The RationalistSkip to content


We have registered
201.883.554 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

Wybory nowych władz i inne postanowienia Walnego Zjazdu PSR w Poznaniu
Author of this text:

W dniach 30 listopada — 1 grudnia 2013 odbył się Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu. Towarzyszył mu Festiwal Racjonalizmu, na którym wystąpili między innymi — Ewa Wójciak, Piotr Napierała i Piotr Tymochowicz. Ich wystąpienia były ogromnie ciekawe.

Na WZD odbyły się wybory do władz stowarzyszenia. Na prezesa drugiej dwuletniej kadencji wybrano Jacka Tabisza. Pozostali czterej członkowie ZG PSR to: Piotr Napierała, Marek Pawłowski, Magdalena Kowalczyk i Kamil Gaweł. Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Aleksandra Cioka, Marka Ławreszuka i Wojciecha Prochowskiego. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Grzegorz Roman, Dominik Gajewski, Przemysław Gawlas, Małgorzata Pawłowska i Maciej Psyk. Rzeczniczką Etyki Członkowskiej została Kaja Bryx.

Uchwalono kilka istotnych zmian w statucie PSR. Do celów stowarzyszenia wpisano wprost ateizm, oraz fragment wyraźnie mówiący o propagowaniu światopoglądu naukowego wolnego od akomodacjonizmu, czyli przeświadczenia o tym, że nauka i religia to dwa odrębne światy, które wzajemnie sobie nie przeczą.

Tak uzasadniał te zmiany ZG PSR, który wniósł je na wokandę.

Odnośnie ateizmu:

W trakcie trwania kryzysu związanego z tzw. „rozwojowcami", pewna grupa osób zaatakowała nasze stowarzyszenie pod pozorem tego, iż zajmujemy się ateizmem, choć nie pojawia się on ani razu w statucie. Oczywiście z treści statutu wynika również postawa ateistyczna, ale dla osób chcących wykorzystać zapisy w złym celu potrzebne jest takie bardziej precyzyjne i dokonane wprost sformułowanie. Proponowana zmiana nie oznacza, że wszyscy członkowie PSR mają obowiązek bycia ateistami i zajmowania się ateizmem. Oznacza natomiast iż żaden członek PSR nie może atakować tego, iż inni jego koledzy i koleżanki zajmują się propagowaniem ateizmu w ramach PSR.

W trakcie debaty na temat tej zmiany doszło kilka innych argumentów. Jeden z nich mówił o tym, że ateizm jest jednym z najważniejszych celów działania członków PSR i elementem większość z nich jednoczącym. Zapis statutowy stwierdza istniejący już od dawna, od samego początku PSR, faktyczny stan rzeczy. Drugi argument pokazywał, że potrzeba takiej wewnętrznej i zewnętrznej informacji, aby wszystko było jasne. Trzeci odpowiadał na niepokój dotyczący ewentualnych utrudnień przy składaniu wniosków grantowych, związanych z dyskryminacją ateistów w Polsce. Oczywiście wiadomo kim jesteśmy, nasze działania są coraz szerzej znane i ateizm zapisany wprost w celach stowarzyszenia tego nie zmieni. Czwarty argument był odpowiedzią na zarzut „zbytniego uszczegółowienia" zapisów statutowych. Wskazano, iż w szczegółowy sposób odnosimy się do potępienia rasizmu, jak i na przykład dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Bez słówka o ateizmie wprost, ktoś mógłby nam śmiało zarzucić, dlaczego tak wiele czasu poświęcamy na działania z ateizmem w tle, a tak mało na sprzeciw wobec homofobii. Oczywiście PSR sprzeciwia się aktywnie homofobii, jednakże nie jest to nasz główny kierunek działania, podobnie jak walka z rasizmem.

Odnośnie akomodacjonizmu ZG PSR przedstawił z kolei poniższą argumentację:

Nieszczęsna debata na Dzień Darwina pokazała, iż mieliśmy członków, którzy uznali, iż sam fakt udziału w debacie osób z tytułami akademickimi wystarcza do tego, aby nagranie ich rozmowy było materiałem reprezentującym PSR na Dzień Darwina. Tymczasem nawet w Komisji Macierewicza są osoby z tytułami akademickimi. PSR nie powinno promować tytułów, ale wiedzę i racjonalny światopogląd. Jednym z największych zagrożeń dla budowania racjonalnego społeczeństwa opartego na naukowej wizji świata jest akomodacjonizm głoszący, iż nauka nie kłóci się z religią. Jest to pogląd nieprawdziwy, o czym wspaniale przekonywał nas Jerry Coyne. Propagowanie akomodacjonistów z tytułami akademickimi nie jest równoznaczne z promowaniem nauki. Pogląd mówiący, iż nauka nie wchodzi w drogę przekonaniom religijnym jest celowym wypaczaniem nauki dla potrzeb wyznaniowo — oportunistyczno - politycznych. W Polsce wielu naukowców uprawia akomodacjonizm. Powinniśmy raczej wspierać tych, którzy mu się przeciwstawiają, co oczywiście nie wyklucza pasjonujących debat z akomodacjonistami, w których jednak powinniśmy dbać o głos przeciwny.

