The RationalistSkip to content


We have registered
201.991.374 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Society »

Antysemityzm biblijny
Author of this text:

Najnowszy Newsweek nie zaskakuje prezentując zjadliwą w zamierzeniu recenzję książki Daniela Goldhagera „Moralny rozrachunek", zjadliwą, gdyż w kraju na wskroś katolickim jakiekolwiek próby obwiniania chrześcijaństwa o antysemityzm świadczą jedynie o, dosłownie rzecz ujmując — głupocie autora, który z szanowanego twórcy i demaskatora mitów zmienia się naraz w nieobiektywnego i nawiedzonego fantastę.

W Polsce można pisać wyłącznie o „rzekomym antysemityzmie ewangelistów" (W. Bartoszewski) czy o sporadycznych incydentach w historii.

Newsweek jako kolejny z rzędu obiektywny tygodnik faktu zaskakuje za to intelektem swych autorów, (nazwiska pomińmy milczeniem), których stać na np. tak odkrywcze zdania negujące istnienie passusów antyżydowskich w tekście Dobrej Nowiny:

„Skąd wziął się chrześcijański antysemityzm u Jezusa, który był przecież Żydem i nie mógł się go nauczyć od chrześcijan, których nie mógł spotkać, dopóki sam chrześcijaństwa nie założył?"

...ale kiedy założył to już mógł spotkać? Błyskotliwość rodem z Focusa czy innej prasy „kobiecej". Zapewne nazwanie kogoś „synem diabła" było jedynie wyrazem troski a opis męki jest li tylko zbiorem obiektywnych faktów, których nie należy podważać i nad którymi Żydzi powinni się smucić i bić w piersi za własną niegodziwość (wciąż przychodzą do mnie listy, których nawiedzeni autorzy twierdzą z chrześcijańskim przekonaniem, że „przecież to Żydzi zabili Jezusa, a więc niejako sami sobie na taki los zasłużyli" — na tym polega miłość bliźniego?)

Zadziwiające jest jak jedna i ta sama osoba może być jednocześnie prawowiernym Żydem i założycielem nowej religii. Widocznie redaktorzy Newsweeka nie słyszeli o esseńczykach, którzy choć tez byli „Żydami" obrzucali innych sekciarzy (saduceuszy i faryzeuszy) równie dosadnymi epitetami. Termin „plemię żmijowe" (dosłowniej „płody żmij") nie włożono jedynie w usta Jezusa, ale również Jana Chrzczącego — obaj wielokrotnie wygłaszają dokładnie te same zdania i pouczenia (być może dlatego, że obaj wypełnieni zostali Duchem Św. już w łonach swych matek), co nie znaczy, że kiedykolwiek zdania takie wypowiadali (Marek nic na ten temat przykładowo nie wie).

Teza newsweekowa, iż Jezus nie mógł głosić antysemickich haseł, gdyż sam był żydem świadczy nie tylko o nieznajomości ewangelii, ale również o braku elementarnej wiedzy biblijnej. Równie dobrze można by mówić, że Jezus nie mógł zapowiedzieć zburzenia świątyni skoro żył jakieś 40 lat wcześniej… tyle, że ewangelie spisano później.

Pewne osoby nie mogą zrozumieć, że znaczna część treści ewangelicznych nie dotyczy czasów Jezusa, lecz ściśle zakorzeniona jest w dobie napięć chrześcijańsko-faryzejskich. Jezus ewangeliczny ani słowem nie wspomina o saduceuszach, bo tych już w czasach kształtowania się chrześcijaństwa (po roku 70) nie ma. Krytykuje wyłącznie tych, z którymi walczy nowa sekta — identyfikacja poprzez znalezienie wroga, odrzucenie braci pańskich i synagog.

Dla autorów Newsweeka termin „płody żmij" i mowa przeciwko faryzeuszom jest jedynie wyrazem wewnątrz żydowskich dysput. Można się z tym zgodzić jedynie w początkowych jej partiach (mat 23.2-3!) gdzie mamy nakaz zachowania nauki starszych, jednak pod koniec mowa ta nabiera całkiem innego charakteru i dotyczy już czasów ewangelistów:
23.34. Dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w piśmie. Spośród nich będziecie zabijać i krzyżować, i spośród nich będziecie biczować w waszych synagogach, i przepędzać z miasta do miasta,
23.35. aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew wylana na ziemię,

Mowa przeciwko kapłanom zaczyna przekształcać się w mowę proroczą, zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian staje się dla ewangelistów wyrazem oczywistej kary za grzechy i przewinienia. Stary naród zostaje najwidoczniej odrzucony, spełniają się wizje apokaliptyków, zostaje zawiązane nowe przymierze, w którym nie ma już miejsca dla synów diabła, dla morderców boga, synów ciemności; dla tych, co próbują przeszkadzać w rozkwicie nowej wiary na gruzach starej:

1 Tes. 2:14-16
14. ...bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów,
15. którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni.
16. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boga spadł na nich na dobre.

Gniew Boga równoznaczny z gniewem chrześcijan.

Jest oczywiste, że passusy antysemickie przeplatają się z filosemickimi. Pisma nowego przymierza powstawały falowo. Pierwsi autorzy głosili dobrą nowinę wśród diaspory żydowskiej, kolejni wbrew niej i przeciwko niej, stąd też zastane ewangelie i listy poddawano niezbyt udanym przeróbkom.

Opowieść o minach w wersji Łukasza kończy się w sposób następujący:

19.27. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i wymordujcie (dosł. zaszlachtujcie) ich na moich oczach.

Słowa te wypowiada oczywiście nie Jezus we własnej osobie, ale król z przypowieści. Problem tylko w tym, że „król", który powraca by zapanować nad swym narodem, nad narodem, który go odrzuca, a Jezus to jedna i ta sama osoba (w końcu to przypowieść).

Tych, co nie chcą, by zapanował nad nimi, tych, co przeszkadzali w zwiastowaniu zbawienia, pokoju i miłości łatwo rozpoznać.

Ale gniew Boga spadł na nich na dobre.

Dziesiątkami milionów istnień...


 See other sites:
Podłoże hitlerowskiego antysemityzmu
Katolicki antysemityzm
Tumulty przeciw Żydom
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Antysemityzm polski
Podłoże hitlerowskiego antysemityzmu

 Comment on this article..   See comments (3)..   


«    (Published: 16-10-2002 Last change: 25-03-2004)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Sykta
Zajmuje się głównie biblistyką i religioznawstwem. Prowadzi stronę synopsa.pl. Skończył ekonomię, jest dyrektorem w izbie gospodarczej i redaktorem w Magazynie Przedsiębiorczości i Integracji Lokalnej IMPULS. Był redaktorem naczelnym ezinu Playback.pl
 Private site

 Number of texts in service: 102  Show other texts of this author
 Newest author's article: Niezmienność Pisma
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1980 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)