana dzięki ówczesnemu kierownictwu PZPR, z premierem Rakowskim na czele. Później, po przyjęciu nowej Konstytucji RP z 1997 r., wprowadzającej wymóg co najmniej dwuinstancyjnego postępowania — „pogrobowcy" PZPR, czyli właśnie posłowie SLD zwlekali aż do 2009 r. ze złożeniem stosownej skargi do Trybunału Konstytucyjnego na ów, wątpliwy prawnie, proceder. Przez 12 lat nie podjęło się tego ani 50 posłów SLD (a było ich wtedy aż zanadto!), ani prezydent Kwaśniewski, ani też późniejszy premier Miller i Belka.

Skarga ta, wniesiona w czasie, w którym działalność Komisji zmierzała już ku końcowi [ 1 ], Kościołowi przekazano wiele nienależnych mu ziem, a ten zdążył je sprzedać — jest, jak przysłowiowa „musztarda po obiedzie", zaserwowana nam do spółki przez władzę państwową i kościelną.

Warto też zauważyć, że w okresie swoich rządów — w latach 2001-2005 — koalicja SLD-UP z „odpryskami" miała ponad połowę senatorów i blisko połowę posłów, co dawało jej potencjalną możliwość wprowadzenia wielu aktów prawnych, regulujących stosunki państwo-Kościół (w ewentualnym porozumieniu z posłami niezrzeszonymi).


„Unia była warta mszy" — powiedział niedawno w radiu TOK FM były premier Leszek Miller

Nie wykorzystała jednak tej szansy, również po wygranej referendum akcesyjnego w czerwcu 2003 r., a wszelkie propozycje ustaw sprzecznych z oczekiwaniami biskupów, były przez nią utrącane — jak np. o świadomym macierzyństwie, związkach partnerskich czy likwidacji Funduszu Kościelnego.

To temu właśnie środowisku zawdzięczamy m.in. wprowadzenie — wbrew wcześniejszym ustaleniom — państwowych pensji dla katechetów we wrześniu 1997 r., ratyfikację Konkordatu przez prezydenta Kwaśniewskiego w kwietniu 1998 r., czy wreszcie ustawę o Dniu Papieskim z lipca 2005 r. Trudno więc nie odebrać obecnych wypowiedzi polityków SLD, jako czysto przedwyborczego spektaklu… A jest o czyje głosy walczyć, zwłaszcza że wybory samorządowe i parlamentarne tuż, tuż...


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Niewierni Włosi
Konserwatyzm bez Boga

 Comment on this article..   See comments (18)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Dziś obalenie postępowania regulacyjnego w sprawie zwrotu majątków jest bardziej uciążliwe dla innych związków wyznaniowych (np. gmin żydowskich), którym nie udało się tak sprawnie wydobyć majątków, jak Kościołowi katolickiemu — przyp. red.

« Religious state   (Published: 10-10-2010 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mateusz Stępień
Publicysta
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 656 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)