Wpisanie w statut ochrony światopoglądu naukowego przed akomodacjonizmem nie wzbudziło żadnych kontrowersji i w obliczu powszechnej zgody zostało przyjęte bez potrzeby dyskusji za i przeciw.

Inne zmiany w statucie dotyczyły lepszego przystosowania statutu PSR pod projekty edukacyjne i pod pozyskiwanie środków finansowych, jak także przeniesienia partnerskich relacji PSR — Racjonalista ze statutu do istniejącej już, starannie opracowanej umowy.

Na koniec pełnego debat zjazdu uchwalono zmianę logo PSR na bardziej nowoczesne, lecz nawiązujące do poprzednio istniejącej galaktyki. Delegatom został przedstawiony folder z ponad dwudziestoma projektami, z których wybrali oni najlepszy.

Festiwal Racjonalizmu był bardzo ciekawy. W sobotę Piotr Tymochowicz mówił nam o manipulacji, jakiej wciąż podlegamy. Największym manipulatorem jest sam mózg, a najznaczniejszym efektem tej manipulacji nasz umysł. Tymochowicz wplótł różne zabawne myślowe pułapki w samą treść wykładu, kierując niektórych z nas celowo na manowce, abyśmy zrozumieli, że nikt nie jest racjonalny w 100%. Czynił to niezwykle biegle i z ogromnym humorem. Obok tego odniósł się krytycznie w bardzo ciekawy i głęboki sposób do świadomości plemiennej i wypływającego z niej nacjonalizmu. Zaproponował też ciekawą koncepcję kosmopatriotyzmu i zapowiedział, iż będzie tworzył stowarzyszenie kosmopatriotów, będzie zatem czas i miejsce, aby to zagadnienie przedstawić dokładniej.

Po Piotrze Tymochowiczu wystąpił znany publicysta Racjonalisty i wiceprezes oddziału poznańskiego PSR, Piotr Napierała. Przez delegatów WZD Poznań 2013 Piotr został również wybrany na członka Zarządu Głównego PSR. Tematem Piotra był racjonalny patriotyzm przyszłości. Jak zwykle zostaliśmy zabrani w podróż przez bardzo rzetelnie i ciekawie ukazany świat wypływający z historii oświecenia i ruchów mu przeciwstawnych. Piotr uważa, że ta epoka trwa dalej, że żyjemy w ciągłości od Woltera do chwili obecnej. Aby ukazać przyszłość, musiał zatem przeanalizować genezę istniejących obecnie tendencji. Zrobił to znakomicie.

Po wykładach odbyło się nieformalne spotkanie przy kolacji z Piotrem Tymochowiczem, jego atmosfera zaś była niezwykle miła i zapowiadająca ciekawe przedsięwzięcia na przyszłość. Nie omieszkaliśmy oczywiście pytać Tymochowicza o rady dotyczące budowania PR stowarzyszenia.

Następnego dnia na Festiwalu Racjonalizmu wystąpiła Ewa Wójciak. Widząc niezbyt wysoką, niedzielną frekwencję, przenieśliśmy się do restauracji na poznańskim rynku i rozmawialiśmy swobodnie na różne tematy. Ewa Wójciak opowiedziała nam o swojej walce z dogmatyzmem religijnym, o różnych wizjach teatru. Była ogromnie ciekawa naszego stowarzyszenia, z którego celami się solidaryzuje. Opowiadałem więc o nich, lecz największą uwagę wybitnej artystki przyciągnął Maciej Psyk (obecnie jeden z naszych sędziów w Głównym Sądzie Koleżeńskim PSR) mówiąc ogromnie ciekawie o walce wystap.pl o możliwość odejścia z Kościoła na zwykłej drodze urzędowej, a nie poprzez sakrament apostazji, który jest pod wieloma względami nieskuteczny ze świeckiego punktu widzenia. Ewa Wójciak zaprasza PSR do swoich działań, w tym do debaty w teatrze. My z kolei zaprosiliśmy ją na festiwal dotyczący krytyki ustawy o ochronie uczuć religijnych i obronie wolności słowa, który jest wstępnie zaplanowany na początek marca we Wrocławiu. Pod koniec marca będziemy mieć oczywiście zapowiadające się znakomicie Obchody rocznicy Śmierci Łyszczyńskiego połączone z Dniami Ateizmu w Warszawie.


 See other sites:
Quo vadis, PSR?

 Comment on this article..   See comments (7)..   


«    (Published: 07-12-2013 Last change: 05-01-2014)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Jacek Tabisz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Historyk sztuki, poeta i muzyk, nieco samozwańczy indolog, muzykolog i orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc., współtworzy portal studiów indyjskich Hanuman, jest zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie we Wrocławiu.

 Number of texts in service: 118  Show other texts of this author
 Newest author's article: Klerykalizacja, czy sekularyzacja?
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 9479 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)