The RationalistSkip to content


We have registered
201.006.747 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Church law

Sytuacja prawna innych wyznań

Na dzień dzisiejszy uregulowaną sytuację prawną mają następujące wyznania (oprócz KK):

 1. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 3. Kościół Chrześcijań Baptystów
 4. Kościół Ewangelicko-Augsburski
 5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
 6. Kościół Ewangelicko-Reformowany
 7. Kościół Katolicki Mariawitów
 8. Kościół Polskokatolicki
 9. Kościół Starokatolicki Mariawitów
 10. Wschodni Kościół Staroobrzędowy
 11. Kościół Zielonoświątkowy
 12. Karaimski Związek Religijny
 13. Muzułmański Związek Religijny
 14. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

Niemalże wszystkie regulacje dotyczące Kościoła katolickiego doszły do skutku podczas rządów AWS, jednocześnie pod rządami tej partii nie doszło jednak do wydania niemalże żadnego aktu regulującego sytuację prawną innych wyznań. Na 15 wyznań, które posiadają uregulowany stosunek do państwa polskiego 10 doszło do skutku pod rządami partii SLD, natomiast 3 z nich posiadały status prawny od dwudziestolecia międzywojennego. Sejmowi III kadencji nie udało się dodać żadnej pozycji do owej listy, natomiast Sejm I kadencji wydał 1 ustawę regulującą status prawny w państwie wyznania innego niż KK.

Wykaz aktów prawnych zawartych przez wyżej wymienione wyznania

2) Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Dz. U.95.97.481 ustawa 1995.06.30

Stosunek Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U.00.31.391 rozp. 2000.04.04

Zasady organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego.

3) Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Dz. U.91.66.287 ustawa 1991.07.04

Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz. U.99.45.456 rozp. 1999.05.14

Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz. U.99.53.554 rozp. 1999.06.14

Określenie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenie państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

4) Kościół Chrześcijań Baptystów

Dz. U.95.97.480 ustawa 1995.06.30

Stosunek Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U.96.135.631 rozp. 1996.10.14

Zasady organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku.

5) Kościół Ewangelicko-Augsburski

Dz. U.94.73.323 ustawa 1994.05.13. Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U.94.129.644 rozp. 1994.11.30 Wyłączanie nieruchomości zamiennych lub nakładanie obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.94.55.461 zarz. 1994.10.12 Szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części.

M.P.95.66.743 zarz. 1995.11.28 Warunki zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych i uczestniczenia w nauczaniu religii dzieciom i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego, przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, sanatoriach, prewentoriach i szpitalach.

6) Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Dz. U.95.97.479 ustawa 1995.06.30

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U.96.135.630 rozp. 1996.10.14

Zasady organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.

7) Kościół Ewangelicko-Reformowany

Dz. U.94.73.324 ustawa 1994.05.13

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

8) Kościół Katolicki Mariawitów

Dz. U.97.41.252 ustawa 1997.02.20

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

9) Kościół Polskokatolicki

Dz. U.95.97.482 ustawa 1995.06.30

Stosunek Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U.96.135.632 rozp. 1996.10.14

Zasady organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.

10) Kościół Starokatolicki Mariawitów

Dz. U.97.41.253 ustawa 1997.02.20

Stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

11) Wschodni Kościół Staroobrzędowy

Dz. U.28.38.363 rozp.u. 1928.03.22

Stosunek Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.

12) Kościół Zielonoświątkowy

Dz. U.97.41.254 ustawa 1997.02.20

Stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U.97.128.832 rozp. 1997.10.02

Szczegółowe zasady organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywanie innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku.

13) Karaimski Związek Religijny

Dz. U.36.30.241 ustawa 1936.04.21

Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

14) Muzułmański Związek Religijny

Dz. U.36.30.240 ustawa 1936.04.21

Stosunek Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

15) Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

Dz. U.97.41.251 ustawa 1997.02.20

Stosunek Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.97.77.730 zarz. 1997.10.10

Szczegółowy tryb działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Dz. U.99.53.553 rozp. 1999.06.14

Określenie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenie państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Stowarzyszenia wyznaniowe
Status prawny muzułmanów we współczesnej Polsce

 Comment on this article..   


« Church law   (Published: 22-07-2002 Last change: 09-11-2003)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1341 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)