The RationalistSkip to content


We have registered
194.454.768 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29023 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2988 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Church law

Kościelne osoby prawne - indeks [1]

1. Organizacje katolickie

Dz. U.00.77.881 rozp. 2000.08.11

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży.

erygowanej przez biskupa łomżyńskiego

Dz. U.00.65.778 rozp. 2000.07.21

Nadanie osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna.

Dz. U.00.45.527 rozp. 2000.05.24

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu „Dom na skRAJu".

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego

Dz. U.00.45.526 rozp. 2000.05.24

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej „Ave".

erygowanej przez biskupa radomskiego

Dz. U.00.45.525 rozp. 2000.05.23

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre" w Żarkach Letnisku.

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego

Dz. U.00.44.516 rozp. 2000.05.15

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

erygowanej przez biskupa ełckiego

Dz. U.00.40.472 rozp. 2000.05.15

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.

erygowanej przez Arcybiskupa Krakowskiego

Dz. U.00.15.198 rozp. 2000.02.22

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Domowi Kultury "ARKA" w Racławicach.

erygowanej przez biskupa sandomierskiego

Dz. U.00.15.196 rozp. 2000.02.16

Nadanie osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza".

erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego

Dz. U.00.15.195 rozp. 2000.02.16

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

Dz. U.00.5.63 rozp. 2000.01.13

Nadanie osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

Dz. U.00.5.62 rozp. 1999.12.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Dz. U.99.96.1132 rozp. 1999.11.15

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

Dz. U.99.77.872 rozp. 1999.09.09

Nadanie osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

Dz. U.99.60.651 rozp. 1999.06.28

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.

Dz. U.99.35.335 rozp. 1999.04.02

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana", z siedzibą w Żorach.

Dz. U.99.20.177 rozp. 1999.02.05

Nadanie osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.

Dz. U.99.6.48 rozp. 1999.01.06

Nadanie osobowości prawnej „Radiu Plus Lublin" z siedzibą w Lublinie.

Dz. U.98.118.768 rozp. 1998.08.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Tarnowie.

Dz. U.98.107.678 rozp. 1998.07.30

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi Radosna Nowina 2000 z siedzibą w Krakowie.

Dz. U.98.62.398 rozp. 1998.05.07

Nadanie osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach.

Dz. U.98.59.380 rozp. 1998.04.28

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "PULS" Diecezji Gliwickiej.

Dz. U.98.59.379 rozp. 1998.04.28

Nadanie osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos" z siedzibą w Gliwicach.

Dz. U.98.38.224 rozp. 1998.03.17

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Dz. U.98.37.211 rozp. 1998.03.17

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

Dz. U.98.25.141 rozp. 1998.02.19

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Dz. U.98.23.127 rozp. 1998.02.13

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Dz. U.98.23.126 rozp. 1998.02.13

Nadanie osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.

Dz. U.97.144.969 rozp. 1997.11.24

Nadanie osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dz. U.97.134.899 rozp. 1997.10.24

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

Dz. U.97.134.898 rozp. 1997.10.24

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.

Dz. U.97.134.896 rozp. 1997.10.16

Nadanie osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

Dz. U.97.130.866 rozp. 1997.10.13

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.

Dz. U.97.130.865 rozp. 1997.10.13

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.

Dz. U.97.125.804 rozp. 1997.09.30

Nadanie osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury „Xaverianum" z siedzibą w Opolu.

Dz. U.97.99.615 rozp. 1997.07.30

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.

Dz. U.97.87.551 rozp. 1997.07.17

Nadanie osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Dz. U.97.70.448 rozp. 1997.06.18

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

Dz. U.97.70.447 rozp. 1997.06.18

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej.

Dz. U.97.60.374 rozp. 1997.05.28

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej.

Dz. U.97.60.373 rozp. 1997.05.28

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.

Dz. U.97.55.355 rozp. 1997.05.12

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.

Dz. U.97.54.352 rozp. 1997.05.15

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.

Dz. U.96.158.821 rozp. 1996.12.30

Nadanie osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich.

Dz. U.96.158.820 rozp. 1996.12.30

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Dz. U.96.158.819 rozp. 1996.12.30

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej.

Dz. U.96.155.768 rozp. 1996.12.21

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Katowicach.

Dz. U.96.147.690 rozp. 1996.12.13

Nadanie osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.

Dz. U.96.139.653 rozp. 1996.11.28

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.

Dz. U.96.107.512 rozp. 1996.08.19

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Dz. U.96.107.511 rozp. 1996.08.19

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dz. U.96.32.142 rozp. 1996.03.13

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.

Dz. U.96.3.27 rozp. 1996.01.05

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

Dz. U.95.141.698 rozp. 1995.12.07

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" z siedzibą w Gliwicach.

Dz. U.95.136.676 rozp. 1995.11.27

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku.

Dz. U.95.127.613 rozp. 1995.10.31

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.

Dz. U.95.120.583 rozp. 1995.10.17

Nadanie osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.

Dz. U.95.120.582 rozp. 1995.10.17

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.


1 2 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Osoby prawne Kościoła
Kościół i prawo - ciekawostki


« Church law   (Published: 22-07-2002 Last change: 17-07-2004)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1340 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)