The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.731 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » General history

Kościół od V w.
Author of this text:

"Zwycięski chrystjanizm wypowiadał wojnę nauce;
Justynjan uczynił tylko jeden krok więcej na tej drodze,
kiedy nakazał zamknąć szkołę ateńską (529 r.).
Świat był dojrzały do Średniowiecza"
S. Reinach, Historja powszechna religij

W 490 r. ma miejsce drugi pożar Biblioteki Aleksandryjskiej spowodowany przez chrześcijan.

Dla gruntów kościelnych cesarz Justynian wprowadził (ok. 529) najdłuższy okres zasiedzenia (czyli uzyskania własności przez posiadanie jej przez określony czas) – 40 lat. Czyli jak ktoś w dobrej wierze kupi trefny grunt (należący do Kościoła), to nawet po 30 latach mógł przyjść ksiądz i go odebrać. Podczas, gdy grunty zwykłych śmiertelników wystarczało posiadać nawet 10 lat, aby stać się ich pełnoprawnym właścicielem.

W roku 614 król frankoński Chlotar II nadał immunitet ogólny całemu Kościołowi. Dla większej części Europy oznaczało to wyjęcie dóbr kościelnych spod królewskiej władzy sądowej, administracyjnej i ekonomicznej. Od tego czasu Kościół występował jako jeden z podmiotów władzy publicznej, gdyż ten krok nie tyle oznaczał sprywatyzowanie części ziem królewskich, co przekazanie kompetencji władzy publicznej (czyli władzy nad mieszkańcami) nad częścią terytorium innemu ośrodkowi (Kościołowi).

Spory personalne i początkowe nieuznanie przez papieża Mikołaja I (858-867) Focjusza jako patriarchy Konstantynopola w 863 r. zapoczątkowały długotrwałą polemikę dotyczącą nie tylko spraw poważnych typu zagadnienia prymatu papieża czy Filioque (Duch Św. pochodzi od Ojca i od Syna, zob. Dogmatopatologie), ale także sposobu czynienia znaku krzyża, używania niekwaszonego chleba w Eucharystii, celibatu księży, postów, noszenia zarostu przez duchownych. Dzięki zabiegom Mikołaja Bułgaria wymknęła się spod wpływów Bizancjum.

Biskup na czele wojska

"R. 884: Hrabie Heimrich i biskup Arn z silnym oddziałem wschodnich Franków zabiegali drogę Normanom, którzy usiłowali wedrzeć się do Saksonii. w stoczonej walce obie strony poniosły znaczne straty, jednakże, przy pomocy Bożej, chrześcijanie odnieśli zwycięstwo."(Roczniki klasztoru w Fuldzie)

Epoka intryg i niegodziwości w Kościele rozpoczyna się od pontyfikatu Formozusa (891-896), biskupa Petro.

Zbytnie uzależnienie sięKościoła od władzy świeckiej poprzez inwestyturę (VIII-IX w.) nadawanie godności duchownych przez osoby świeckie, prowadziło do ujemnych zjawisk wśród duchownych. Ideał czystości propagowany w Kościele od IV wieku. jest łamany przez nikolaityzm (konkubinat). Niektórzy księża płacą za swoje nominacje, a później starają się to odzyskać sprzedając sakramenty i swe stanowisko, traktowane jako nieruchomość (symonia). Z tych powodów począwszy od X wieku, aż do wprowadzenia reformy gregoriańskiej, Kościół jest w dużej części w rękach ludzi świeckich.

W roku 897 ma miejsce tzw. synod trupi, zorganizowany przez Stefana VI (896-897). Na synodzie tym dokonano sądu na poprzednim papieżu, Formozusie. Wydobyto z grobu ciało nieszczęśnika, posadzono go na ławie oskarżonych (ubranego w szatę pontyfikalną). Następnie odcięto mu trzy palce prawej ręki (służące mu za życia do błogosławienia ludu). Ostatnim aktem realizacji wyroku było pocięcie na kawałeczki nagiego trupa i wrzucenie go do Tybru.

