The RationalistSkip to content


We have registered
200.682.966 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Wyniki naszej ankiety na milion odwiedzin

Czego oczekujesz od Racjonalisty?

Chcecie lepszego serwisu? Pomóżcie go ukształtować!
Racjonalista z krwi i kości nie jest owieczką, która słucha kazań.
Racjonalista jest wybredny i zawsze ma swoje "trzy grosze".
Racjonalista potrafi formułować bezlitosną, ale konstruktywną krytykę.
Jeśli coś Ci się tutaj nie podoba, chcemy o tym wiedzieć.
Racjonalista nie jest wyłącznie konsumentem cudzych opinii.
Racjonalista wie czego chce.
Nie stój z boku...

Dotąd serwis Racjonalista rozwijał się generalnie w sposób spontaniczny, wedle jednostronnych pomysłów autorów, czasami pod impulsem pojedynczych Waszych sugestii. Przez ponad cztery lata jego istnienia zgromadziliśmy jednak wielu stałych czytelników i użytkowników. Grono to stale się powiększa. W jakiś sposób kształtują go również sympatycy i przeciwnicy. Nigdy jednak wcześniej nie ankietowaliśmy ogółu naszych czytelników w sprawie tego, jak według nich serwis powinien wyglądać, czego przede wszystkim oczekują od Racjonalisty jego czytelnicy. Milionowa odsłona tej witryny zachęca nas jednak, aby poznać te oczekiwania. Jest to najwyższa pora, abyśmy się bliżej poznali. Chcielibyśmy tworzyć serwis, który spełnia nie tylko nasze osobiste pragnienia, ale i Wasze oczekiwania. Nie dlatego oczywiście, aby dopasować się do uśrednionych opinii, lecz dlatego, że jesteśmy przekonani, iż dzięki Wam możemy być jeszcze lepsi.

Racjonalista nie jest prywatną witryną, która rozwija się wedle gustów jej założycieli i serwuje treści poszukując ich odbiorców. Racjonalista nie jest także jednym z portali czy wortali internetowych. Racjonalista jest największą internetową platformą racjonalistów i wolnomyślicieli, trafniej: jest jedyną internetową platformą społeczności polskich wolnomyślicieli. Dlatego też serwis nie może i nie powinien rozwijać się na podstawie arbitralnych decyzji czy redakcyjnej improwizacji.

Analizowanych ankiet: 610

1 Racjonalizm jest: (604)
1. brakiem wiary - 12 = 2.0%
2. przeżytkiem - 9 = 1.5%
3. groźną chorobą - 3 = 0.5%
4. nieprzydatny społecznie - 7 = 1.1%
5. dobry i atrakcyjny dla niewielu - 77 = 12.6%
6. powinien być propagowany w społeczeństwie - 288 = 47.2%
7. lekiem na wiele społecznych problemów - 208 = 34.1%
 
2 Polska jest państwem: (604)
1. wyznaniowym - 191 = 31.3%
2. zacofanym i biednym - 120 = 19.7%
3. w stanie rozkładu - 70 = 11.5%
4. chorym, ale moim - 209 = 34.3%
5. dobrym państwem, lamenty i krzyki są przesadzone - 14 = 2.3%
 
3 Klerykalizm w naszym życiu publicznym: (604)
1. jest problemem wydumanym - 20 = 3.3%
2. jest obecny, ale nieszkodliwy - 48 = 7.9%
3. jest konieczny i/lub pożyteczny - 8 = 1.3%
4. jest złym zjawiskiem - 283 = 46.4%
5. należy bezkompromisowo zwalczać - 191 = 31.3%
6. klerykalizm jest zły, ale antyklerykalizm jeszcze gorszy - 54 = 8.9%
 
4 Znaczenie naszej akcesji do UE dla stosunków wyznaniowych: (597)
1. pomoże nam to rozwiązać problem klerykalizmu - 68 = 11.1%
2. zwiększy się zakres tolerancji i otwartości społeczeństwa - 219 = 35.9%
3. nasilą się procesy sekularyzacyjne u nas na wzór zachodni - 127 = 20.8%
4. nic się nie zmieni - 141 = 23.1%
5. Polska schrystianizuje i nawróci Europę - 5 = 0.8%
6. Europa zyska nowych misjonarzy - 37 = 6.1%
 
