The RationalistSkip to content


We have registered
166.206.444 visits
There are 7331 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28936 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Catholicism » History of Church » Other countries

Kościół hiszpański
Author of this text:

Hiszpania, drugi po Polsce arcykatolicki kraj Europy, jest chrześcijańską od 587 r.za sprawą Wizygotów. Pierwszym Hiszpanem na tronie papieskim był św. Damazy (366-384). To on polecił św. Hieronimowi rewizję łacińskiego przekładu Biblii, zawierającego wiele błędów. Następnymi papieżami pochodzącymi z Hiszpanii byli:

  • Kalikst III (1455-1458) — Alfons de Borja, z Jativa wprowadził odmawianie w południe modlitwy maryjnej na Anioł Pański

  • Aleksander VI(1492-1503) — Rodriguez de Borja, z Jativa, bratanek Kaliksta III; przez wielu uważany za najbardziej zdeprawowanego papieża w dziejach Kościoła.

W 1492 r. arcykatolicki król Ferdynand wydał edykt nakazujący wygnanie wszystkich praktykujących Żydów z terytorium Hiszpanii.

Hiszpański purytanizm i arcykatolicyzm

"We Włoszech purytanizm był antyinstytucjonalny, w Hiszpanii purytanizm został zinstytucjonalizowany. Państwową instytucją zaś zaskakująco popularną, dokonującą badań nad nieczystością krwi i wiary była inkwizycja. Cisneros stał się w roku 1507 Wielkim Inkwizytorem. W czasie kiedy przewodził temu bastionowi ortodoksji, zakazał wygłaszania kazań na temat odpustów, motywując to tym, że odbierały one pieniądze Hiszpanii, aby napełnić kufry papieskie w Rzymie. Działo się to na całe lata przed krzykiem, który podniósł się w Niemczech przeciw nadużyciom. Oczyszczenie Kościoła hiszpańskiego pomaga wyjaśnić panujące w nim poczucie moralnej wyższości, a także wytłumaczyć, dlaczego jego władze nie potrafiły uznać, że reforma Kościoła wymaga otwartego zerwania z Rzymem. Cisneros, przeciwnik papieskiego wyzysku poprzez sprzedaż odpustów, był, co jest ironią, regentem Hiszpanii w okresie pomiędzy śmiercią Ferdynanda w roku 1516 a nastaniem Karola I (późniejszego Karola V) w roku następnym. Był głową państwa, a zarazem głową państwa-Kościoła w roku przybicia 95 tez. Fakt ten nasuwa myśl o uderzającej przedwczesnej dojrzałości reformy katolickiej w Hiszpanii. Z chwilą kiedy luteranie wypowiedzieli się za zerwaniem z papiestwem — w świecie katolickim kwestia, czy Rzym potrafi dogonić religię Hiszpanów i utrzymać się na jej poziomie, stała się zagadnieniem historycznym." [ 1 ]

Powstanie Zjednoczonych Prowincji

"W roku 1579 Holandia i Zelandia, Geldria, Utrecht i Overijssel z Groningen utworzyły unię utrechcką, otwarcie powstając w imieniu wolności religijnej jednostki przeciw jakiemukolwiek pogodzeniu się z Hiszpanią. „Hiszpanie [...] wszelkimi sposobami, jakie są im dostępne, usiłowali dotychczas i nadal usiłują podbić te prowincje częściowo lub całkowicie i poddać je ich tyrańskiemu rządowi i niewoli", unia miała zapewnić „każdej jednostce cieszenie się swobodą religijną i przekonanie, że nikt nie będzie prześladowany ani indagowany z powodu swojej wiary"." [ 2 ]


 See other sites:
Inkwizycja królewska 1480-1834
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kościół niemiecki
Inkwizycja królewska 1480-1834

 Comment on this article..   See comments (4)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Europa XVI wieku — Richard Mackenny
[ 2 ] Mackenny, op.cit.

« Other countries   (Published: 08-07-2002 Last change: 26-07-2007)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Dlaczego Czarna Śmierć oszczędziła Polskę
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1006 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)