The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.443 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« Society  
Tolerancja?
Author of this text:

Czy w Polsce możemy mówić o społecznym problemie nietolerancji? Można i trzeba zauważać ten problem.

Agresji skierowanej etnicznie w Polsce nie brakuje. Pogrom Cyganów w Mławie był może wydarzeniem zupełnie wyjątkowym, ale z agresją słowną wciąż się spotykamy. Ona dotyka nie tylko Żydów i Cyganów, ale również mieszkających w Polsce 300 tys. Niemców, 300 tys. Ukraińców i w mniejszym stopniu 250 tys. Białorusinów.

"Czy Żydzi są ludźmi? W znaczeniu biologicznym prawdopodobnie tak. Pewnym jest to, że żydowska mentalność, moralność to kwintesencja zła." (Szczerbiec — Miesięcznik Narodowo-Radykalny, czerwiec-lipiec 1996)

"Wystarczy obejrzeć migawki z 8 listopada 'obchodów' nocy kryształowej: modelowe wręcz, jak zwykle, pałające nienawiścią do wszystkiego co polskie, semickie oblicza posłów z UW i UP, zagrzewających śmieciów do działań terrorystycznych" (Łódzki Szaniec, nr 11).

„Gwiazda Dawida, wpisana w swastykę" (kazania ks. Jankowskiego), nacjonalistyczny charakter Radia Maryja, Komitet Obrony (?) Krzyża Świtonia, działalność Młodzieży Wszechpolskiej, Polski Front Narodowy, Polska Wspólnota Narodowa, miesięcznik „Szturm", „Szczerbiec" sprzedawany pod kościołami, profanowanie żydowskich cmentarzy, podpalenia warszawskiej synagogi — to tylko niektóre przykłady rasizmu, nacjonalizmu, szowinizmu i ksenofobii polskiej. Wbrew deklaracjom propagatorów takich postaw, wcale nie umacnia to Polski, jej ładu społecznego, opinii międzynarodowej i porządku. Kiedy zwróci uwagę na to ktoś z zewnątrz, reakcją jest obraza, odwraca się też uwagę i przywołuje wystąpienia antypolskie, na koniec zapewnia, że takie przypadki są odosobnione, obce polskiej naturze. Ściganie karalnych przejawów antysemityzmu jest dla władzy państwowej rzeczą wyraźnie kłopotliwą. Nie możemy pozwolić sobie na amnezję, należy być bardziej wyczulonym na takie wystąpienia. A przecież "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji (...), których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową" (Konstytucja RP, art.13).

Myli się kto sądzi, że te fakty uchodzą uwagi świata. Kompetentna, życzliwa Polsce i najliczniejsza nakładem gazeta w RFN „Süddeutsche Zeitung" przestrzegała (02.12.97): "Antysemityzm szkodzi krajowi w jego drodze do Zachodu. Czyż nie mogą organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych piętnować Polski jako niegodnej NATO, poddawać naciskom Kongres w Waszyngtonie?". Kto nie uznaje racji moralnych, historycznych, prawnych, nie powinien lekceważyć chociaż żywotnych interesów państwa (i pomyśleć że to są ludzie, którym rzekomo interesy Polski są szczególnie bliskie!).

Rozdmuchanie przez prasę i inne środki masowego przekazu tematu sekt i kultur do rozmiarów zagrożenia narodowego również nie przynosi nikomu korzyści. Wywołuje w społeczeństwie agresję wobec wszystkiego co obce, inne, nie tylko religijnie, ale i kulturowo. Prowadzi do religijnej nietolerancji, której następstwem są, jak pokazuje historia, akty gwałtu, prześladowania, itp. Nie można mówić, że problemu nie ma. Jest, ale nie jest to problem na szerszą skalę społeczną. Problem zasadza się przede wszystkim w nieskuteczności organów ścigania wobec zachowań przestępczej nietolerancji lub działań niektórych sekt (np. nie posyłanie dzieci do szkoły przez członków sekty „Niebo" — z jednej strony "prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" — Konstytucja RP, art.48 ust.1, a z drugiej — "Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa" — Konstytucja RP, art.70 ust.1. Może to budzić pewne wahania władz).


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Trudna lekcja równości
O polskiej tolerancji

 Comment on this article..   See comments (2)..   


« Society   (Published: 06-07-2002 Last change: 03-06-2006)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1001 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)