5 Oceń styl prezentowanych u nas treści: (599)
1. obiektywny i profesjonalny - 231 = 37.9%
2. czasami zbyt zaangażowany, ale ogólnie wiarygodny i ciekawy - 303 = 49.7%
3. zbyt subiektywny, stronniczy i emocjonalny - 32 = 5.2%
4. zbyt suchy i często nudnawy - 17 = 2.8%
5. często niejasny, zbyt specjalistyczny i zawiły - 16 = 2.6%
 
6 Oceń funkcjonowanie serwisu: (602)
1. bardzo dobre - 398 = 65.2%
2. powinno działać szybciej - 105 = 17.2%
3. od czasu do czasu mam problemy z dostaniem się do serwisu - 58 = 9.5%
4. działa dobrze, ale obsługa jest zbyt zawiła - 41 = 6.7%
 
7 Jaki powinien być newsletter Racjonalisty (MYŚLnick)? (610)
1. częstszy i regularniejszy - 253 = 41.5%
2. prostszy - 87 = 14.3%
3. bardziej rozbudowany - 82 = 13.4%
4. powinien zawierać także bieżące redaktorskie komentarze i informacje o Racjonaliście oraz o tym co dzieje się w społeczności polskich wolnomyślicieli i środowisk laickich - 325 = 53.3%
 
8 Forum Racjonalisty: (560)
1. jest bez zarzutów - 251 = 41.1%
2. powinno być prostsze w obsłudze - 61 = 10.0%
3. powinno być bardziej przejrzyste - 95 = 15.6%
4. powinno być bardziej rozbudowane - 32 = 5.2%
5. więcej polemik - 121 = 19.8%
 
9 CD Racjonalisty: (442)
1. jest bardzo dobry - 96 = 15.7%
2. płyta powinna być bardziej rozbudowana - 28 = 4.6%
3. powinny być okresowe aktualizacje dla posiadaczy - 132 = 21.6%
4. jest za drogi - 186 = 30.5%
 
10 Twoja opinia o Redakcji Racjonalisty (572)
1. Redakcja? każdy publicysta "jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem", serwis kształtują poszczególni publicyści a nie "linia redakcyjna" - 154 = 25.2%
2. Redakcja powinna prowadzić jakąś bardziej przemyślaną i jednolitą "politykę redakcyjną" - 32 = 5.2%
3. Redakcja to same lenie - 3 = 0.5%
4. Redakcja Racjonalisty jest tworem przypadkowym i "niedorozwiniętym" - 1 = 0.2%
5. Redakcji brakuje więcej zaangażowanych osób - 39 = 6.4%
6. Redakcja jest "zamknięta w wieży z kości słoniowej", mało komunikatywna i dostępna - 12 = 2.0%
7. Redakcja jak redakcja, ale redaktora naczelnego to bym zwolnił(a) - 7 = 1.1%
8. Redakcja jest OK. - 324 = 53.1%
 
11 Twoja ogólna ocena Racjonalisty: (596)
1. 5+ - 103 = 16.9%
2. 5 - 240 = 39.3%
3. 4+ - 168 = 27.5%
4. 4 - 68 = 11.1%
5. 3+ - 13 = 2.1%
6. 3 - 3 = 0.5%
7. 2 - 1 = 0.2%
 
12 Czego aktualnie przede wszystkim potrzeba Racjonaliście: (610)
1. więcej tekstów związanych z nauką - 279 = 45.7%
2. tekstów społeczno-politycznych - 223 = 36.6%
3. więcej polemik - 179 = 29.3%
4. więcej tekstów niezwiązanych z religiami i kościołem - 168 = 27.5%
5. nowych autorów - 129 = 21.1%
6. więcej grafiki i kolorów - 94 = 15.4%
7. więcej humoru - 152 = 24.9%
8. ogólnej korekty i weryfikacji starszych tekstów - 64 = 10.5%
9. rankingów (jakość, popularność i in.) dla tekstów - 73 = 12.0%
10. więcej reklamy - 19 = 3.1%
11. konkursów dla czytelników - 71 = 11.6%
12. katalogu najlepszych i najciekawszych stron internetowych; konkursu, który wyłaniałby miesięcznie (okresowo) najlepsze strony warte promowania - 162 = 26.6%
13. czat - 94 = 15.4%
 
