The RationalistSkip to content


We have registered
152.216.270 visits
There are 7296 articles   written by 1062 authors. They could occupy 28776 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2963 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Comments to article Antysemityzm biblijny

Enter your comment on this article …
zefir - skąd wiesz - co wiesz
Dyskredytowanie Pism Greckich zwanych Nowym Testamentem, bywa zazwyczaj wymierzone w teodyceę Pism hebrajskich zwanych Tanach, gdzie z góry zakłada się teofanię w postać Jezusa Chrystusa. Przelano morza krwi z powodu zbożnej intencji obrony jednozbawczego kościoła / a każdy kościól i każda denominacja jest "jednozbawczy' i wie dokładnie, co Pan Bóg miał na myśli / Jeżeli się mylę, to sprosyujcie gdy was zapytam panowie polemiści : Czy potraficie utożsamić Mesjasza Izraela z Jezusem tzw. Nowego Testamentu? Czy sprawdziliście, że wszelkie " didaskalia" odnośniki w Nowym Test. do Starego Test są " wyrwane z kontestu i bezceremonialnie mają potwierdzać " to-jest to !" Jeżeli taka jest "logika wiary na chybil trafil" to należy zaszeregować i uznać za prawomocną z Bożel woli, również Organizację zwaną Świadkowie Jehowy, na podstawie ich "kamienia wegielnego" jakim jest tekst z Izajasza 43: 10 - 12. Komu przychodzi do głowy zrewidować spekulatywną "Teologię Zastępstwa" że Przymierze Abrahamowe, zostało przepisane na jakikolwiek kościół czy denominacje / patrz Jeremiasz 31:31 - 38 /.... ustalcie prosze, z kim będzie zawarte i kiedy oraz jakie pociągnie to skutki! Czy to już mamy za sobą od dwu tysięcy lat? Ustalcie panowie muśliciele - czy tzw> Nowy Test. jest eratą albo suplementem Boga na pierwotne Jego Orędzie ? " Polemiści wszystkich krajów - łączcie się " Nie ma miłości Boga, bez miłóści prawdy! Prawdy sie nie dyskutuje, prawdę sie ustala.. Kto chce więcej zemną pokopać w temacie, albo mnię " zgasić " napisz do mnie : oremet@wp.pl Jeremiasz. P.
Author: zefir Date: 12-08-2005
Reklama
jesus - tendencyjność
Artykuł ten jak i inne na stronie są tendencyjne.Nie mają nic wspólnego z szukaniem prawdy chodzi tylko o pokazanie tylko jednej słusznej waszym zdaniem strony.Tak samo jest z nauką kościoła katolickiego,który pokazuje swoim wiernym tylko to co jest w ich mniemaniu słuszne a resztę odrzuca.Chrześcijanie obwiniają Żydów,a żydzi chrześcijan.Na przestrzeni wieków dokonało się tyle zła,że teraz trudno powiedzieć kto ponosi większą winę.Pytanie najważniejsze brzmi jaka jest prawda.Prawda obiektywna nie pisana pod dyktando jednej ze stron.Jak to zostało powiedziane prawda was wyzwoli.No właśnie prawda tylko jaka?
Author: jesus Date: 18-06-2007
selena - antysemityzm
może to nie tak do końca w temacie, ale też chcialabym wtrącić swoje "trzy grosze" dotyczące antysemityzmu. Poslużę się cytatem:
Niedawno Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu wystąpił z inicjatywą, by
podobnie jak to czynią Żydzi, wyrazić wdzięczność wszystkim tym nacjom,
które w czasie wojny ratowały Polakom życie i pomagały im przetrwać.
Znalazło się wiele takich przykładów: Rosjan, Gruzinów, Niemców,
Austriaków, Włochów i ani jeden przykład pomocy ze strony Żydów, którzy
przecież w Związku Radzieckim zajmowali pozycję uprzywilejowaną i
sprawowali wiele ważnych funkcji w administracji, NKWD, milicji,
obozach więzieniach. Wszak prawie połowa polskich Żydów liczących przed
wybuchem wojny około 3 milionów, w 1939 roku znalazła się na ziemiach
polskich okupowanych przez Sowietów. Mimo, że Polacy uratowali od
śmierci około 300 tyś Żydów, nie znalazł się ani jeden przykład, by
Żydzi uratowali choćby jedno życie Polakowi, ani też przykład pomocy
Polakom zarówno w ZSRR, jak i w okresie stalinowskim w Polsce”

Cytat z: E. Prus, Holocaust po banderowsku, Nortom, Wrocław 2001, str. 40

Polaków ciągle oskarża się o antysemityzm, ale czemu ani słowem nie powie sie o tym, ilu Żydów służyło w NKWD i UB?
Author: selena Date: 20-12-2009

Sort comments from the newest

Sign in to add comment

  

Sign in using Facebook or OpenID
In case not signed in - sign up..

Advertisement
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)