The RationalistSkip to content


We have registered
166.346.538 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Anatol France - Bogowie pragną krwi
Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
 Catholicism » History of Church » Other countries

Kościół angielski
Author of this text:

wstępny zarys

"Gdyby opat z Glastonbury mógł ożenić się z opatką z Shaftesbury,
ich syn odziedziczyłby więcej ziemi, niż ma jej król angielski"
powiedzenie z czasów średniowiecza

Anglia jest chrześcijańską od ok. 597 r. Pierwszym i jedynym zarazem Anglikiem na tronie papieskim był Hadrian IV (1154-1159) — Mikołaj Breakspear.

Zasadniczo Kościół podporządkowany był monarchii, a dobra kościelne objęte królewskim zwierzchnictwem. Podobnie jak w innych państwach, głównym źródłem konfliktu były sprawy następujące:

  • obsadzanie stanowisk biskupich

  • problem świadczeń finansowych Kościoła na rzecz państwa

  • zakres sądownictwa kościelnego

Wydane przez króla Henryka II w XII wieku tzw. konstytucje klarendońskie (w Clarednon) ograniczające uprawnienia Kościoła, wywołały gwałtowną opozycję kleru, co doprowadziło do zamordowania arcybiskupa Cantenbury Tomasza Becketa w 1170 r. W efekcie król musiał się upokorzyć i odwołać konstytucje.

Późniejszy konflikt króla Jana bez Ziemi z Kościołem doprowadził również do upokorzenia króla i zwycięstwa papieża. Innocenty III poinformował króla angielskiego: "[Bóg chce], by Anglia, którą Kościół rzymski obdarzył niegdyś nauką chrześcijańską, stając się duchową matką tego kraju, pozostawała pod władza Kościoła także w rozumieniu doczesnym" [ 1 ] Zaczęło się w 1205 sporem o arcybiskupstwo Cantenbury i obsadę Stefana. W 1208 r. papież wydał interdykt generalny na całą Anglię. W 1212 r. papież "przekazał" koronę angielską królowi Francji. W 1213 r. Jan bez Ziemi skapitulował. Wydał wówczas przywileje dla Kościoła:

  • swoboda obsadzania urzędów kościelnych

  • wolność podatkowa

  • privilegium fori (własne sądownictwo)

  • zniesienie zakazu opuszczania Anglii przez duchownych bez zgody króla

W tym samym roku król angielski przekazał Anglię w lenno papieżowi (opłatę senioralną Anglia zaprzestała płacić dopiero w roku 1366)

W XIII w. stanowisko Kościoła umacniało się dalej, lecz w XIV wieku odżyły znów dawniejsze dążenia do jego osłabienia. Dążenia te reprezentował zarówno król, jak i Parlament, a celem ich było przede wszystkim uniezależnienie korony od Kościoła i od papiestwa oraz ograniczenie działalności sądów kościelnych.

W 1255 papież Aleksander IV (1254-1261) rozkazał wieścić w Anglii krucjatę przeciwko Manfredowi Neapolitańskiemu. Posłał też do Anglii nuncjusza, który miał nadzorować ściąganie dziesięcin.

Jak podaje raport Discourse on the Present State of England z 1572 r.: "Królestwo dzieli się na trzy partie: papistów, ateistów i protestantów. Wszystkie są jednakowo popularne, przy czym pierwsza i druga dlatego, że ze względu na ich liczebność lepiej się im nie narażać" [ 2 ]


 See other sites:
Najgorszy Brytyjczyk
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kościół francuski
Najgorszy Brytyjczyk

 Comment on this article..   


 Footnotes:
[ 1 ] I znowu zapiał kur — Krytyczna historia Kościoła" — Karlheinz Deschner, Uraeus, Gdynia 1996; t.1, s.308
[ 2 ] Człowiek poszukuje Boga" — Watch Tower Bible And Track Society Of Pennsylvania,1994, s.330

« Other countries   (Published: 08-07-2002 Last change: 15-08-2006)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1003 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)