The RationalistSkip to content


We have registered
200.063.379 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
« Catholicism  
Kościół w oczach społeczeństwa

...wypada coraz to gorzej — należy dodać.

Ciągle nam się mówi, że według statystyk, dziewięćdziesiąt parę procent społeczeństwa to katolicy, uzasadniając tym uprzywilejowaną pozycję Kościoła w państwie. To jest bzdura, prawdziwe statystyki mówią bowiem coś odmiennego — lud domaga się zejścia Kościoła z piedestału władzy. "To, co się nie udało komunistom przez 45 lat ich panowania, udało się samemu Kościołowi w kilka lat — jego autorytet jest tak mały, jak nigdy przedtem w okresie powojennym. Choć przez wiele lat Kościół był instytucją obdarzoną przez Polaków najwyższym zaufaniem (jesienią 1989 roku poparcie społeczeństwa dla działań tej instytucji wynosiło prawie 90 %), to — jak wynika z prowadzonych cyklicznie sondaży CBOS na temat oceny różnych instytucji życia publicznego — od jesieni 1991 roku aprobata ta systematycznie malała, a od stycznia do połowy 1993 roku Kościół miał więcej przeciwników niż zwolenników. Badania przeprowadzone w maju 1993 roku, tj. w szczytowym okresie sporu prymasa Polski kardynała Józefa Glempa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Tadeuszem Zielińskim (dotyczącym nauczania religii w szkole), pokazują, że w tym miesiącu prawdopodobnie (gdyż nie ma kompletnych danych porównawczych dla całego okresu powojennego) Kościół uzyskał najbardziej niekorzystne wskaźniki poparcia w całej powojennej historii tej instytucji, tj. 38% poparcia i 54% dezaprobaty. Z pozycji instytucji obdarzanej największym zaufaniem społecznym, której działalność dobrze służy społeczeństwu, Kościół przesunął się w ciągu ostatnich kilku lat na szóste miejsce, za wojskiem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, telewizją publiczną, policją, oraz władzami miasta/gminy" (Wojciech Pawlik, Wiedza i Życie nr 3/1995). Jednak hierarchia pozostaje ślepa na vox populi, zdaje się, że nie zamierza ogłosić swej dymisji. Jak długo lud wytrzyma — pozostaje wielką niewiadomą. Rzeczywiste poparcie dla Kościoła wyraża uczestnictwo wiernych w celebracjach niedzielnych, a z tym nie najlepiej. O ile na wsi bierze w nich udział ponad połowa ludu, to w miastach ok. 30% (takie są np. dane dla parafii katedralnej w Legnicy na 1999 rok). Średnio w skali kraju owo rzeczywiste poparcie wynosi — ok. 40%. To jest prawda, a nie paplanie o dziewięćdziesięcioprocentowej przynależności Polaków do Kościoła.

Na początek trochę danych ogólnych (CBOS, podane za DI PAP nr 666 z 29 kwietnia 2001):

96 proc. Polaków uważa się za osoby wierzące.
11 proc. spośród wierzących określa to mianem „głębokiej wiary".
4 proc. ankietowanych deklaruje się jako osoby niewierzące, w tym 1 proc. jako „całkowicie niewierzące", a 3 proc. — „raczej niewierzące".
96,4 proc. spośród wierzących określiło się jako katolicy 1,4 proc. — wyznania prawosławnego
0,2 proc — ewangelicko-augsburskiego
0,1 proc. — ewangelicko-reformowanego
1,6 proc. nie związana była z żadnym wyznaniem
0,2 proc. określiło się jako wyznawcy innych religii
58 proc. Polaków deklarujących się jako osoby wierzące praktykuje swoją wiarę co najmniej raz w tygodniu
15 proc. praktykuje jeden-dwa razy w miesiącu,
17 proc. praktykuje kilka razy w roku, czyli — jak zauważa CBOS — 32 proc. Polaków to osoby wierzące, lecz praktykujące nieregularnie lub sporadycznie.
6 proc. deklaruje się jako osoby wierzące, lecz niepraktykujące
1 proc. jako niewierzący, lecz praktykujący kilka razy w roku.
3 proc. respondentów CBOS w ogóle nie wierzy i nie praktykuje.

Na tym tle inaczej nieco przedstawiają się statystyki wśród młodzieży, która coraz częściej odchodzi od wiary i Kościoła. Niezdecydowani w roku 1999 stanowili 25%, obojętni — 15%, zaś niewierzącyponad 6% (podane za: Polityka, nr 31, 31 lipca 1999, Nie nawracajmy, porozmawiajmy). Z kolei ks. Stanisław Zaręba z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego podaje na łamach Rzeczpospolitej (24 stycznia 2001):

Odsetek głęboko wierzącej młodzieży: w roku 1988 — 18%, 1998 — 10%
Odsetek młodzieży wierzącej: w roku 1988 — 62%, 1998 — 57%
Cotygodniowy udział we mszy niedzielnej: w roku 1988 — 37%, 1998 — 24%
Kościół zakazuje antykoncepcji i stosunków przedmałżeńskich, lecz ci, których to ma dotyczyć popierają to
Antykoncepcja: w roku 1988 — 40%, 1998 — 66%
Stosunki przedmałżeńskie — 1988 — 34%, 1998 — 62%

Inne dane:

VI 1991
OBOP
XI 1992
CBOS
I 1993
OBOP
II 1994
OBOP
V 1994
OBOP
VI 1994
OBOP
1995
OBOP
1996
OBOP
IX 1998
OBOP
1999
ISKK
VI 2000
OBOP
Za duży wpływ na państwo [%] 53 54 64 67 70 66 63
Niechęć do realizowania przez państwo społecznej nauki Kościoła [%] 48
Niechęć nadawania uroczystościom państwowym oprawy religijnej [%] 50
Niechęć do okazywania publicznie religijności przez urzędników państwowych [%] 68
Zasada rozdziału Kościoła od państwa nie jest realizowana [%]

54

59
Kościół pobiera za wysokie opłaty za tzw. prawo stuły (chrzty, pogrzeby, śluby) [%] 70
Czy Kościół w naszym kraju jest bogaty? [%] 58
Czy Kościół w naszym kraju nie jest bogaty? [%] 8

Zaufanie
Zaufanie do Kościoła katolickiego zadeklarowało 68 proc. badanych przez TNS OBOP. 27 proc. twierdzi, że zdecydowanie ufa Kościołowi, a 41 proc., że raczej. Nieufnych do Kościoła jest 27 proc. ankietowanych (17 proc. — raczej nie ufa, 10 proc. — zdecydowanie). (PAP, 23 IV 2002)


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Media, zabobony i stereotypy
Nawrót Średniowiecza

 Comment on this article..   See comments (2)..   


« Catholicism   (Published: 27-07-2002 Last change: 07-11-2003)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1467 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)