The RationalistSkip to content


We have registered
166.484.727 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Zamach popleczniczy posłanki Sobeckiej
Author of this text:

Warszawa, 27.2.2012

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Długa 23/25 lok. 21
00-238 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Prokuratura Okręgowa w Toruniu
87-100 Toruń ul. Grudziądzka 45
po@torun.po.gov.pl

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez posłankę Annę Sobecką

Zawiadamiam o popełnieniu przez posłankę Annę Sobecką wykroczenia poplecznictwa (art. 57 par. 1 Kodeksu wykroczeń) polegającego na uiszczeniu grzywny za obywatela Tadeusza Rydzyka, ukaranego za nielegalną zbiórkę publiczną (art. 56 par. 1 Kodeksu wykroczeń).

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego b.r. posłanka Anna Sobecka zorganizowała konferencję prasową na której poinformowała media, że zapłaciła za ob. Tadeusza Rydzyka grzywnę oraz koszty postępowania. Okazała też publicznie dowód tej wpłaty.

Obwiniona wyjaśniając motywy swego postępowania, wskazała swoje wewnętrzne przekonanie o tym, że kara była niesłuszna: "- Niegodziwością jest zabieranie pieniędzy z datków, które ludzie przeznaczają na rozwój TV Trwam i Radia Maryja, na grzywnę, która jest niezasłużona" (dla portalu Onet). Działalność sądu określiła „procederem łamania praw katolików w Polsce" (za ww. linkiem z Onet). Konferencja była relacjonowana przez TVP Bydgoszcz oraz przez szereg innych mediów (wyborcza.pl, rp.pl, fakt.pl, tvp.pl, PAP i in.).

Zgodnie z art. 57 par. 1 Kodeksu wykroczeń: Kto nie będąc osobą najbliższą dla ukaranego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel, podlega karze aresztu albo grzywny.

Szeroko rozumiane poplecznictwo polega na próbie udaremnienia lub udaremnieniu celu i funkcji kary. Grzywna nie jest zwykłym zobowiązaniem finansowym wobec państwa, lecz formą dolegliwości za popełniony czyn. Żadna kara z kodeksu karnego lub wykroczeń nie może być odbywana lub realizowana za inną osobę, gdyż stanowi to formę sabotażu wymiaru sprawiedliwości.

Jeśli sabotażu tego dokonuje osoba z mandatem do współtworzenia prawa w Polsce, to jej działalność jest nadzwyczajnie demoralizująca dla społeczeństwa. Podważa w ten sposób niejako sens stanowienia prawa i degraduje jego autorytet, dodatkowo w ramach publicznych konferencji zniesławiając wymiar sprawiedliwości.

Czy posłowi wolno więcej? W zakresie łamania prawa wolno mu mniej, gdyż zachowaniu takiemu znacznie rzadziej można przypisać charakter znikomej szkodliwości społecznej.

Stąd też wnoszę o zdecydowaną reakcję procesową oraz wystąpienie do Marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu. Immunitet nie może służyć do tego, aby chronić publiczne chlubienie się łamaniem prawa.

Zgodnie z art. 57 par. 3 KW, kwota, którą Posłanka wpłaciła na poczet grzywny, podlega obligatoryjnemu przepadkowi. W związku z czym, na obywatelu Rydzyku nadal ciąży nieuregulowana grzywna. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa wykroczeń. Jako do organu powołanego do pilnowania porządku prawnego, zwracam się do Pana Prokuratora o powiadomienie sądu o próbie udaremnienia odpowiedzialności z art. 56 KW oraz o podjęcie czynności procesowych w związku z odpowiedzialnością z art. 57 KW.

Odpowiedź w sprawie podjętych kroków, proszę przekazać na adres email: fundacja@racjonalista.pl lub ww. adres Fundacji.

Z poważaniem,
Mariusz Agnosiewicz
prezes Fundacji

*

Opinię naszą poparł prof. Marian Filar, profesor prawa karnego z UMK, mówiąc dla TVP Bydgoszcz: - Zrobiła dokładnie to, co jest opisane w Kodeksie Wykroczeń jako wykroczenie, bodajże w art. 57

*

17 sierpnia 2012: Mało kto wierzył, że toruńska policja zdecyduje się na postawienie zarzutów Annie Sobeckiej. Gdy złożyliśmy zawiadomienie posłanka odgrażała się nam publicznie, dostawaliśmy także pogróżki od fanatyków religijnych. Po miesiącach wszystkie przeszkody znikły: posłanka stanie przed XII Wydziałem Karnym Sądu Rejonowego w Toruniu. Wcześniej stawiała się już na komendzie i składała obszerne wyjaśnienia. Policja pełnić będzie funkcje oskarżyciela.

Martyrologiczny komentarz Anny Sobeckiej na antenie Radia Maryja

 Comment on this article..   See comments (87)..   


«    (Published: 28-02-2012 Last change: 21-08-2012)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 7804 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)