The RationalistSkip to content


We have registered
200.678.093 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.

Enter your comment on this article …
Arminius - Eutanazja osoby zdrowej   3 na 3
Ubolewać należy, iż tekst nie jest zamieszczony w wersji dwujęzycznej.

Co do meritum sprawy - sytuacja opisana w artykule, jakkolwiek złożona i trudna, jest już coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w coraz większej liczbie krajów. Natomiast stan rzeczy w którym człowiek zdrowy ale mający - z takich czy innych względów - dosyć życia ma mieć prawo do skończenia ze sobą, ze względu na godność osoby ludzkiej i jego podmiotowość - to jest nowsze zagadnienie, wywołujące skrajne opinie i emocje. Podrzucam link do materiału obrazującego problem:

www.bbc.com/news/health-33769942
Author: Arminius  Date: 07-08-2015
Reklama
juan - Zgadzam sie
Author: juan  Date: 02-09-2022

Sort comments from the newest

Sign in to add comment

  

Sign in using Facebook or OpenID
In case not signed in - sign up..

Advertisement
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)