The RationalistSkip to content


We have registered
199.103.168 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Religions and sects » Sects and cults

Księga Urantia
Author of this text:

Informacje ogólne.
Księga `Urantia` nie jest klasyczną religią jak islam czy buddyzm. Nie posiada klasy duchownych, credo w które trzeba wierzyć, czy też reguł zachowania, które należy przestrzegać. Jest to Księga, która doprowadziła do powstania dwóch organizacji, obecnie nazywanych `Urantia Foundation` i `Urantia Fellowship`. Książka jest używana przez ludzi różnych kultur i religii, głównie przez chrześcijan, jako duchowy przewodnik. Księga ta twierdzi, że `Urantia` to starodawna nazwa naszej planety Ziemi. Jest to ogromna książka mająca ponad 2 tysiące stron i zawierająca prawie dwieście osobnych esejów, które ujawniają informacje o: Bogu, innych nad-naturalnych istotach, historii Ziemi i reszty Uniwersum, rozwoju gatunku ludzkiego oraz historii, misji i celu działalności Jezusa Chrystusa.

Historia

W latach 20-tych i 30-tych, psychiatra z Chicago, doktor W.S. Sadler (1875-1969) niezwykle zainteresował się pewnym przypadkiem jaki mu się wydarzył. Otóż poproszono go o konsultację w sprawie pacjenta, którego żona zauważyła, że mówił w czasie snu. Wydawało się jej, że mówił o różnych nad-ludzkich osobach, których nazywał we śnie „objawiaczami". Nazwisko tego pacjenta jest utrzymywane w tajemnicy i dokładny sposób jego „komunikacji z siłami wyższymi" nie jest znany. Jednakże doktor Sadler twierdził, że ten proces nie był związany ze spirytualizmem, z channeling i automatic writing (dwie formy „kontaktów z istotami wyższymi" znane każdemu wyznawcy zjawisk paranormalnych i spirytystycznych). W czasie kontaktu pacjent był całkowicie pogrążony we śnie, a w dodatku kiedy się budził, nic lub prawie nic nie pamiętał. Materiał, który potem stał się Księgą `Urantia` zebrano właśnie z takich sesji z lat 1934-1935. Sadler zorganizował ponadto grupę zainteresowanych osób, nazwanych `Forum`, żeby omawiać i przeglądać ten materiał. `Urantia Foundation` założono jako nie-dochodową edukacyjną i publikującą grupę w 1950 roku. Jest zarządzana przez pięcioosobowy zarząd. Potem sformowano `Urantia Brothehood`, jednak w 1996 roku Fundacja zmusiła Bractwo, żeby przestało używać nazwy `Urantia`. Po perturbacjach procesowych Bractwo zmieniło nazwę na `Urantia Fellowship`, wygrywając z Fundacją.

Księga `Urantia` została pierwszy raz opublikowana w 1955 roku, w języku angielskim. Od tego czasu przetłumaczono ją na języki fiński, rosyjski, holenderski, hiszpański i koreański. `Urantia` dzieli się na cztery części, skomponowane w indywidualne eseje transmitowane przez istoty nad-naturalne (za pośrednictwem Komisji Kontaktu). Te części to:
I. Centralne Uniwersum i Super-Uniwersum
II. Lokalne Uniwersum
III. Historia `Urantii` czyli Ziemi
IV. Życie i nauki Jezusa Chrystusa
Książka zawiera wiele koncepcji, które oczywiście nie są jej oryginalnym wytworem (co jest wspólne wszystkim świętym księgom). Nad-naturalne istoty tłumaczą, że używają jak najbardziej wielu koncepcji znanych człowiekowi, żeby się precyzyjnie wyrażać.
Istniały cztery epokowe wydarzenia w historii ludzkości, które również zawierały ważne objawienia od nad-naturalnych istot. Życie Jezusa było czwartym takim wydarzeniem. Księgę `Urantia` uważa się za piąte epokowe wydarzenie-objawienie.