13 Wielu tekstom brakuje: (610)
1. grafiki/ilustracji/zdjęć - 173 = 28.4%
2. komunikatywności - 58 = 9.5%
3. dowcipu/polotu/ironii/dystansu - 146 = 23.9%
4. literatury przedmiotu i źródeł bibliograficznych - 78 = 12.8%
5. odesłań internetowych - 116 = 19.0%
6. bezstronności - 120 = 19.7%
7. przejrzystości - 48 = 7.9%
8. informacji o poczytności - 46 = 7.5%
9. możliwości oceny w skali 1-6 - 97 = 15.9%
10. krótszych akapitów - 31 = 5.1%
11. konkluzji, wprowadzeń, spisów lub zarysów treści - 51 = 8.4%
12. logiki kompozycyjnej - 22 = 3.6%
13. racjonalizmu - 28 = 4.6%
14. dobrej korekty językowej - 24 = 3.9%
15. komentarzy czytelników bezpośrednio pod tekstem - 110 = 18.0%
16. kreatywności, twórczości - 22 = 3.6%
17. ogólnie jest OK - 298 = 48.9%
 
14 Określ w jakim, według Ciebie, kierunku powinien rozwijać się/ewoluować Racjonalista: (583)
1. serwis racjonalistów i dla racjonalistów - 136 = 22.3%
2. portal tworzony przez racjonalistów - 91 = 14.9%
3. serwis rozwijający kolejne specjalizacje (rozwój węższy lecz głębszy) - 31 = 5.1%
4. serwis o profilu naukowym i popularnonaukowym - 88 = 14.4%
5. laicki serwis filozoficzno-światopoglądowy - 176 = 28.9%
6. internetowe "forum dyskusji" o religii, między "konkurencyjnymi" wyznaniami i między wierzącymi i niewierzącymi - 61 = 10.0%
 
15 Czy wykorzystał(a/e)ś kiedyś nasze treści? (610)
1. Tak, w szkole/na studiach (wypracowanie, referat, praca zaliczeniowa) - 90 = 14.8%
2. Tak, przydały mi się przy tworzeniu pracy magisterskiej (doktorskiej) - 13 = 2.1%
3. Tak, głównie w dyskusjach i polemikach - 343 = 56.2%
4. Tak, zrozumiał(a/e)m coś co było dla mnie niejasne - 222 = 36.4%
5. Tak, skłoniły mnie do sięgnięcia do innych lektur - 247 = 40.5%
6. Nie, jakoś nie było okazji, co najwyżej umocniłem się w niektórych poglądach - 116 = 19.0%
7. Boże uchowaj! - 11 = 1.8%
 
16 Serwis Racjonalista: (610)
1. pomaga mi czuć, że nie jestem sam(a) w swoich przekonaniach - 318 = 52.1%
2. pomaga mi bronić własnych przekonań - 255 = 41.8%
3. zmienił moje poglądy na wiele spraw - 96 = 15.7%
4. umocnił moje przekonania - 257 = 42.1%
5. pomaga mi konfrontować własne przekonania z innymi - 229 = 37.5%
6. służy mi jako źródło wiedzy i pomoc w szkole/na studiach - 94 = 15.4%
7. pomaga mi rozwijać własne zainteresowania i horyzonty - 302 = 49.5%
8. jest dla mnie ciekawostką - 178 = 29.2%
 
17 Czytam Racjonalistę od: (593)
1. niedawna - 59 = 9.7%
2. kilku tygodni - 40 = 6.6%
3. kilku miesięcy - 220 = 36.1%
4. ponad roku - 173 = 28.4%
5. pamiętam jeszcze Klerokratię - 101 = 16.6%
 
18 Serwis odwiedzam: (593)
1. (niemal) codziennie - 81 = 13.3%
2. co najmniej raz w tygodniu - 185 = 30.3%
3. co najmniej raz w miesiącu - 110 = 18.0%
4. nieregularnie - 185 = 30.3%
5. sporadycznie - 32 = 5.2%
 
