The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.520 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » »

Utracona długowieczność
Author of this text:

Oto bezpośredni descendenci męscy pierwszego człowieka, wedle primogenitury i długość ich życia (Adam — 930 lat):

  • Set — 912

  • Enosz — 905

  • Kenan — 910

  • Mahalaleel — 895

  • Jered — 962

  • Henoch — 365

  • Metuszelach — 969

  • Lamek — 777

  • Noe — 950

UWAGA: Linia Kaina nie jest brana pod uwagę, gdyż nie jest ona pierwotną tradycją Księgi Rodzaju (patrz sprzeczności Genesis). Co ciekawe jednak pierwsi ludzie mają w niej podobnie brzmiące imiona jak w linii Seta (Adam — Kain — Henoch — Irad — Mechujael — Metuszael — Lamek).

Przeciętna długość życia pierwszych dziesięciu pokoleń ludzkich (Henoch nie jest brany przy wyliczeniach, ponieważ nie umarł, lecz został uprowadzony) wynosi, jak podaje mitologia żydowska, 912 lat. Co ciekawe, to nie Adam — pierwszy człowiek, najdłużej żył, lecz Metuszelach. Najstarszym ojcem pierwszego dziecka był Noe (Sem, Cham i Jafet urodzili mu się w wieku 500 lat !). Z kolei Mahalaleel i Henoch spłodzili pierwszych synów jeszcze jako dzieci — w wieku 65 lat.

Jakoś w czasach Noego Bóg doszedł do wniosku, że eksperyment z człowiekiem mu się nie udał (zbyt łatwo się buntował, zbyt często chadzał własnymi ścieżkami) i zamyślił sobie skrócić długość życia ludzkiego do 120 lat (jak nie może przywołać do posłuchu to przynajmniej się na nim odegra). Jak postanowił tak i uczynił mocą swej dumnej wyniosłości. I to jednak nie poprawiło boskiego humoru, wszak, myślał sobie, "...usposobienie ich jest wciąż złe (widzimy, że Bóg nijak nie panował nad swym tworem — po stworzeniu on miał się sam rozwijać, jednak sprawy potoczyły się odmiennie niż Bóg zakładał), żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: ŤZgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi...ť" (Rdz 6, 5n; BT). Trzeba dodać, że zwierzęta nie zyskały w jego oczach więcej niż ludzie, bo i je postanowił zniszczyć. Jak wiemy, ocalił jednak Noego, gdyż ten był mu posłuszny, więc mniemał, że będzie dobrym początkiem nowej posłusznej rasy ludzkiej. Potomkowie Noego (a wszyscy się do nich zaliczamy) okazali się takimi samymi szubrawcami jak istoty zniszczone, kto wie czy nie gorszymi… Bóg więc znów obniżył jego witalność — prawie o połowę. Teraz doszliśmy do znanej nam długości życia, potwierdzonej większą liczbą źródeł niźli tylko mitologia żydów i chrześcijan. Mimo iż Bóg nadal bezlitośnie mścił się na człowieku (dżuma, cholera, gruźlica, AIDS...), ten postanowił się z nim zmierzyć — w wieku XX począł rozszyfrowywać swój skomplikowany kod życia — zwany naukowo kwasem dezoksyrybonukleinowym (DNA).


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Genesis czyli Stworzenie
Obce wątki w ST

 Comment on this article..   See comments (5)..   


«    (Published: 08-07-2002 Last change: 09-08-2006)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1012 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)