The RationalistSkip to content


We have registered
201.005.967 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Church law » »

Ratyfikacja Konkordatu - zgoda

Dz. U.98.12.42

USTAWA

z dnia 8 stycznia 1998 r.

o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

(Dz. U. Z dnia 26 stycznia 1998 r.)

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, sporządzonego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Tryb prac nad ratyfikacją Konkordatu-uchwała Sejmu
Główne zasady konkordatu

 Comment on this article..   


«    (Published: 22-07-2002 Last change: 09-11-2003)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1338 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)