19 Jak do nas trafił(a/e)ś? (564)
1. poprzez wyszukiwarkę - 233 = 38.2%
2. poprzez znajomych - 73 = 12.0%
3. z reklamy/linku na innej witrynie - 76 = 12.5%
4. z katalogu stron - 11 = 1.8%
5. przypadkiem - 134 = 22.0%
6. z linku podanego w dyskusji/komentarzu/polemice/wpisie - 37 = 6.1%
 
20 Czytam w Racjonaliście: (610)
1. czytam wiekszość - 211 = 34.6%
2. teksty dot. religii - 310 = 50.8%
3. teksty dot. Biblii - 197 = 32.3%
4. teksty dot. Kościoła - 276 = 45.2%
5. teksty dot. nauki - 250 = 41.0%
6. teksty filozoficzne i światopoglądowe - 321 = 52.6%
7. teksty dot. spraw społecznych, politycznych, prawnych - 171 = 28.0%
8. teksty związane z kulturą - 137 = 22.5%
9. wiadomości - 136 = 22.3%
10. nowiny naukowe - 172 = 28.2%
11. forum dyskusyjne - 95 = 15.6%
 
21 Poza Racjonalistą czytuję także (439)
1. Onet lub inny czołowy portal - 390 = 63.9%
2. serwisy religijne, jak Mateusz, Katolik, Opoka - 49 = 8.0%
 
22 Czy polecał(a/e)ś komuś Racjonalistę? (597)
1. Nie - 79 = 13.0%
2. Tylko konkretny tekst/teksty - 87 = 14.3%
3. Tak - 294 = 48.2%
4. Oczywiście, czynię to dość często - 137 = 22.5%
 
23 Czy jesteś zainteresowan(a/y) kontem emailowym w naszej domenie (typu kowalski@racjonalista.pl)? (588)
1. Tak - 219 = 35.9%
2. Nie - 154 = 25.2%
3. Być może - 215 = 35.2%
 
24 Czy jesteś zainteresowan(a/y) ofertą Księgarni Racjonalisty? (589)
1. Nie - 105 = 17.2%
2. Trochę - 253 = 41.5%
3. Tak - 135 = 22.1%
4. Tak, ale powinna być większa - 96 = 15.7%
 
25 Czy jesteś zainteresowan(a/y) CD Racjonalisty: (581)
1. Nie - 232 = 38.0%
2. Tak - 115 = 18.9%
3. Może - 234 = 38.4%
 
26 Czy w swoim otoczeniu spotkał(a/e)ś się z przypadkami dyskryminacji, nietolerancji i/lub agresji słownej lub fizycznej na tle przekonań bądź stylu życia? (592)
1. Nie - 90 = 14.8%
2. Tak - 209 = 34.3%
3. Tak, więcej niż raz - 137 = 22.5%
4. Tak, dotyczyło to także mnie - 156 = 25.6%
 
27 Moje poglądy a znajomi i otoczenie: (596)
1. w poglądach czuję się osamotnion(a/y) wśród znajomych - 85 = 13.9%
2. czuję się swobodnie - 230 = 37.7%
3. nie afiszuję się z moimi poglądami - 95 = 15.6%
4. chciał(-a)bym poznać więcej ludzi myślących podobnie - 186 = 30.5%
 
28 My, racjonaliści-wolnomyśliciele, powinniśmy: (610)
1. aktywniej propagować racjonalne myślenie w swym otoczeniu - 368 = 60.3%
2. spotykać się czasami - 245 = 40.2%
3. działać wspólnie na rzecz racjonalizmu i racjonalistów - 328 = 53.8%
 
29 Zorganizowana społeczność racjonalistów powinna: (610)
1. po prostu być - 159 = 26.1%
2. wspierać i rozwijać internetową obecność "wolnej myśli" w Polsce oraz integrować internetową społeczność wolnomyślicieli - 277 = 45.4%
3. integrować i rozwijać społeczność racjonalistów w społeczeństwie polskim nie tylko w wirtualnym wymiarze - 256 = 42.0%
4. dążyć do wydawniczej obecności lub wydawania wartościowych dzieł myślicieli i pisarzy, tak polskich jak i zagranicznych, "niepoprawnych" ideologicznie i światopoglądowo, przemilczanych lub po prostu niesłusznie zapomnianych - 290 = 47.5%
5. lobbować u mniej lub bardziej miłościwie nam panujących w związku z nadużyciami i/lub niedostatkiem "naszych" praw i wolności - 193 = 31.6%
6. tworzyć stowarzyszenie i dążyć do zrzeszania ludzi podobnie myślących - 262 = 43.0%
 