Sergiusz III (904-911) zamordował dwóch innych papieży, prowadził rozwiązły tryb życia, utrzymywał kontakty seksualne z senatrix Marozją, matką późniejszego Jana XI oraz babką Jana XII, tą samą która po przejęciu władzy w swe ręce doprowadziła do pojmania papieża Jana X i ususzenia do w więzieniu.

Jan X (914-928) jest pierwszym papieżem, który osobiście bierze udział w wojnie (obleczony w zbroję, z mieczem w ręku siekał heretyków). "Rzym Jana X był kloaką, gdzie najwyżsi kapłani dawali przykład najgorszych wykroczeń" (Historja powszechna religij)

Jan XI (931-935) — zasiadł na tronie w wieku 25 lat dzięki wpływom swojej matki.

Papież Jan XII(955-964), wybrany w wieku 17 lat (znalazł się w związku z tym w księdze rekordów Guinessa), urządził burdel w laterańskiej bazylice św. Jana. Utrzymywał kontakty seksualne z własnymi siostrami i matką. Miał całe armie metres. Gwałciciel kobiet, który nie miał nawet święceń kapłańskich. Zginął pobity przez zazdrosnego męża, który przyłapał go w łóżku ze swoją żoną. Zdarzało mu się wyświęcanie diakonów w ...stajniach. Sodomita.

Sergiusz III, Jan XI i Jan XII to rodzina w linii prostej. Dziadek, ojciec, syn...

Leon VIII (963-965) wprawił Watykan w zażenowanie umierając na atak serca w czasie stosunku z kochanką.

O ile pierwszy Francuz na tronie papieskim (Sylwester II) dał wspaniały przykład dla swych rodaków kandydujących na ów tron, to pierwszy Niemiec na tym tronie (Grzegorz V-996-999) nie zapisał się już tak chlubnie. Nakazał paskudnie okaleczyć konkurenta (antypapieża) — Jana XVI (997-998). Z jego rozkazu biedaczyna został oślepiony, następnie obcięto mu nos i uszy, tak okaleczonego posadzono w szatach biskupich na ośle, twarzą ku zadkowi i oprowadzano po całym mieście ku uciesze gawiedzi. Podobno tej makabrycznej ceremonii przypatrywał się sam Grzegorz V.

X w. to okres tzw. pornokracji(rządy nierządu) w Państwie Kościelnym. O obiorze papieży decydują rzymskie rody arystokratyczne, rywalizujące ze sobą o obsadę tronu papieskiego, które umieszczały na nim m.in. synów zrodzonych ze związku z papieżami. W tym wieku na tronie papieskim zasiadało 23 papieży (w XX — 9).

Do reformy kluniackiej, opatami zakonów często zostawali ludzienie związani ślubami zakonnymi (wyznaczani przez władców świeckich).

Najmłodszy papież po prostu kupił sobie Stolicę Piotrową. Miał 12 lat (!!), zwał się Benedykt IX. Panował (tzw. pontyfikat) w latach 1032-1044, później odsprzedał św. Tron swojemu ojcu chrzestnemu, Sylwestrowi III, a sam się ożenił. W 1045 r. znowu papieżem zostaje nasz Benedykt no IX. Panuje około roku. Traci władzę. Później po raz trzeci zostaje papieżem (lata 1047-1048). Ale co za dużo to i świnia nie ...zaakceptuje, cesarz się wkurzył i zamknął go w klasztorze św. Bazylego. Panowanie Benedykta IX było zaczątkiem nepotyzmu, który rozwinął się w XI wieku.

W 1054 r. w wyniku sporów liturgicznych oraz złej woli legatów papieża Leona IX(1049-154) oraz patriarchy wschodniego Michała Cerulariusza, którzy obłożyli się nawzajem ekskomuniką, następuje rozłam w Kościele Chrystusa. Kościół Wschodni oskarżony został o ok. 90 herezji.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Sceny dantejsko-cyrkowe z historii św. Kościoła
Kościół w IV-V w.

 Comment on this article..   See comments (3)..   


« General history   (Published: 04-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 959 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)