The RationalistSkip to content


We have registered
168.703.745 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Christianity » Christianity origins » Christianity vs pagans

Przejęcie terminologii pogań.
Author of this text:

Nazwa Starożytny Rzym Kościół rzymsko-katolicki
Pontyfik (pontifex) Etymologia słowa Pontifex oznacza „budowę mostów" (ponti-fex). Kolegium Pontyfików to jedno z trzech największych kolegiów kapłańskich (w skład którego wchodziły również kapłanki ogniska publicznego), które odpowiadało za publiczny kult narodowy, sprawowali również nadzór nad kultem prywatnym, ofiarami dla umarłych, małżeństwami, strzegli oni we wczesnym okresie republiki tajemnicy formułek procesowych, składali ofiary bóstwom. Pontyfikat — urząd i władza najwyższego kapłana. Głową tego kolegium był początkowo król, w okresie republiki był nim Pontifex Maksimus, który miał przed bogami imitować króla, od czasów cesarstwa tytuł ten nosili cesarze. Łaciński odpowiednik słowa „kapłan". Pontyfikat — okres panowania danego papieża
Pontifex Maksimus W okresie republiki tytuł ten nosił kapłan składający w imieniu króla ofiarę bogom. Sprawował nadzór nad poświęconymi dziewicami — westalkami (podobnie jak dziś papa nad zakonnicami). W okresie cesarstwa tytułowali się tak zawsze cesarze, włącznie z pierwszym cesarzem chrześcijańskim Jan Paweł II — Pontifex Maksimus. Tłumaczy się to jako „Najwyższy Kapłan". Nie powinno się jednak zapominać, że to był tytuł, a nie tłumaczenie lingwistyczne. Kapłan po łacinie to flamen
Bazylika Dom użyteczności publicznej, budynek handlu i odbywania sądów Okazały kościół wyższy rangą
Legat Dowódca legionu Dyplomata papieski
Nuncjusz (nuntius) Instytucja rozwodowa — posłannik oznajmiający wolę współmałżonka w sprawie rozwodu Dyplomata papieski w randze ambasadora
Dziekan, dekanat (decanus) Decanus był podoficerem w imperium rzymskim Dekanat to jednostka obejmująca około dziesięciu parafii, na jej czele stoi dziekan
Diecezja Okręgi podziału administracyjnego wprowadzone przez Dioklecjana Wielkiego Okręgi podziału administracyjnego
Wikariusz Tzn. „zastępca", był zarządcą diecezji, „w zastępstwie" prefekta pretorianów Zastępca i pomocnik proboszcza
Dekret Jeden z aktów wydawanych przez cesarzy Akty wydawane przez biskupów. Delegują m.in. danego księdza do odpowiedniej parafii, nadając mu przy tym iurisdictio na tym terenie (np. wyłączność do udzielania sakramentów)
Prefekt Urzędnik rzymski (dowódca jazdy, zastępca dowódcy legionu, dowódca pretorianów, gwardii cesarskiej, kohort miejskich, itp.) Katecheta; duchowny rzymsko-katolicki sprawujący nadzór nad klerykami w seminarium duchownym; tytuł kardynała stojącego na czele kongregacji (ministerstwa watykańskiego)
Konsekracja (consecratio) i profanacja Consecratio w dawnych wierzeniach italskich były to obrzędy związane z nadaniem świętości danemu przedmiotowi lub istocie, który można było „odświęcić" poprzez obrząd profanatio Konsekracja związana jest z Eucharystią i Najświętszym Sakramentem (formuła magiczna dzięki której następuje przemienienie opłatka w ciało Jezusa). Profanacja to słowo o wydźwięku pejoratywnym, oznaczającym zbezczeszczenie lub bezbożność.
Kuria (curia) jednostka podziału obywateli, zespół dziesięciu rodów; miejsce posiedzeń senatu ogół osób pomagających biskupowi w zarządzie diecezji; kuria rzymska — ogół urzędników i instytucji (kongregacji, trybunałów, urzędów) działających z ramienia papieża, dwór papieski i kolegium kardynalskie
denar (denarius) główna jednostka monetarna Rzymu Denarius Petri— danina na rzecz papieża, świętopietrze

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wyższość mitologii grecko-rzym
Aleksander Krawczuk o poganach

 Comment on this article..   


« Christianity vs pagans   (Published: 12-07-2002 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1064 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)