30 Stowarzyszenie racjonalistów powinno być ukierunkowane: (580)
1. na zewnątrz (społeczeństwo, państwo) - 97 = 15.9%
2. do wewnątrz (na swoich członków) - 30 = 4.9%
3. przede wszystkim na zewnątrz - 48 = 7.9%
4. przede wszystkim wewnętrznie - 14 = 2.3%
5. zarówno na zewnątrz jak i wewnętrznie - 391 = 64.1%
 
31 Stowarzyszenie racjonalistów powinno działać przede wszystkim na rzecz: (610)
1. racjonalnego i samodzielnego myślenia w społeczeństwie - 448 = 73.4%
2. popularyzacji nauki i światopoglądu naukowego - 346 = 56.7%
3. wsparcia i obrony praw osób dyskryminowanych, pomocy w realizacji własnych praw - 275 = 45.1%
4. rozwijania zainteresowań, wiedzy i horyzontów jego członków - 291 = 47.7%
5. laicyzacji społeczeństwa i świeckiej etyki - 217 = 35.6%
6. tolerancji i społeczeństwa otwartego - 386 = 63.3%
7. rozdziału kościoła i państwa - 373 = 61.1%
 
32 Określ swoje zainteresowania i pasje (wybierz to co najważniejsze, ale tylko to "w czym siedzisz" naprawdę, a nie to czym trochę "się interesujesz"): (610)
1. filozofia i rozwijanie światopoglądu - 292 = 47.9%
2. historia - 205 = 33.6%
3. problemy społeczne - 184 = 30.2%
4. polityka - 164 = 26.9%
5. religioznawstwo - 190 = 31.1%
6. nauki przyrodnicze i ścisłe - 154 = 25.2%
7. muzyka - 186 = 30.5%
8. kolekcjonerstwo - 30 = 4.9%
9. ciekawa książka - 263 = 43.1%
10. technika i komputery - 212 = 34.8%
11. fotografowanie - 91 = 14.9%
12. turystyka i zwiedzanie świata - 97 = 15.9%
13. buszowanie po Internecie - 202 = 33.1%
14. sport i uprawianie sportu - 90 = 14.8%
15. gry komputerowe - 86 = 14.1%
16. nie mam szczególnych zainteresowań poza domem, rodziną i moją pracą - 4 = 0.7%
 
33 W mojej postawie światopoglądowej dominuje: (591)
1. sceptycyzm i racjonalizm - 238 = 39.0%
2. ateizm - 101 = 16.6%
3. antyklerykalizm - 90 = 14.8%
4. agnostycyzm - 61 = 10.0%
5. religia - 35 = 5.7%
6. nieokreśloność - 66 = 10.8%
 
34 Należę do bądź sympatyzuję z: (594)
1. katolicyzmem - 100 = 16.4%
2. protestantyzmem - 14 = 2.3%
3. prawosławiem - 1 = 0.2%
4. islamem - 2 = 0.3%
5. buddyzmem - 37 = 6.1%
6. nowymi ruchami religijnymi (grupy newage'owe itp.) - 6 = 1.0%
7. neopogaństwem - 22 = 3.6%
8. satanizmem - 23 = 3.8%
9. żadne z powyższych - 25 = 4.1%
10. nie sympatyzuję z żadnymi wyznaniami - 364 = 59.7%
 
35 Preferuję opcję (politycznie, nie partyjnie): (593)
1. prawicową - 21 = 3.4%
2. liberalną - 121 = 19.8%
3. konserwatywno-liberalną - 35 = 5.7%
4. lewicową - 175 = 28.7%
5. mam zróżnicowane poglądy - 128 = 21.0%
6. apolityczną - 113 = 18.5%
 
36 Mieszkam: (596)
1. na wsi - 45 = 7.4%
2. w małym mieście - 105 = 17.2%
3. w mieście 50-100 tys. - 94 = 15.4%
4. w mieście 100-500 tys. - 161 = 26.4%
5. w mieście pow. 500 tys. - 191 = 31.3%
 
