The RationalistSkip to content


We have registered
201.003.972 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Church law » »

Tryb prac nad ratyfikacją Konkordatu-uchwała Sejmu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (M.P.1994.39.326)

zmiany:
1995-02-16 M.P.1995.8.110 § 1
1996-07-03 M.P.1996.43.418 § 1

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu
ustawy o ratyfikacji Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

§ 2. Zadania Komisji Nadzwyczajnej polegać będą w szczególności na:

— ocenie skutków prawnych, jakie nastąpią w przypadku uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej w świetle obowiązujących przepisów konstytucyjnych oraz innych ustaw; Komisja Nadzwyczajna zakończy w tym zakresie prace i złoży sprawozdanie do dnia 15 marca 1995 r.,

— ocenie zgodności Konkordatu z uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucją; sprawozdanie w tym zakresie Komisja Nadzwyczajna złoży nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia uchwalenia projektu Konstytucji.

§ 3. Ostateczne sprawozdanie Komisja Nadzwyczajna przedłoży, niezwłocznie po przeprowadzeniu referendum, pod które zostanie poddana nowa Konstytucja

§ 4. Do zasad i trybu działania Komisji Nadzwyczajnej, o której mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy rozdziału 1 i 6 działu II Regulaminu Sejmu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Główne zasady konkordatu
Ratyfikacja Konkordatu - zgoda

 Comment on this article..   


«    (Published: 15-08-2003 Last change: 09-11-2003)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2616 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)