Nauki Księgi

Księga omawia wiele problemów i tematów, w tym teologię, kosmologię, ewolucję, antropologię i historię. W konsekwencji trudno jest zwięźle podsumować jej nauki. Poniżej kilka wybranych koncepcji:
— Świat jest postrzegany jako jeden z 10 milionów zamieszkałych światów [zupełnie jak w "Star Treku"], w naszym lokalnym Uniwersum zwanym `Nebadon`.
— Bóg, Uniwersalny Ojciec jest przyczyną wszystkiego, jest również poznawalny jako kochający i osobisty byt
— Uniwersalny Ojciec może działać w koncercie z innymi bóstwami, które to znajdują się w skomplikowanej „Trójcy Trójc",
— Księga opisuje formę teistycznej ewolucji, która przekreśla „stworzenie w Biblii". Nie zgadza się też z naturalną ewolucją, która panuje wśród współczesnych naukowców.
Tak jak niższe zwierzęta, ewoluowały w ludzi i my mamy przejść na wyższy poziom, poziom duchowy, zwany „bytami ostatecznymi". Księga opisuje naszą długą drogę duchowych przeżyć w innych, bardziej zaawansowanych światach.
— Księga naucza, że fragment ducha Bożego istnieje w każdym z nas; nazywa się „poprawiaczem myśli". Jego rolą jest prowadzenie jednostki poprzez doświadczenia duchowe w innych światach.
— Księga ma własne poglądy na temat Adama i Ewy. Uważa ona, że nie wcale „upadli". Nie zdołali natomiast poprowadzić ludzi na „wyższy poziom". Dziś ludzie nie cierpią z powodu grzechu pierwotnego, z tego powodu ofiara Jezusa nie była potrzebna. Ludzie są całkowicie dziećmi bożymi.
— Księga przeciwstawia się wielu wierzeniom, które chrześcijanie wyznawali na temat Jezusa. Dodaje do jego własnych nauk swoje własne. Jezus (do którego `Urantia` zwraca sięprawdziwym imieniem — Jozue, syn Józefa) jest uznawany za siódmą inkarnację Michała z `Nebadon`, i 611,121 Stwórca-Syn Boga. Księga twierdzi, że Chrystus podróżował po Imperium Rzymskim razem z dwoma osobami z Indii, w latach przed jego misją. Uznaje, że ukrzyżowano go, gdzie zmarł i powstał z martwych przyjmując „specjalne" ciało, widzialne dla wielu uczniów przed jego wstąpieniem do nieba. Jest teraz suwerenem lokalnego Uniwersum, gdzie „reprezentuje i właściwie ucieleśnia osobę Uniwersalnego Ojca".
Jezus odważnie proklamował równość mężczyzn i kobiet, w czasie kiedy kobietom nie wolno nawet było wchodzić do synagogi. Księga wyjaśnia, że Jezus wyznaczył także dwanaście uczennic ewangelizujących i pozostały one wierne Panu, nawet kiedy apostołowie go zdradzili i zaprzeczali, że go znali.
— Księga przypisuje Jezusowi następujące słowa:
„Modlitwa jest samo-przypominająca się; oddawanie czci zbiorowo jest samo-zapominaniem"

„Oddawanie hołdów musi się przeplatać z służbą dla innych, praca powinna być przeplatana zabawą, religia powinna zmieniać się na humor, świecka i ciężka filozofia powinna być uczyniona lekką poprzez rytmiczną poezję, trudy życia powinny być zrelaksowane przez chwile odpoczynku i ciszy."
— Wszystkie religie światowe mają swoje dobre strony, do czasu kiedy „przybliżają człowieka do boga, i są realizacją Ojca dla człowieka… wszystkie zawierają prawdę". „Hebrajczycy oparli swoją religię na dobroci; Grecy na pięknie; obie religie szukały prawdy. Jezus objawił Boga miłości, a miłość jest wszech-ogarniająca i obejmująca prawdę, piękno i dobro".
— prawdziwa religia to „znaczy znać boga jako swego Ojca i człowieka jako swego brata. Religia nie jest niewolniczą wiarą w czekające kary za jej brak, magiczne obietnice, i przyszłe mistyczne nagrody."

Jak widać każda religia zbudowana jest na frazesach.


 Similar subject matter on: Księga Urantii
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Nowe ruchy religijne w Polsce
Christianie

 Comment on this article..   See comments (4)..   


« Sects and cults   (Published: 25-07-2002 Last change: 06-09-2003)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Number of texts in service: 41  Show other texts of this author
 Newest author's article: Koran i niewierni
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1401 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)