The RationalistSkip to content


We have registered
166.485.464 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » General history

Potrydenckie zwarcie szyków
Author of this text:

"Jeżeli chcecie naśladować Jezusa Chrystusa
bądźcie męczennikami, a nie katami"
Wolter

Indeks ksiąg zakazanych

Został ustanowiony w 1559 roku przez papieża Pawła IV (1555-1559) . Dostał się nań nie tylko dzieła uznane za heretyckie, ale i utwory wielu wybitnych humanistów, którym miano za złe zbytnią swobodę obyczajową lub krytykę kleru. Cenzura duchowna była również prewencyjna. Duchowieństwo paliło dzieła protestanckie.

Niektóre dzieła, które znalazły się na Indeksie Ksiąg Zakazanych:

  • Tora — Pismo Święte Żydów

  • O obrotach sfer niebieskich — Mikołaj Kopernik — 1616 — 1828

  • O poprawie Rzeczypospolitej — Andrzej Frycz Modrzewski

  • Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym - Galileusz — 1633-1984

  • Skrót astronomii kopernikańskiej — Kepler, od 1620

  • Próby — Michel Montaigne — od 1675 do 1957 !

  • Encyklopedia czyli rozumowany słownik nauk, sztuk i rzemiosł -m.in. Denis Diderot, Jean d'Alambert

  • Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa - Wolter

  • O duchu praw — Montesquieu

==================

więcej znajdziesz na stronie:

http://www.aloha.net/~mikesch/ILP-1559.htm


***

Kościół rzymski bardzo długo akceptował prostytucję, a zawód prostytutki był bardzo szanowany. Do połowy XVI wieku jedyną kobietą, która zasiadała na trybunie honorowej obok dostojników świeckich i kościelnych podczas ważnych świąt, była przedstawicielka cechu prostytutek. Dopiero Sykstus V (1585-1590) zmienił to, rzucając klątwę na wszystkie Córy Babilonu. Tenże sam papież w 1585 roku nadał 10 lat odpustu każdemu Francuzowi, który chwyci za broń przeciwko swemu królowi

Wojna trzydziestoletnia

Największa wojna między katolikami i protestantami rozpoczęła się w 1618 r. i miała trwać do 1648, kiedy to podpisano pokój w Westfalii. "Z jednej i z drugiej strony straszliwe okrucieństwa były popełnione, ale generałowie katoliccy okazali się o wiele dzikszymi; istnieje mało czynów barbarzyństwa tak wstrętnych, jak pożar i rzeź Magdeburga przez Tillego. Nietylko, że jezuici, doradcy cesarza Ferdynanda II, zażegli [nie znaczy zażegnali, lecz rozniecili — przyp.] wojnę, ale po tylu spustoszeniach papież odmówił uznania pokoju roku 1648. W 1631 r. Urban VIII winszował Ferdynandowi II zburzenia Magdeburga i wyrażał nadzieję, że inne miasta buntownicze podzielą wkrótce ten sam los!"(Historja powszechna religij)

Papież Urban VIII (1632-1644) „zasłynął" największym bodajże nepotyzmem. Mianował kardynałami: swojego brata, Antonio Berberiniego, dwóch bratanków: Franciszka i Lorenzo Berberinich, oraz siostrzeńca, Antonio Magolottiego. Trzej synowie innego brata papieża: Franciszek, Antoni i Tadeusz pełnili funkcje kamerlingów. Nadał on kardynałom tytuł „eminencja", którym posługują się do dziś.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kościół od Oświecenia do 1914
Czasy reformacji

 Comment on this article..   


« General history   (Published: 04-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 963 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)