The RationalistSkip to content


We have registered
166.364.090 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
John Brockman (red.) - Nowy Renesans

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » Other countries

Kościół grecki
Author of this text:


Grecy również stawiają pomniki swym arcypasterzom. Na zdjęciu pomnik arcybiskupa Damaskinosa (1891-1949). Fot. M.A.

Pierwszym Grekiem na tronie papieskim był św. Ewaryst (97-105) — urodził się prawdopodobnie w Betlejem. Kolejno po nim władzę papieską dzierżyli:

  • św. Telesfor (125-136)

  • św. Hygin (136-140) — filozof

  • św. Eleuteriusz (175-189) — z Nikopolis w Epirze

  • św. Anterus (235-236)

  • św. Sykstus II (257-258)

  • św. Euzebiusz (309-309)

  • Teodor I (642-649)

  • Jan VI (701-708)

  • Jan VII (705-707)

  • św. Zachariasz (741-752)

Po rozłamie z 1054 r. Grecja staje się niezależna od papieża — jest prawosławną wyznawczynią Chrystusa.


Świątynia chrześcijańska w Tesalonikach, dawniej było to pogańskie mauzoleum. Fot. M.A.


Świątynia chrześcijańska z pierwszych wieków naszej ery. Tesaloniki. Fot. M.A.

Wiek XX

Kapliczka przydrożna w pobliżu Platamony, Macedonia grecka, 1999. Fot. M.A.Po Polsce jest to drugi bigoteryjny kraj Europy (nawet Hiszpania i Irlandia zostają w tyle). Zwiedzając dzisiejszą Grecję niezmiernie trudno sobie wyobrazić, aby ci ludzie mogli kiedyś być światłem cywilizacji. Trudno zatrzymać gdzieś wzrok, aby nie ujrzeć jakiejś przydrożnej kapliczki pełnej obrazków świętej rodziny. Greckie budownictwo sakralne ma się równie dobrze (lub nawet lepiej) co polskie. Grecy są przy tym dość daleko w ogonie Europy, jest wiele takich regionów, w których Polska może nie czuć się wyprzedzoną. "Grek jest głęboko sceptyczny, ale trzyma się swego Kościoła, jako ochrony swej narodowości. Właśnie w cieniu swego Kościoła, powiedziano, Grecja czekała w ciągu prawie czterech wieków ocknięcia niepodległości. To prawda; Kościół podtrzymywał Grecję-niewolnicę, jak mleko podtrzymuje dziecko w spowiciu. Nie wynika stąd, żeby dorastająca młodzież winna była w dalszym ciągu żywić się mlekiem. Jeśli Hellenowie dzisiejsi są niżsi od swych pełnych chwały przodków, jak byli już nimi Grecy bizantyjscy Średniowiecza, to właśnie w znacznej części ich Kościołowi można, zdaje się, z tej niższości uczynić wyrzut. Widzą tam już od pierwszej młodości okropne malunki, zwane ikonami; słyszą tam wlokące się nosowe głosy; uczą się tam historyj o świętych, które są wyzwaniem, rzuconem rozumowi. Grecy nowożytni nie są artystami, śpiewają fałszywie i nie dali jeszcze światu człowieka genjalnego." (Reinach, 1924)


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kościół hiszpański
Kościół niemiecki

 Comment on this article..   


« Other countries   (Published: 08-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1005 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)