38 Moje wykształcenie: (590)
1. podstawowe - 51 = 8.4%
2. średnie - 214 = 35.1%
3. niepełne wyższe - 101 = 16.6%
4. wyższe - 224 = 36.7%
 
41 Języki obce: (610)
1. władam angielskim - 367 = 60.2%
2. władam niemieckim - 111 = 18.2%
3. władam francuskim - 44 = 7.2%
4. znam dwa lub więcej języków obcych - 118 = 19.3%
5. znam przeciętnie co najmniej jeden język - 165 = 27.0%
6. nie znam - 41 = 6.7%
 
42 Działalność (aktywność) społeczna i publiczna (nie chodzi o politykę): (571)
1. mnie nie interesuje, bo jestem leniem - 106 = 17.4%
2. mnie nie interesuje, bo liczy się tylko rodzina i moja praca - 25 = 4.1%
3. mnie nie interesuje, bo nie jestem prometejczykiem - 36 = 5.9%
4. mnie nie interesuje, bo mam poglądy elitarystyczne - 18 = 3.0%
5. działam społecznie - 82 = 13.4%
6. działam społecznie przed ekranem monitora - 36 = 5.9%
7. interesuje mnie, bo chciał(a)bym coś robić poza pracą - 27 = 4.4%
8. interesuje mnie, bo chciał(a)bym coś robić dla innych - 79 = 13.0%
9. interesuje mnie, bo chciał(a)bym poznawać ciekawych ludzi - 47 = 7.7%
10. interesuje mnie, bo chciał(a)bym się rozwijać - 115 = 18.9%
 
43 Wiek: (595)
1. do 19 lat - 103 = 16.9%
2. 20-25 lat - 147 = 24.1%
3. 25-35 lat - 141 = 23.1%
4. 35-50 lat - 107 = 17.5%
5. 50-65 lat - 80 = 13.1%
6. powyżej 65 lat - 17 = 2.8%
 
44 Płeć: (589)
1. Kobieta - 130 = 21.3%
2. Mężczyzna - 459 = 75.2%
 
45 Mój dostęp do internetu: (594)
1. stały/nielimitowany - 482 = 79.0%
2. pakiet TPSA lub zwykłe połączenie modemowe - 47 = 7.7%
3. w pracy - 37 = 6.1%
4. okazjonalny (szkoła, uczelnia, kawiarenka) - 28 = 4.6%
 
46 Czy planujesz wkrótce lub w przyszłości aktywnie współtworzyć serwis? (591)
1. nie, będę tylko czytać - 204 = 33.4%
2. być może - 348 = 57.0%
3. tak - 39 = 6.4%
 
47 W jaki sposób możesz współtworzyć i rozwijać serwis? (610)
1. pisanie tekstów - 231 = 37.9%
2. korekta językowa (bieżąca i sprawdzenie materiałów opublikowanych) - 78 = 12.8%
3. tworzenie grafiki - 49 = 8.0%
4. robienie zdjęć - 75 = 12.3%
5. dodawanie wiadomości i doniesień - 84 = 13.8%
6. dodawanie nowin naukowych - 47 = 7.7%
7. mogę prowadzić księgarnię - 32 = 5.2%
8. organizacja finansowania - 7 = 1.1%
9. promocja w internecie - 52 = 8.5%
10. konsultacja merytoryczna/naukowa - 40 = 6.6%
11. prowadzenie przeglądu prasy i internetu w zakresie publikacji godnych uwagi - 50 = 8.2%
12. organizowanie reklam i wymiany banerów z innymi serwisami - 4 = 0.7%
13. redagowanie newslettera serwisowego - 13 = 2.1%
14. opieka, "koordynowanie" i moderowanie forum dyskusyjnego - 25 = 4.1%
15. tłumaczenia - 51 = 8.4%
16. elektronizowanie (skanowanie) ciekawych dzieł do czytelni - 38 = 6.2%
 
48 Wyniki tej ankiety: (597)
1. powinny być opublikowane (statystyka) - 398 = 65.2%
2. powinny być omówione - 181 = 29.7%
3. powinny być znane tylko redakcji - 18 = 3.0%
 
Zobacz wyniki kolejnej ankiety
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)